nowosci-w-ofercie-nice-aktualnosc
Bramy garażowe - zmiany w ofercie oklein - dekory gr. II Oferta kolorystyczna bram garażowych została rozszerzona o okleinę „Czarny Gładki”. (kategoria cenowa dekorów grupy II). Okleina jest już widoczna w konfiguratorze bram garażowych, który znajdziecie tutaj

Pamiętaj! Nie zaleca się montażu bram garażowych i przemysłowych w ciemnych kolorach i okleinach w miejscach silnie nasłonecznionych! Zwłaszcza od strony południowej, zachodniej lub południowo-zachodniej. Na skutek nagrzewania się bramy do wysokich temperatur, może dojść do odkształcenia jej powierzchni. Jest to proces naturalny i wynika z właściwości materiałowych i nie będzie stanowić podstawy do roszczenia reklamacyjnego.

Bramy przemysłowe - wymagania instalacyjne prowadzenia FTR (standardowe wzdłuż konstrukcji dachu). Wysokość wymaganego nadproża przy prowadzeniu FTR uzależniona będzie w tej chwili od wartości kąta nachylenia prowadnic i zawarta będzie w zakresach:

tabelka-aktualnosc

* dokładna wartość możliwa będzie do określenia dopiero po wprowadzeniu bramy do systemu produkcyjnego i doborze sprężyn oraz bębnów nawojowych. W sytuacjach ograniczonej ilości miejsca - skontaktuj się z naszym specjalistą