Porady

GSM w centralach PERFECTA- jak zrealizować powiadamianie SMS?

Ocena:

Kontakt

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zaczynamy od konfiguracji modułu GSM centrali Perfecta w ramach powiadomienia SMS. Przetestujemy możliwość wysyłania SMS o alarmie, załączeniu i wyłączeniu czuwania oraz o awariach.

Krok 1: Przygotowanie do pracy Perfecta GSM

Na ten etap składa się przede wszystkim instalacja karty SIM w odpowiednim gnieździe, aktywacja tej karty w programie PERFECTA Soft oraz wpisanie kodu PIN dla karty SIM. Zrzut ekranowy pokazuje te ustawienia.

perfecta gsm inicjalizacja
Włączenie obsługi karty SIM w module GSM. Każdą kartę należy włączać osobno.

Dla opisywanego przypadku, nie wpisałem kodu PIN, ponieważ użyta w teście karta nie posiada takiego kodu. Pozostaje jeszcze kwestia numeru centrum SMS. Temat jest znany praktycznie w każdym module GSM i to dowolnego producenta.

Każdy operator posiada swój własny numer centrum sms. Jest on niezbędny, aby moduł mógł wysyłać wiadomości SMS. Jednak tutaj niespodzianka – nie ma konieczności jego wpisywania.

Moduł automatycznie „dogaduje” się z kartą SIM i takie dane jak numer centrum SMS są automatycznie pobierane z karty  SIM. Dzieje się to bez ingerencji instalatora.

W przypadku braku wysyłania SMS przez wbudowany moduł, należy sprawdzić, czy przyczyną nie jest właśnie numer centrum SMS. W takim przypadku warto wprowadzić go ręcznie do odpowiedniego pola tekstowego (zaczynamy od „+48”).

Krok 2: Wprowadzenie numerów telefonów oraz ustalenie rodzaju powiadomienia

Instalator może wprowadzić do 8 numerów telefonów. Numer może być podany bez znaków „+48”. Po podaniu numeru, zaznaczamy rodzaj powiadomienia, jaki centrala ma realizować. Na razie zaznaczymy tylko opcję „SMS”.

perfecta satel aktywacja sms
Dla każdego numeru można ustalić, jaki rodzaj powiadomienia będzie realizowany.

Przy okazji tej tabeli warto na chwilę przywołać opcję „Przek. SMS” (w innych modułach Satel opcja znana jako „Retransmisja SMS”). Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wiadomości SMS przychodzące na kartę SIM zainstalowaną w centrali, zostaną automatycznie przekierowane na wskazane numery telefonów.

Tą opcję warto zaznaczyć, jeżeli centrala ma automatycznie odsyłać informację o środkach, jakie pozostały na karcie SIM.

Krok 3: Ustalenie, jakiego rodzaju wiadomość SMS centrala powinna wysyłać

Zanim zaznaczymy odpowiednie pozycje, należy zaznaczyć opcję „POWIADAMIANIE SMS”. Wydaje się to intuicyjne, jednak wielokrotnie spotkaliśmy się z przypadkiem, gdzie tylko ta jedyna opcja nie była aktywna i przez to powiadamianie SMS nie działało. Zwykłe przeoczenie.

Wracając do meritum, poniżej widzimy tabelę, w której zaznaczamy interesujące nas pozycje. Jak już wcześniej ustaliliśmy, interesuje nas powiadamianie SMS o alarmie, o załączeniach czuwania oraz o awariach.

perfecta zdarzenia sms satel
Wybór zdarzeń, które będą wysyłane w wiadomościach SMS.

Wystarczyło tylko zaznaczyć to, co nas interesuje w ramach danego numeru telefonu (T1.. T8). Gotowe!

czy ustalamy treści SMS’ów?

Nie ustalamy treści SMS. Te treści są automatycznie generowane przez centralę alarmową. Ale bez obaw. Zostało to naprawdę przemyślane, ponieważ w treści SMS zawiera się wszystko co najważniejsze, tzn. nazwy czujek, stref, użytkowników itd. Dzięki temu konfiguracja staje się ekspresowa, a powiadomienie dokładne – ze wskazaniem źródła alarmu.

Przykładowe treści SMS odebrane od centrali: „Alarm włamaniowy Strefa 1 Salon”, „Wyłączenie czuwania Strefa 1 Użytkownik 15”.

Na koniec zatrzymamy się jeszcze przy opcji: Zapisz zdarz. Potwierdzenia pow. SMS.
(opcja dostępna pod tabelą SMS).

Opcja domyślnie jest nieaktywna. Oznacza to, że w pamięci zdarzeń nie ma informacji, czy SMS został wysłany czy nie. Jeżeli opcja jest aktywna, to w pamięci zdarzeń generowany jest odpowiedni wpis.

W kolejnej części pokażemy, w jaki sposób zrealizować powiadomienie głosowe przy użyciu wbudowanego w PERFECTĘ modułu GSM.

Powiązane produkty

Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 16-WRL

PERFECTA 16-WRL Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 16
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 16
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Wbudowany moduł radiowy: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 220 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 110 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32-WRL

PERFECTA 32-WRL Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 16
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Wbudowany moduł radiowy: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 220 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 110 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 16

PERFECTA 16 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 16
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 12
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 150 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 68 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32

PERFECTA 32 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 12
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 150 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 68 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie

Powiązane porady

Ocena:

Sterowanie centralą przy użyciu wiadomości SMS jest dzisiaj mocno rozpowszechnione. Pozostawiamy na boku debatę dotyczącą zasadności stosowania tego typu rozwiązań, a skupiamy się tylko na tym, jak to zrobić. Czyli jak skonfigurować system, aby można go było zdalnie sterować przez SMS’y. Krok 1: Przygotowanie GSM Perfecta do pracy (Identyczny etap jak w części pierwszej – … Czytaj więcej »

Ocena:

W tej części artykułu pokażemy krok po kroku konfigurację powiadomienia głosowego, które będzie realizowane w ramach centrali Perfecta. Krok 1: Przygotowanie GSM do pracy (Identyczny etap jak we wcześniejszym artykule – można przejść do punktu 2.) Na ten etap składa się przede wszystkim instalacja karty SIM w odpowiednim gnieździe, aktywacja tej karty w programie PERFECTA … Czytaj więcej »

Ocena:

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zaczynamy od konfiguracji modułu GSM centrali Perfecta w ramach powiadomienia SMS. Przetestujemy możliwość wysyłania SMS o alarmie, załączeniu i wyłączeniu czuwania oraz o awariach. Krok 1: Przygotowanie do pracy Perfecta GSM Na ten etap składa się przede wszystkim instalacja karty SIM w odpowiednim gnieździe, aktywacja tej karty w programie PERFECTA Soft … Czytaj więcej »

Ocena:

Wszystkie centrale PERFECTA posiadają wbudowany moduł GSM/GPRS.  Dzisiaj nie jest to nowość, ale i tak większość z nas przywykła do modułów GSM podłączanych niezależnie do central alarmowych. Takie podłączenia najczęściej odbywały się na drodze wejść i wyjść, czyli trochę tych kabelków trzeba było podłączyć. Rozwiązania z wbudowanymi modułami GSM mają szereg zalet. Ten cykl artykułów … Czytaj więcej »

Ocena:

Artykuł ten kończy cykl poradników na temat konfiguracji modułu GSM w centralach Perfecta. Tutaj zajmiemy się przygotowaniem centrali do udostępnienia funkcji zdalnego programowania centrali poprzez GPRS, a dokładniej przez Serwer SATEL. Każda centrala Perfecta posiada moduł GSM a więc każda może być zdalnie programowana przez aplikację Perfecta SOFT. Żaden dodatkowy moduł (np. ETHM-1 Plus) nie … Czytaj więcej »