Czat jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nieaktywny

Sygnalizatory alarmowe

Sygnalizatory służą do sygnalizacji akustycznej i optycznej uruchomionego alarmu. Występują w wersjach na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń. Dostępne są również sygnalizatory tylko z sygnalizacją akustyczną (bez części optycznej) i na odwrót. W zależności od konfiguracji systemu alarmowego, urządzenia te mogą sygnalizować alarmy włamaniowe, pożarowe, awarie, wycieki wody itp.

Sygnalizatory alarmowe

Sygnalizatory służą do sygnalizacji akustycznej i optycznej uruchomionego alarmu. Występują w wersjach na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń. Dostępne są również sygnalizatory tylko z sygnalizacją akustyczną (bez części optycznej) i na odwrót. W zależności od konfiguracji systemu alarmowego, urządzenia te mogą sygnalizować alarmy włamaniowe, pożarowe, awarie, wycieki wody itp.