No products found for the selected filters. Please modify the filters.

Wtyki i złącza

W budowaniu profesjonalnego systemu monitoringu zastosowanie odpowiednich wtyków jest niezbędne do zapewniania prawidłowej współpracy pomiędzy urządzeniami. Dostępne gniazda i wtyki CCTV, pozwalają w zależości od typu na uzyskanie zasilania, wideo czy audio, pomiędzy wszystkimi elementami systemu wizyjnego.

Wtyk RCA jest stosowany w celu podłączenia sygnału wideo/audio. W telewizji przemysłowej jest używany do podłączenia urządzeń wyposażonych w złącze RCA, np. rejestratora lub kamery do telewizora. Wtyki RCA można lutować na kabel mikrofonu.

Wtyk F (nakręcany lub zaciskany) stosowany jest w systemach telewizji przemysłowej. Przecznaczony do łączenia kabli koncentrycznych. Przy współpracy z wtykiem przejściowym BNC-F może być używany do podłączenia kamer lub rejestratorów.

Wtyk DC jest to standardowy wtyk, przez który realizowane jest zasilanie. Wtyki DC przeznaczone są do lutowania lub do zaciskania na kabel w celu zasilania urządzeń. Współpracuje on z modelami kamer posiadającymi gniazdo DC.

Wtyk BNC (zaciskany, kompresyjny) używany do zaciskania na kablach R59, RG59 i YAP75+2x0.5mm. Pozwala, np. na podpięcie kabla transmisyjnego do kamery. Z zastosowaniem tego wtyku możliwe jest łączenie elementów monitoringu wizyjnego w cały system.

Wtyki antenowe do lutowania lub zaciskania na kablach antenowych. Przeznaczone do stosowania na przewodzie koncentrycznym.

Złącza i redukcje:

Podwójne gniazdo F lub podwójny wtyk F są to złącza posiadające 2 gniazda typu F lub dwa wtyki F. Stosowane są w systemach telewizji przemysłowej do przedłużania kabli koncentrycznych monitoringu wizyjneg

Podwójny wtyk BNC lub podwójne gniazdo BNC  - pozwalają na łączenie 2 urządzeń w systemie CCTV.

Wtyk BNC / gniazdo F pozwala na podpięcie kabla koncentrycznego 75 Ohm do elementów systemu CCTV. Pozwala na wzajemne łączenie urządzeń monitoringu wizyjnego.

Trójnik BNC 3x to wtyk przystosowany do współpracy z urządzeniami systemu CCTV. Pozwala na  połączenie ze sobą 3 urządzeń wyposażonych w gniazda BNC.

Trójnik BNC 2x gniazdo 1x wtyk posiada dwa gniazda BNC oraz jeden wtyk BNC. Pozwala na połączenie ze sobą urządzeń systemu monitoringu w CCTV.

Redukcja BNC-RCA - pozwala na łączenie przewodów zakończonych z wtykiem RCA z urzadzeniami wyposażonymi w gniazda BNC. Rozwiązanie to pozwala na łączenie starszych modeli kamer z rejestratorami.

Redukcja - wtyk BNC / wtyk F 18 lub 22mm umożliwia na  podłączenie kabla koncentrycznego do elementów systemu CCTV.

Redukcja - gniazdo BNC / gniazdo RCA pozwala na łączenie kabli elektrycznych zakończonych wtykami BNC/RCA.

Redukcja - gniazdo BNC / gniazdo F umożliwia na połączenie kabla koncentrycznego do urządzeń systemu CCTV w kompletny system monitoringu.

Redukcja - wtyk RCA / gniazdo F pozwala na łączenie przewodów i urządzeń wyposażonych we wtyki F i gniazda RCA. Stosowana z wtykiem F, umożliwia podłączenie kamer bezpośrednio z telewizorem.

Redukcja - wtyk RCA / gniazdo BNC pozwala na łączenie przewodów i urządzeń z wyposażonych w gniazda RCA i wtyki BNC. Umożliwia to podłączenie kamery do telewizora.

Redukcja - wtyk F / gniazdo BNC umożliwia na wzajemne łączenie urządzeń w systemie monitoringu.

Przejściówka RCA - EURO (SCART) to adapter gniazd RCA i S-Video na standardowy wtyk EURO, umożliwiający podłączenie rejestratora lub kamery CCTV do telewizora wyposażonego w gniazdo typu EURO.

SP4 - Rozdzielacz kablowy 4x lub 8x wtyk DC pozwala zasilić 4 lub 8 urządzeń z jednego zasilacza DC - wymagających napięcia do max. 30 V DC i pobierających do 1 A prądu.