Czat jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nieaktywny

Powiadomienie GSM - moduły GSM

Moduły powiadomienia GSM to dzisiaj często spotykane elementy systemów alarmowych. W sytuacjach alarmowych, są zdolne do realizacji powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach. Moduły GSM wysyłają wiadomości tekstowe SMS i realizują powiadomienie głosowe/Clip - czyli dzwonią pod zaprogramowany wcześniej numer. Urządzenia te mogą być stosowane do realizacji powiadomienia do właścicieli obiektów, jak również do firm agencji ochrony. Niektóre moduły dodatkowo umożliwiają zdalne sterowanie (SMS) systemem alarmowym (np. dozorem systemu).

Powiadomienie GSM - moduły GSM

Moduły powiadomienia GSM to dzisiaj często spotykane elementy systemów alarmowych. W sytuacjach alarmowych, są zdolne do realizacji powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach. Moduły GSM wysyłają wiadomości tekstowe SMS i realizują powiadomienie głosowe/Clip - czyli dzwonią pod zaprogramowany wcześniej numer. Urządzenia te mogą być stosowane do realizacji powiadomienia do właścicieli obiektów, jak również do firm agencji ochrony. Niektóre moduły dodatkowo umożliwiają zdalne sterowanie (SMS) systemem alarmowym (np. dozorem systemu).