Porady

GSM w centralach PERFECTA – jak sterować pracą centrali przez SMS?

Ocena:

Kontakt

Sterowanie centralą przy użyciu wiadomości SMS jest dzisiaj mocno rozpowszechnione. Pozostawiamy na boku debatę dotyczącą zasadności stosowania tego typu rozwiązań, a skupiamy się tylko na tym, jak to zrobić. Czyli jak skonfigurować system, aby można go było zdalnie sterować przez SMS’y.

Krok 1: Przygotowanie GSM Perfecta do pracy

(Identyczny etap jak w części pierwszej – można przejść do punktu 2.)

Na ten etap składa się przede wszystkim instalacja karty SIM w odpowiednim gnieździe, aktywacja tej karty w programie PERFECTA Soft oraz wpisanie kodu PIN dla karty SIM. Zrzut ekranowy pokazuje te ustawienia.

perfecta gsm inicjalizacja
Włączenie obsługi karty SIM w module GSM. Każdą kartę należy włączać osobno.

Dla opisywanego przypadku, nie wpisałem kodu PIN, ponieważ użyta w teście karta nie posiada takiego kodu. Pozostaje jeszcze kwestia numeru centrum SMS. Temat jest znany praktycznie w każdym module GSM i to dowolnego producenta.

Każdy operator posiada swój własny numer centrum sms. Jest on niezbędny, aby moduł mógł wysyłać wiadomości SMS. Jednak tutaj niespodzianka – nie ma konieczności jego wpisywania.

Moduł automatycznie „dogaduje” się z kartą SIM i takie dane jak numer centrum SMS są automatycznie pobierane z karty  SIM. Dzieje się to bez ingerencji instalatora.

W przypadku braku wysyłania SMS przez wbudowany moduł, należy sprawdzić, czy przyczyną nie jest właśnie numer centrum SMS. W takim przypadku warto wprowadzić go ręcznie do odpowiedniego pola tekstowego (zaczynamy od „+48”).

Krok 2: Wybranie funkcji do sterowania oraz ustalenie treści SMS’ów sterujących

W zakładce „FUNKCJE” -> „Sterowanie SMS” widzimy tabelę, która składa się z 16 wierszy. To właśnie tyle poleceń sterujących może ustawić instalator. Gdybyśmy szukali tutaj analogii do uniwersalnych modułów GSM, które podłącza się pod wejścia/wyjścia centrali, to moduł GSM musiałby mieć 16 wyjść. Tutaj sprawa zostaje uproszczona, ponieważ cały proces sterowania odbywa się w ramach samej centrali – bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania czy dodatkowych modułów.

W kolumnie „SMS” instalator ustala treści SMS’ów sterujących.

satel perfecta sterowanie sms
Ustalenie treści SMS’ów sterujących oraz przydzielenie funkcji.

W powyższym przykładzie ustalono polecenia dotyczące m.in. zdalnego załączenia i wyłączenia czuwania strefy 1, otwarcia automatycznej bramy / garażu, wywołanie cichego alarmu napadowego oraz sprawdzenia stanu systemu.  Te polecenia były wybierane klikając prawym przyciskiem myszy na tabeli.

SMS sterujący może mieć od 1 do 8 znaków

Krok 3: Ustalenie czy sterować może każdy czy tylko numery telefonów z listy

W tabeli widoczny jest również parametr: Dow. nr tel. Jego zaznaczenie skutkuje tym, że każdy numer telefonu jest uprawniony do sterowania. Jeżeli opcja jest odznaczona (domyślnie), to sterować mogą tylko użytkownicy, którzy znajdują się w oknie „Powiadamianie telefoniczne” (miejsce, gdzie ustalamy numery telefonów do powiadamiania o zdarzeniach).

Może się zdarzyć, że centrala nie załączy czuwania z tytułu awarii, która może występować w systemie. Na szczęście istnieją mechanizmy, które nas powiadomią o niepowodzeniu załączenia czuwania (za pomocą SMS lub powiadomienia głosowego – patrz poprzednie części artykułu).

satel perfecta gsm
SPRZĘT -> Płyta główna. To tutaj można odznaczyć opcję, która sprawdza warunki przed załączeniem czuwania.

Jeżeli bezwzględnie chcemy mieć możliwość załączenia czuwania z SMS, nawet pomimo istnienia awarii, należy odznaczyć odpowiednią opcję (patrz wyżej).

Krok 4: Obsługa na różne sposoby – czyli wiele poleceń w jednej wiadomości SMS

Ten akapit dotyczy już samej obsługi, ponieważ konfiguracja zakończyła się w 3 punkcie. Użytkownik musi zwracać uwagę na wielkość liter, ponieważ ma ona znaczenie. Jeżeli więc w tabeli widnieje polecenie „Zalacz”, to dokładnie taki SMS musi centrala odebrać (duże „Z”, z małym „z” to nie zadziała).

W jednej wiadomości SMS może znaleźć się kilka poleceń, np.:

Wylacz Brama

Ta sekwencja wyłączy czuwanie i otworzy bramę. Akceptowalne są również takie formy jak: Wylacz,Brama lub WylaczBrama. Widać więc, że akceptowalne są przecinki, spacje a nawet brak spacji pomiędzy poleceniami.

Kolejna część będzie dotyczyć przygotowania modułu GSM Perfecty do obsługi z aplikacji mobilnej Perfecta Control.

Powiązane produkty

Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 16-WRL

PERFECTA 16-WRL Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 16
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 16
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Wbudowany moduł radiowy: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 220 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 110 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32-WRL

PERFECTA 32-WRL Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 16
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Wbudowany moduł radiowy: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 220 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 110 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 16

PERFECTA 16 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 16
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 12
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 150 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 68 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32

PERFECTA 32 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 12
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 150 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 68 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie

Powiązane porady

Ocena:

Wszystkie centrale PERFECTA posiadają wbudowany moduł GSM/GPRS.  Dzisiaj nie jest to nowość, ale i tak większość z nas przywykła do modułów GSM podłączanych niezależnie do central alarmowych. Takie podłączenia najczęściej odbywały się na drodze wejść i wyjść, czyli trochę tych kabelków trzeba było podłączyć. Rozwiązania z wbudowanymi modułami GSM mają szereg zalet. Ten cykl artykułów … Czytaj więcej »

Ocena:

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zaczynamy od konfiguracji modułu GSM centrali Perfecta w ramach powiadomienia SMS. Przetestujemy możliwość wysyłania SMS o alarmie, załączeniu i wyłączeniu czuwania oraz o awariach. Krok 1: Przygotowanie do pracy Perfecta GSM Na ten etap składa się przede wszystkim instalacja karty SIM w odpowiednim gnieździe, aktywacja tej karty w programie PERFECTA Soft … Czytaj więcej »

Ocena:

W tej części artykułu pokażemy krok po kroku konfigurację powiadomienia głosowego, które będzie realizowane w ramach centrali Perfecta. Krok 1: Przygotowanie GSM do pracy (Identyczny etap jak we wcześniejszym artykule – można przejść do punktu 2.) Na ten etap składa się przede wszystkim instalacja karty SIM w odpowiednim gnieździe, aktywacja tej karty w programie PERFECTA … Czytaj więcej »

Artykuł o centralach SATEL Perfecta
Ocena:

Centrale PERFECTA występują w 4 wariantach. Są to odpowiednio: PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32 oraz PERFECTA 32-WRL. Centrale posiadają po 8 wejść na płycie i po 4 wyjścia. Za pomocą ekspanderów wejść (INT-E), można rozbudować każdą z central do takiej ilość wejść, jak w symbolu urządzenia. Np. centralę PERFECTA 32 można rozbudować do max. … Czytaj więcej »

Ocena:

Artykuł ten kończy cykl poradników na temat konfiguracji modułu GSM w centralach Perfecta. Tutaj zajmiemy się przygotowaniem centrali do udostępnienia funkcji zdalnego programowania centrali poprzez GPRS, a dokładniej przez Serwer SATEL. Każda centrala Perfecta posiada moduł GSM a więc każda może być zdalnie programowana przez aplikację Perfecta SOFT. Żaden dodatkowy moduł (np. ETHM-1 Plus) nie … Czytaj więcej »