Porady

Pomiar temperatury przez moduł GPRS-A

Ocena:

Kontakt

Oprócz znanej nam wszystkim funkcjonalności modułu GPRS-A (powiadomienie SMS, CLIP, sterowanie SMS itp.), moduł ten umożliwia również pomiar temperatury z maksymalnie 8 czujników. Artykuł rozpracuje to zagadnienie.

Jakie czujki i jak je podłączyć?

Producent w swojej ofercie posiada gotową propozycję czujnika (DS-T1) z kilkumetrowym przewodem (3m), przy czym „pod maską” tego czujnika znajdziemy bardzo popularną pozycję – DS18B20. Każdy elektronik zawodowy czy hobbysta na pewno kojarzy ten element elektroniczny.

dallas 1-wire gprs-a satel
GPRS-A obsługuje max. 8 czujek temperatury Dallas.

Możemy podłączyć od 1 do 8 czujników, przy czym wszystkie podłączamy równolegle do złącz S1, S2, S3. Czujniki pracują na magistrali 1-Wire.

Ciekawostka:
Standard 1-wire został opracowany przez Dallas Semiconductor. Ten protokół jest popularny nie tylko w przypadku cyfrowych czujek temperatury, ale też np. w pastylkach Dallas (iButton), które stosuje się w systemach kontroli dostępu.

Jak to się dzieje, że moduł GPRS-A może rozróżnić która wartość temperatury dotyczy którego konkretnie czujnika? Dzieje się to, ponieważ każdy czujnik Dallas (DS18B20) w swojej pamięci posiada zakodowany indywidualny numer seryjny (64 bitowy).

Funkcje złącz 1-wire w module GPRS-A:

S1 – masa
S2 – dane
S3 – zasilanie 5V

Warto podłączać czujniki pojedynczo, ponieważ pozwoli to na ich rozróżnienie i dokonanie stosownego opisu. Jednoczesne podłączenie kilku czujników uniemożliwi ich skuteczne odróżnienie przez instalatora.

Jak dodać czujniki do modułu?

Zakładając, że czujniki mamy już podłączone (złącza S1, S2, S3 wg dokumentacji producenta), przystępujemy do ich odszukania w programie GX Soft.

gx soft dallas satel
GX Soft   ->   Zakładka „CZUJNIKI 1-WIRE„. W oknie dodajemy czujniki oraz możemy zobaczyć aktualną temperaturę.

Po podłączeniu czujników wystarczyło kliknąć przycisk „IDENTYFIKUJ CZUJNIKI”. Jak wspomniałem wyżej, warto jednak podłączać czujniki pojedynczo i pojedynczo je identyfikować.

Jeżeli zależy nam tylko na podglądzie temperatur to na tym kończy się konfiguracja. Wystarczyło dodać czujniki do systemu i gotowe.

Jak konfigurować progi temperatury?

Dla każdego czujnika możemy ustawić maksymalnie dwa progi:

 • próg dolny L – zostanie przekroczony, jeżeli temperatura spadnie poniżej ustawionego progu
 • próg górny H – zostanie przekroczony, jeżeli temperatura wzrośnie powyżej ustawionego progu

Oprócz podawania progów, których przekroczenie wywoła reakcję modułu (np. wysteruje wyjścia modułu), instalator dodatkowo może (nie musi) określić tolerancję oraz korektę dla każdego czujnika. Na zrzucie widać taki przykład.

gprs-a temperatury satel
Przykładowo: jeżeli górny czujnik przekroczy temperaturę 50 st. C (+ 2st. tolerancja), to próg zostanie przekroczony. Instalator może tak zaprogramować urządzenie, że przekroczenie progu uruchomi wyjście (a’la termostat).

Będąc przy tych parametrach, kilka słów wyjaśnienia czym jest tolerancja i korekta. Zaczynamy od tolerancji (fragmenty z dokumentacji producenta):

 • Tolerancja to „wartość, o którą opóźniona jest reakcja modułu. Moduł stwierdzi przekroczenie progu, jeżeli temperatura spadnie poniżej progu L minus tolerancja lub wzrośnie powyżej progu H plus tolerancja”.
 • Korekta to „wartość, o którą temperatura rejestrowana przez czujnik jest korygowana przez moduł. Możesz zaprogramować od -55°C do 125°C.”

Parametry te pomagają utrzymać prawidłowy pomiar oraz zapewnić tzw. „bufor” (tolerancja) na wypadek np. szybkich zmian temperatur.

Ważne jest, że te parametry są opcjonalne (progi, tolerancja, korekta). Jeżeli użytkownik końcowy chce uzyskać tylko podgląd temperatur bez dodatkowych „atrakcji”, to uzupełnianie tych kolumn nie jest potrzebne.

Jak uruchomić wyjście po przekroczeniu progu temperatury?

Moduł GPRS-A dysponuje 4 wyjściami (o1,o2 to wyjścia „O.C” oraz o3,o4 to wyjścia przekaźnikowe). Każde z tych wyjść może być zaangażowane do współpracy z czujnikami temperatury.

gx soft satel termostat
Przykładowa konfiguracja załączenia wyjścia OUT1, kiedy czujnik na górze przekroczy górny próg (ponad 50 st. C).

Jak to działa?

w zakładce „WYJŚCIA” skonfigurowany został czas działania wyjścia O1 na 5 sekund. Nazwa została zmieniona na „Out Temp Max.”. Jeżeli czujka „S2” (Czujnik na górze) wykryje temperaturę większą niż 52 st. C (50 + 2st. tolerancja), to próg górny zostanie przekroczony i w konsekwencji wyjście O1 włączy się na czas (5 sekund).

Analogicznie można postępować dla innych progów. Np. dla tego samego czujnika można ustawić wyłączenie wyjścia O1, kiedy temperatura spadnie poniżej dolnego progu. Czyli tworzymy coś, co przypomina działanie termostatu.

Jak zrealizować powiadomienie SMS, kiedy czujnik wykryje zbyt niską/wysoką temperaturę?

Mamy do czynienia z modułem GPRS/GSM, więc funkcja powiadamiania jest tutaj „z urzędu” wbudowana. Na szczęście taka możliwość istnieje też dla czujników temperatury. Poniższy zrzut pokazuje przykładową konfigurację.

Jeżeli którykolwiek czujnik zmierzy temperaturę niższą niż dolny próg (pozycja: Próg L czujnika przekroczony), to zgodnie z zamieszczoną tabelą, pod numer telefonu T1 zostanie wysłany SMS o treści: „Temperatura za niska”. Do tego SMS’a zostanie dodana nazwa czujnika, która jest winna całego zamieszania oraz wartość zmierzonej temperatury (patrz zaznaczone opcje w kolorze czerwonym). Oczywiste jest, że w zakładce „UŻYTKOWNICY” należy jeszcze podać numer telefonu dla pozycji „T1”.

sms satel 1-wire
Powiadamianie może być realizowane nie tylko z tytułu przekroczenia progów temperatury, ale też na podstawie wykrytej awarii czujki (np. brak jej obecności).

Dobrą wiadomością jest to, że moduł może również realizować powiadomienie CLIP (dzwonienie) oraz PUSH na telefon (kiedy zainstalowana jest aplikacja GX Control). Widać to na załączonym obrazku (kolumna Push z domyślnie wybraną opcją: „2: Naruszenie”).

Jak podejrzeć temperaturę w telefonie w aplikacji mobilnej GX Control?

gx control satel
Kliknij, aby powiększyć.

Wystarczy zainstalować aplikację GX Control w swoim smartfonie (systemy Android oraz iOS) i skonfigurować ją do pracy z naszym modułem. Ta część wykracza poza zakres tego artykułu (chociaż sprawa jest bardzo prosta i w uproszczeniu sprowadza się do ustawienia parametrów GPRS w module, włączenia opcji serwera Satel i zeskanowaniu przez telefon kodu QR, który dostępny jest w programie GX Soft). Mamy już podobne artykuły w naszej bazie.

Uruchamiając aplikację GX Control przechodzimy do zakładki „Wejścia”. W tej zakładce oprócz stanu wejść (jeżeli jakieś są skonfigurowane), widzimy również stan czujników 1-wire (jak na załączonym obrazku).

Pamiętajmy, że klikając w zielony znaczek przy czujce (zarówno w aplikacji GX Control jak i w programie GX Soft), możemy taką czujkę zablokować. Temperatury wciąż będą mierzone, ale przekroczenie progów temperatury już nie będzie wywoływało reakcji w systemie (np. brak załączenia wyjść po przekroczeniu progu, kiedy czujka jest zablokowana). Ważne jest również to, że z poziomu aplikacji mobilnej nie możemy modyfikować progów temperatury, tj. nie możemy zarządzać temperaturą, wprowadzać zmiany itp. Aplikacja GX Control w zakresie czujników temperatury służy tylko do podglądu ich wartości oraz możliwości blokowania.

Co więcej?

Moduł GPRS-A posiada możliwość „wyrzucenia” wartości temperatur (oraz innych danych) na zewnątrz, dzięki implementacji protokołów MQTT, JSON i ModBUS RTU. W kolejnym artykule zostanie przedstawiony przykład, w jaki sposób można wykorzystać moduł GPRS-A do podglądu temperatur we własnym systemie. Zajmiemy się formatem JSON.

Powiązane produkty

Moduł GPRS-A

GPRS-A moduł komunikacyjny GPRS

Parametry techniczne:

 • Ilość numerów powiadomień: 8
 • Ilość wejść: 8
 • Ilość wyjść: 4
 • Zdalna konfiguracja: Tak
 • Zasilanie: 12 V DC (±15%)
 • Wymiary: 83 x 65 x 23 mm
 • Waga: 0.110 kg
Zobacz w sklepie