montersi-lcp

System ACSP SATEL

System ACSP Satel - Adresowalny system sygnalizacji pożarowej pozwala na powiadomienie użytkowników lub odpowiednich służb o wykryciu pożaru we wczesnym jego stadium. Dzięki adresowalnym urządzeniom można w precyzyjny sposób określić miejsce wystąpienia niebezpieczeństwa.