montersi-lcp

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MONTERSI.PL

INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa dostępna pod adresem www.montersi.pl, zwana dalej Stroną, należy do E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł.

Poniżej informujemy na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać, jakie inne dane są gromadzone przez Stronę i na jakich zasadach są wykorzystywane, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony. Ponadto przekazujemy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla tych odwiedzających Stronę, którzy dokonują zakupów w sklepie internetowym Montersi.pl, zarejestrowali się w sklepie Montersi.pl, korzystają z innych naszych usług, w tym z "Newsletter Montersi.pl" zgodnie z odrębnym regulaminem lub też kontaktowali się przez dostępny na Stronie formularz kontaktowy.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa będzie o:

 • „Administratorze” należy przez to rozumieć Marcina Ficka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E-SYSTEM Sp. z o.o. (dane jak wyżej),
 • „Użytkowniku” należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę, korzystającą w ramach Strony z usług świadczonych drogą elektroniczną lub korzystającą z funkcjonalności Strony,
 • „Rozporządzeniu” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe Administratora: E-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 10, 32-340 Zabagnie, tel. 32 644 11 50, e-mail: sklep@montersi.pl.

PRZEGLĄDARKI

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Strony należy dysponować najnowszą przeglądarką internetową: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari obsługującą technologie cookies.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne nt. plików cookies

W niniejszej sekcji opisane zostały rodzaje plików cookies stosowanych w związku ze Stroną, jak również zawarte zostało wyjaśnienie, jakim celom pliki te służą.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w folderze przeglądarki internetowej, które w trakcie przeglądania witryny internetowej zapisują informacje w przeglądarce internetowej, a następnie przesyłają je do tej witryny. W plikach cookies gromadzone są informacje m.in. o historii przeglądania Strony, w tym nazwa Strony, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Niektóre z plików cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Strony, a tym samym bez umieszczenia tej kategorii plików na urządzeniu Użytkownika nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony. Innymi słowy korzystanie ze Strony może być uzależnione od akceptacji tej kategorii plików cookies.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo usunąć pliki cookies. W zależności od modelu przeglądarki zmiana ustawień plików cookies może polegać na np. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookies, akceptacji wybranych plików cookies, odmowie akceptacji wszystkich plików cookies.

Ograniczenie w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony. Dotyczy to w szczególności plików cookies „niezbędnych” oraz funkcjonalnych.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej zamieszczone zostały odesłania do stron zawierających informacje, jak włączyć i wyłączyć pliki cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

przeglądarka Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

przeglądarka Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

przeglądarka Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

przeglądarka Apple Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W przypadku narzędzi Google Analytics Użytkownik może zablokować pobieranie jego danych przez pliki cookie tych narzędzi wykorzystując dodatek do przeglądarki (wtyczka blokująca przesyłanie informacji przy kolejnej sesji). Opcja ta dostępna jest w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, których lista wskazana jest pod wskazanym niżej adresem.

Wtyczka dostępna jest do pobrania i zainstalowania pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cele, dla których wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie do:

 • utrzymania sesji po zalogowaniu,
 • dostosowania zawartości Strony do oczekiwań Użytkowników oraz optymalizacji zasad korzystania ze Strony, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik i odpowiedniego dostosowania Strony do wymogów i ustawień tego urządzenia,
 • tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez Użytkowników ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być również w celach reklamowych/marketingowych (w przypadku Strony dotyczy to plików cookies podmiotów zewnętrznych). Przetwarzanie danych obejmuje wówczas również profilowanie Użytkowników. Informacje w tym zakresie zawarte są w dalszej części Polityki Prywatności.

Stałe oraz tymczasowe (sesyjne) pliki cookies

Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: pliki „stałe” oraz pliki „sesyjne”:

 • pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego ze swojego urządzenia końcowego – przykładowym plikiem „stałym” jest plik cookie umożliwiający zapamiętanie danych z logowania i dostęp do Konta Klienta bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła, ale kategoria ta obejmuje również wszelkie inne pliki, które utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej – przykładem pliku tymczasowego jest plik cookie, który umożliwia „zapamiętanie przez Stronę” faktu zalogowania się przez Użytkownika na Stronie (plik umożliwiający zapamiętanie danych z logowania w momencie przechodzenia przez Użytkownika do dalszych podstron Strony).

Rodzaje plików cookies z uwagi na pełnioną funkcję

Pliki cookies można podzielić również na następujące podstawowe kategorie z uwagi na pełnioną przez nie funkcję:

 • pliki cookies „niezbędne” – pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony,
 • pliki cookies funkcjonalne – ich celem jest umożliwienie Użytkownikowi korzystanie ze Strony z uwzględnieniem preferencji użytkownika (np. pozwalają zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia), optymalizacja korzystania ze Strony,
 • pliki cookies analityczne służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze Strony, co może się odbywać z wykorzystaniem plików cookies osób trzecich (podmiotów zewnętrznych) np. w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych Google Analytics,
 • pliki cookies reklamowe/marketingowe, których celem jest dostosowywanie treści reklamowych do preferencji i aktywności Użytkowników w sieci Internet, co może się odbywać przez działania remarketingowe z wykorzystaniem plików cookies osób trzecich (podmiotów zewnętrznych). Pliki tego rodzaju mogą być wykorzystywane do profilowania (tworzenia profili Użytkowników) w celu prezentacji odpowiadających profilowi reklam czy w celu mierzenia efektywności kampanii reklamowych/marketingowych.

Wykorzystanie plików cookies następuje na podstawie zgody udzielonej na warunkach określonych przepisami ustawowymi (np. zgoda udzielona w formie oświadczenia, zgoda udzielona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej), przy czym w przypadku plików cookies, bez których Strona nie może funkcjonować, pozyskanie zgody nie jest obowiązkowe. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być w każdej chwili wycofana (np. przez zmianę ustawień przeglądarki lub za pomocą metod opisanych w dalszych częściach niniejszej Polityki Prywatności).

W przypadku, gdy pliki te zawierają dane osobowe podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). W przypadku plików cookies „niezbędnych” podstawą prawną przetwarzania jest konieczność podjęcia działań (transmisji danych) na żądanie Użytkownika - realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

Zewnętrzne pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich)

Strona współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii, w celu działań analitycznych lub w celach reklamowych/marketingowych (wyświetlanie reklam w oparciu o preferencje i aktywność Użytkownika w sieci Internet). Oznacza to, że w trakcie korzystania ze Strony na urządzeniu Użytkownika zapisywane mogą być pliki cookies podmiotów zewnętrznych w stosunku do Administratora (podmiotów trzecich). Informacje dostarczone przez pliki cookies podmiotów zewnętrznych są wykorzystywane przez te podmioty zewnętrzne i zarządzane są przez te podmioty zgodnie z ich politykami prywatności lub politykami plików cookies.

Podmiotami zewnętrznymi zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (właściciel serwisu YouTube oraz dostawca usług Google Analytics) - polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy,
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (właściciel portalu Facebook) - polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php,
 • Sanchar Software Inc, PO Box 1960 PMB 81237, Wilmington, Delaware 19899, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (dostawca narzędzi do obsługi powiadomień typu Web Push - PushEngage) - polityka prywatności tego podmiotu znajduje się pod adresem: https://www.pushengage.com/privacy, a w zakresie plików cookies pod adresem https://www.pushengage.com/cookies.

Google LLC oraz Facebook Inc. mogą łączyć pozyskane informacje z innym informacjami, które posiadają nt. Użytkownika i mogą wykorzystywać je dla własnych celów (np. marketingowych) i te działania są niezależne od Administratora Strony. Informacje w tym zakresie zawarte są w politykach prywatności tych podmiotów.

Szersze informacje dotyczące plików cookies podmiotów zewnętrznych zawarte zostały poniżej.

TECHNOLOGIE I FUNKCJONALNOŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Google Analytics

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics firmy Google LLC służące do pozyskiwania informacji o znaczeniu analitycznym i statystycznych np. o liczbie osób odwiedzających Stronę, typie stosowanego sytemu operacyjnego, lokalizacji, wykorzystywanej przeglądarce internetowej, odwiedzanych podstronach, czasie spędzanym na Stronie. Dane te są pozyskiwane w celu wygenerowania statystyk korzystania ze Strony, usprawnienia administracji Strony i ulepszenia Strony. Pozyskiwanie danych nt. statystyk Strony następuje z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników na Stronie. Więcej informacji o tym, jak Google używa plików cookies można uzyskać na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Zasady na jakich usługa Google Analytics zbiera i wykorzystuje dane podczas korzystania ze Strony dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Strona korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP. Jest to funkcja polegająca na skróceniu adresu IP, aby wykluczyć powiązania go z osobą Użytkownika.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania narzędzi Google Analytics może Pan/Pani zablokować pobierania danych przez pliki cookies Google Analytics, o czy była mowa we wcześniejszym fragmencie niniejszej Polityki Prywatności (w części dotyczącej zarządzania plikami cookies).

W związku z korzystaniem przez Stronę z usług Google Analytics dane użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie zlokalizowane są serwery spółki Google LLC. Spółka Google LLC zadeklarowała i potwierdziła zgodność działalności z decyzję wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach tzw. Data Privacy Framework („DPF”). Lista podmiotów, certyfikowanych w ramach DPF znajduje się pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

Facebook Pixel

Strona korzysta z narzędzi marketingowych dostarczanych przez spółkę Meta Platforms, Inc. („Meta”), 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies spółki Facebook. Narzędzie to pozwala śledzić zachowania Użytkowników na Stronie. Dzięki temu narzędziu spółka Facebook Inc. pozyskuje informacje o tym, iż Użytkownik odwiedził Stronę oraz informacje o jego aktywności na Stronie i może w ramach konta Użytkownika na Facebooku wyświetlać dostosowane do tej aktywności reklamy. Dane pozyskiwane za pomocą Facebook Pixel są wykorzystywane w celach reklamowych/marketingowych m.in. do emisji reklam dostosowanych do preferencji i aktywności Użytkowników, pomiaru skuteczności reklam na portalu Facebook.

Użytkownik posiadający konto na portalu Facebook może z poziomu ustawień tego konta zarządzać reklamami wyświetlanymi na jego profilu.

Spółka Meta Platforms, Inc. („Meta”) zadeklarowała i potwierdziła zgodność działalności z decyzję wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach tzw. Data Privacy Framework („DPF”). Lista podmiotów, certyfikowanych w ramach DPF znajduje się pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

YouTube

Na Stronie osadzone są pliki wideo z serwisu YouTube. W trakcie otwarcia lub odtwarzania wideo na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies spółki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi YouTube.

Serwis YouTube pozyskuje informacje dotyczące odtworzenia wideo. Dodatkowo w przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany do serwisu Google, informacje o aktywności na Stronie mogą zostać powiązane z profilem użytkownika w serwisie Google (można tego uniknąć przez uprzednie wylogowanie się z serwisu Google).

Jeżeli Użytkownik nie chce, by pliki cookies zostały zapisane, nie powinien odtwarzać przekazu wideo.

Użytkownik może zablokować załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Powiadomienia Web Push

Powiadomienia Web Push to komunikaty, które zawierają m.in. informacje marketingowe, przesyłane przez Stronę do przeglądarki internetowej Użytkownika. Przesyłanie komunikatów Web Push następuje wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie tych komunikatów. Zgoda Użytkownika może zostać w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Blokowanie powiadomień Web Push (rezygnacja z otrzymywania powiadomień, wycofanie zgody) może nastąpić przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Strona korzysta z narzędzi do obsługi powiadomień typu Web Push (PushEngage) dostarczanego przez spółkę Sanchar Software Inc, PO Box 1960 PMB 81237, Wilmington, Delaware 19899, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

PRZEKIEROWANIE NA INNE STRONY

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie Użytkownika na strony internetowe innych podmiotów, w tym producentów oferowanych Produktów, które mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron, bowiem niniejsza Polityka Prywatności ich nie obejmuje, a Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie do stron portali społecznościowych. W przypadku, gdy w trakcie odwiedzania Strony użytkownik aktywuje link kierujący do portalu społecznościowego będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony oraz zapisania tego faktu przez portal społecznościowy. W celu uniknięcia takiego skutku należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem w link na Stronie.

PROFILOWANIE

W związku z wykorzystaniem narzędzi spółki Facebook Inc. (Facebook Pixel), Google LLC (Google Analytic) może mieć miejsce profilowanie w celu analizy, prognoz preferencji osobistych, w celach reklamowych. W przypadku profilowania w celach reklamowych celem jest dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Profilowanie polega w tym wypadku np. na automatycznej ocenie – na podstawie dotychczasowych zachowań w Internecie - jakimi produktami Użytkownik może być zainteresowany. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób. Konsekwencją profilowania może być spersonalizowanie treści wysyłanych informacji. Mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania i zablokowania instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Ponadto profilowanie występuje w związku z korzystaniem przez Administratora z usług zaufanego partnera tj.spółki Klaviyo Inc., a jego cele jest przesyłanie do Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego Montersi.pl spersonalizowanych komunikatów. Również w tym przypadku profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.

Ponadto na Stronie może mieć miejsce profilowanie polegające na automatycznej analizie zachowań Użytkownika na Stronie, w tym historii jego zakupów lub na prognozie jego preferencji osobistych i może służyć do celów marketingu bezpośredniego. W wyniku tego mogą być przesyłane do Użytkownika informacje o udzielonych rabatach, prezentacje poszczególnych Produktów, przypomnienia o nie zakończonych procedurach wykonywanych na Stronie. Profilowanie nie ogranicza w żaden sposób możliwości korzystania z Serwisu im nie ogranicza Użytkownika w swobodnym podejmowaniu decyzji związanych z korzystaniem z usług Serwisu, w tym związku z otrzymanymi rabatami lub innymi udogodnieniami. Również w tym przypadku profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU MONTERSI.PL

E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia przetwarza dane przekazane przez klientów korzystających ze Sklepu za pośrednictwem właściwych formularzy, na zasadach określonych w "REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO MONTERSI.PL” lub przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na Stronie.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania i realizacji zamówienia, obsługi konta klienta, udzielania informacji o produktach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia, badania poziomu satysfakcji klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora- art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia, oferowania usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Administratora będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia, a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług lub powiadomień SMS o przebiegu realizacji Zamówienia na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie, przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie, przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywać może się na podstawie udzielonej zgody (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu) – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub w celu odbioru informacji od Użytkownika. Zaznaczamy, że przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Użytkownik kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Produktów, producenci Produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane. Możliwymi odbiorcami danych osobowych są również pracownicy i współpracownicy Administratora, w zakresie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta w związku z zamówieniem ze sposobu płatności elektronicznej, Administrator udostępnia dane Użytkownika podmiotowi obsługującemu płatność.

Administrator przekazuje przetwarzane dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej będących siedzibą zaufanego partnera Administratora jakim jest Klaviyo, Inc. 225 Franklin St.Boston, Massachusetts 02110 świadczącego dla Administratora usługi obsługi komunikacyjnej i marketingowej, w oparciu o odpowiednie instrumenty prawne obejmujące standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską a dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. Ponadto Spółka Klaviyo, Inc. zadeklarowała i potwierdziła zgodność działalności z decyzję wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach tzw. Data Privacy Framework („DPF”). Lista podmiotów, certyfikowanych w ramach DPF znajduje się pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem, takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług lub przesyłania SMS o przebiegu realizacji Zamówienia dane będą przetwarzane w tych celach do czasu zgłoszenia przez klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są udostępniane dobrowolnie, a w przypadku czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży lub jeśli wynika to z przepisów prawa ich podanie warunkuje wykonanie czynności przez Administratora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

E-SYSTEM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niego, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

PRAWA AUTORSKIE, INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych, a także znaki towarowe, w tym znak towarowy M Montersi, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują E-SYSTEM Sp. z o.o. lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zasady określone w niniejszej Polityki prywatności mogą być okresowo aktualizowane przez właściciela Strony, zwłaszcza w przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.

KONTAKT W SPRAWIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie uwagi dotyczące Polityka Prywatności należy przesyłać na adres sklep@montersi.pl.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności - 30.12.2023 r.