Porady

SSWiN i CCTV w jednym stali domu

Porada widoczna dla konta STANDARD
Znajdź nas na facebooku

Kontakt

SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

CCTV – z ang. Closed-Circuit TeleVision – Telewizja przemysłowa ( nazywany również monitoringiem CCTV)

W bardzo wielu przypadkach do ochrony obiektów stosuje się system alarmowy SSWiN oraz system monitoringu wizyjnego CCTV. Z drugiej strony obserwujemy, że stosunkowo rzadko systemy te są zintegrowane. W poniższym artykule postaramy się pokazać przykład połączenia systemu alarmowego z monitoringiem wizyjnym. Pokażemy jakie korzyści z tego płyną.

Jak integrować te systemy?

Zarówno centrala alarmowa jak i rejestrator DVR/NVR posiadają „pakiet” złącz. O ile w centrali alarmowej naturalnym jest, że występują w niej wejścia i wyjścia alarmowe, to w rejestratorze jest to opcja. Dlatego tutaj ważna uwaga:
Wybieramy taki rejestrator, który posiada wejścia i wyjścia alarmowe. To dzięki nim będziemy mogli dokonać połączenia obu systemów – CCTV i SSWiN.

Dopasowanie napięć CCTV i SSWIN

Bezpośrednie połączenie centrali alarmowej z DVR nie jest dobrym pomysłem. Przynajmniej dopóki nie sprawdzimy w dokumentacji, jak są zbudowane wejścia i wyjścia urządzeń oraz na jakie sygnały reagują. W omawianym przypadku mamy do czynienia z rejestratorami BCS.

W rejestratorach BCS sytuacja wygląda następująco:

Wejścia rejestratora reagują na zwarcie do masy lub zabranie potencjału masy (NO lub NC)
Wyjścia rejestratora to przekaźniki (bez potencjału)

Przy centrali alarmowej Integra, sprawa wygląda w ten sposób:

Wejścia centrali reagują na zwarcie do masy lub zabranie potencjału masy (NO lub NC)
Wyjścia centrali wystawiają napięcie (12V lub OV – w zależności od typu wyjścia)

Z powyższego można wywnioskować, że dobrze jest użyć moduły przekaźnikowe, które będą pośredniczyć w sterowaniu. W przypadku wyjść rejestratora, przekaźniki są tam już wbudowane.

Dlaczego właśnie przekaźniki?

Ponieważ spełniają one bardzo ważną funkcję – separują galwanicznie. Tworzą pewnego rodzaju pomost pomiędzy tymi dwoma systemami.

wejścia / wyjścia rejestratora?

Należałoby się najpierw przyjrzeć możliwościom wejść i wyjść rejestratora. Wyjścia rejestratora mogą się uaktywnić w momencie, kiedy:

rejestrator straci obraz z kamery
kamera zostanie zamaskowana
rejestrator wykryje ruch z kamery (detekcja ruchu).
dysk twardy zgłosi awarię

Wejścia […]

Porada widoczna dla konta STANDARD
Oceń poradę: