montersi-lcp
wyniki-ankiety-montersi-aktualnosc

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy ankietę, której celem było zebranie informacji, które pozwolą zbadać zadowolenie Instalatorów z ich pracy. Niżej przedstawiamy Państwu jej wyniki.

1. Zagadnienie: Zawód instalatora cieszy się zaufaniem społecznym.

Respondenci w znaczącej większości zgadzają się, że zawód instalatora cieszy się zaufaniem społecznym.

Ponad 61% badanych stwierdza, że zawód instalatora bez wątpienia cieszy się zaufaniem społecznym. Odchylenie standardowe wynosiło jedynie 1.22, co oznacza, że Panowie są w większości zgodni co do zaufania społecznego instalatorów.

2. Zagadnienie: Konkurencja w branży instalatorskiej jest za duża.

Respondenci zauważają konkurencje na rynku. Jednocześnie w większości przypadków nie jest to konkurencja wybitnie odczuwalna.

Respondenci skłaniają się ku odpowiedzi, że w branży instalatorskiej muszą ze sobą konkurować o klientów (ponad 23% twierdzi, że konkurencja jest silna, a prawie 54% twierdzi, że konkurencja istnieje). Największa ilość respondentów (33%) dała ocenę 4, co wskazuje, że konkurencja jest średnia lub ciężko im się określić w tej kwestii. Odchylenie standardowe również było stosunkowo nieduże w tym badaniu, co sugeruje na stosunkowo sporą zgodność respondentów.

3. Zagadnienie: Instalatorzy muszą zaniżać cenę swoich usług, żeby utrzymać się na rynku.

W tym zagadnieniu Instalatorzy nie byli jednomyślni. Część z badanych twierdzi, że konieczne jest zaniżanie cen usług, aby utrzymać się na rynku, jednocześnie równie duża grupa ma zdanie przeciwne. 

W tym zagadnieniu występuje wysokie odchylenie standardowe 1.77, co oznacza, że pojawia się sporo skrajnych wypowiedzi - duża część Panów twierdzi zdecydowanie, że nie musi konkurować cenowo. Oczywiście wtóruje im tak samo liczna grupa respondentów, którzy twierdzą, że konkurowanie ceną jest konieczne. Mediana wynosi 4, a średnio 3.93, co oznacza, że opinie Panów są równomiernie porozkładane, a ich stanowiska w większości przypadków (nie licząc skrajnych opinii, które stanowią prawie 24%), raczej wskazują na to, że ciężko określić im czy faktycznie muszą konkurować cenowo.

ankieta-montesi-pytanie3

4. Zagadnienie: Zawód instalatora trudno pogodzić z życiem prywatnym i hobby.

Zdecydowana większość respondentów uważa, że powiązanie pracy instalatora z życiem codziennym nie sprawia większego problemu (76%), a 33% z całej puli badanych nie widzi w tym praktycznie żadnej trudności.

Jednocześnie co czwarty odpowiadający miał trudność w określeniu trudności połączenia życia zawodowego oraz prywatnego. W tym zagadnieniu mamy również wysoki poziom odchylenia standardowego, co sugeruje, że odpowiedzi Panów bardzo mocno się od siebie różniły, mimo to zdecydowana większość z nich uważa, że zawód instalatora nie koliduje znacząco z życiem prywatnym.

5. Zagadnienie: Praca instalatora jest wymagająca i przebiega w trudnych warunkach.

Większość respondentów twierdzi, że praca instalatora jest wymagająca i przebiega w trudnych warunkach.

Ponad 55% respondentów zgadza się, z tym, że pracują w trudnych warunkach. Ponad 33% wszystkich respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem silnie. W grupie tej występuje również spore odchylenie standardowe, wynoszące 1.52. Biorąc pod uwagę medianę i średnią wskazuje to wyraźnie, że Panowie zgadzali się co do tego, że praca bywa trudna, ale ciężko im było być jednogłośnym co do tego, jak bardzo.

6. Zagadnienie: Praca instalatora jest wyczerpująca fizycznie i psychicznie.

Odpowiedzi w tej grupie są bardzo zróżnicowane. Największą grupę stanowią Instalatorzy, którym ciężko było określić, czy zgadzają się z tym stwierdzeniem, czy też nie (ponad 25%).

Dla tego pytania mamy wysoki poziom odchylenia standardowego (1.78), który pokazuje duże różnice w odpowiedziach, a sam rozkład odpowiedzi świetnie przypomina krzywą rozkładu naturalnego. Pozytywne jest to, że 24% badanych nie odczuwa wyraźnie obciążenia psychicznego i fizycznego z tytułu wykonywanej pracy. Jednocześnie 19% badanych stanowczo twierdzi, że praca instalatora jest znacząco wyczerpująca.

ankieta-montersi-pytanie6

7. Zagadnienie: Zdarza Ci się odwołać lub przełożyć umówiony montaż, ponieważ zamówione produkty nie dotarły do Ciebie na czas.

Ponad połowa respondentów stwierdza, że nie ma problemów z dostawą towarów.

Prawie 43% wszystkich respondentów stanowczo zgadza się z tym, że towar zawsze dociera na czas. 22% badanych twierdzi, że mają problemy z dostępnością towarów, a niecałe 10% uważa ten problem za poważny. W grupie tej mamy wysokie odchylenie standardowe (1,76), które wynika z tego, że panowie w większości zgadzają się z tym, że nie ma problemu z dostępnością towarów, ale spora grupa (prawie 20%), nie zajęła jasnego stanowiska w tej sprawie.

ankieta-dla-instalatora-montersi-grafika