UWAGA-PODROBKA-NICE-aktualnosc

Partnerzy Handlowi oraz użytkownicy końcowi coraz częściej zgłaszają problem podrobionych pilotów Nice. Z tego powodu firma NICE wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła bronić swój znak towarowy, który stanowi dla klientów gwarancję dobrej jakości produktów. Nice przygotowała dla Państwa przydatne ciekawostki o podrabianych produktach.

Wady podróbek

Wszystkie podrobione produkty mają kilka wspólnych cech:

 • podejrzanie niska cena 
 • niska jakość wykonania - co oznacza krótszą żywotność i wadliwe działanie
 • zaniedbanie niezbędnych badań urządzenia - podrobione produkty nie spełniają żadnych z wymaganych norm

Oryginalne piloty to stabilna praca w długim okresie oraz pewność funkcjonowania przez wiele lat. Produkty Nice przechodzą szereg potrzebnych badań, by pozostać w zgodzie z normami CE, oraz rygorystycznych analiz dotyczących częstotliwości działania i transmisji fal radiowych.

Jak odróżnić podróbkę od oryginału?

Lista najbardziej widocznych cech „podróbek”:

 • niska jakość użytego plastiku zarówno obudowy, jak i przycisków,
 • brak oznaczeń (np. dotyczących biegunowości baterii),
 • brak opakowania lub opakowanie nieoryginalne, wykonane na podstawie wzorów z poprzednich lat,
 • brak daty produkcji,
 • inne kolory nadruków na pilotach,
 • nieoryginalna czcionka i zdeformowane logo,
 • zlej jakości przyciski i inne elementy elektroniczne,
 • skserowana instrukcja całkowicie inna niż w oryginalnym produkcie,
 • inna, mniej trwała bateria.

Przykład różnicy między oryginałem a podróbką:

podrobka

Wszystkie, szczegółowe różnice pomiędzy oryginałami a podróbkami trzech flagowych pilotów Nice: SMILO, FLOR oraz INTI znajdziecie tutaj: 

Oryginał to bezpieczeństwo i pewność

Wszystko wskazuję na to, że najwięcej podróbek produktów Nice powstaje w Chinach. W przypadku kupna podróbki na popularnych azjatyckich portalach aukcyjnych, odesłanie uszkodzonego urządzenia często przewyższa koszty zakupionego przedmiotu. Kupując oryginał, w razie problemów masz możliwość reklamacji produktu.

Co grozi za handel podróbkami?

Za handel podróbkami grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Konsekwencję mogą być jednak surowsze - jeżeli sprawca z takiej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu, lub gdy dopuścił się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, wtedy podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Zostałeś oszukany? Znaj swoje prawa 

W oparciu o art. 296 ust. 1 ustawy p.w.p. osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo:

 • zaniechania naruszania (roszczenie o zaniechanie),
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (albo na zasadach ogólnych, albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

W razie pytań, prosimy o kontakt z działem handlowym oraz działem marketingu Nice Polska.