Porady

INT-GSM – Pierwsze kroki, czyli robimy powiadamianie SMS

Ocena:

Kontakt

Moduł INT-GSM to pierwszy moduł GSM produkcji Satel, który komunikuje się z centralą przy użyciu magistrali manipulatorów. Jego możliwości to przede wszystkim:

  • powiadamianie SMS i PUSH
  • sterowanie systemem przez SMS, CLIP, aplikację mobilną INTEGRA Control
  • zdalna konfiguracja centrali alarmowej

W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować centralę, aby INT-GSM mógł powiadamiać użytkownika o zdarzeniach w systemie.

Uwaga!
INT-GSM pracuje tylko z centralami serii INTEGRA oraz INTEGRA Plus, które posiadają wersję oprogramowania 1.18 lub wyższą. Jeżeli posiadasz starszy model centrali, należy we własnym zakresie wgrać do centrali nowy firmware (dostępność na www.satel.pl).

Krok 1: Podłączenie do centrali i identyfikacja

Podłączenie sprowadza się do podania na stałe zasilania 12V DC i wpięcia modułu do złącz magistrali manipulatorów (CKM, DTM). Tutaj jednak mała uwaga. Jeżeli w systemie znajduje się również moduł ETHM-1 Plus, to moduł INT-GSM należy podłączyć nie bezpośrednio do centrali, a właśnie do modułu ethernetowego, przy użyciu złącz RS-485 (A,B). Taki wariant będziemy omawiać innym razem.

int-gsm schemat blokowy integra
Podłączenie do magistrali manipulatorów (CKM, DTM). Połączenie RS-232 nie jest konieczne do wysyłania SMS, ale warto je wykonać (będzie potrzebne do zdalnego programowania centrali).

Identyfikacja manipulatorów to kolejny etap. Moduł jest podłączony do magistrali manipulatorów, więc konsekwentnie należy taką identyfikację przeprowadzić. W efekcie powinniśmy uzyskać widoczną pozycję „INT-GSM” w programie DloadX, okno „Struktura->Sprzęt->Manipulatory”.

Krok 2: Konfiguracja karty SIM i parametrów operatora GSM

Standardowo, należy ustawić właściwy kod PIN dla karty SIM (jeżeli istnieje) i upewnić się, że tzw. „Numer centrum SMS” jest prawidłowy dla danego operatora. Dokonujemy tego w zakładce „Funkcje INT-GSM -> Telefon GSM”.

int-gsm konfiguracja
Kod PIN warto wpisać do modułu, zanim włożymy kartę SIM. W dolnej części okna jest przycisk „Zapisz”.

Konfigurujemy tylko powiadamianie SMS, dlatego reszta parametrów w tym oknie nas nie interesuje. Wprowadzony numer centrum SMS (+48602951111) dotyczy operatora T-Mobile. W zależności od wyboru operatora, należy użyć właściwy numer centrum SMS (poniższa tabela).

tabela GPRS
Tabela parametrów GPRS dla operatorów GSM

 

Krok 3: Uaktywniamy opcję Powiadamiania SMS

Szybki, prosty i konieczny krok. W zakładce „INT-GSM” włączamy obsługę karty SIM (tutaj SIM1) oraz opcję „Powiadamianie SMS”. Poniższy zrzut to pokazuje.

int-gsm satel konfiguracja
Miejsca, w których należy uaktywnić kartę SIM oraz opcje powiadamiania SMS.

Krok 4: Ostatni etap – kto i kiedy ma dostawać SMSy?

W zakładce „Powiadamianie SMS/ Sterowanie CLIP” należy wprowadzić numery telefonów i przypisać do tych telefonów zdarzenia. Instalator może skonfigurować powiadomienie SMS na maksymalnie 16 numerów telefonów.

Dla każdego telefonu należy zaznaczyć opcję: „Akt.”, czyli aktywność dla tego numeru. W następnej kolumnie wybieramy strefy, które nas interesują i w końcu zaznaczamy rodzaje zdarzeń.

int-gsm powiadamianie sms
Przydział zdarzeń do wybranego numeru telefonu.

W powyższym przykładzie zostało skonfigurowane powiadamianie SMS na 1 numer telefonu. Interesują nas zdarzenia: alarmy, informacje o załączeniu i wyłączeniu czuwania oraz informacje dotyczące awarii. Zdarzenia te dotyczą stref 1 i 2.

Na zrzucie widać również przypisanego użytkownika do numeru telefonu (druga kolumna: Administrator 1). Nie jest to konieczne, jeżeli chcemy realizować tylko powiadamianie SMS, ale w przypadku sterowania CLIP i SMS, powiązanie numeru z nazwą użytkownika może już być niezbędne.

Co z treściami SMS? Gdzie je mogę wpisać?

Nic nie wpisujemy. Treści SMS generowane są automatycznie, na podstawie wpisów z pamięci zdarzeń centrali. Jest to rozwiązanie, które znamy m.in. z central Perfecta. Dzięki temu instalator dosłownie kilkoma kliknięciami aktywuje rozbudowane powiadamianie SMS.

Podsumowanie

Powyższa konfiguracja załatwia temat powiadamiania SMS przez moduł INT-GSM. Warto jeszcze zaznaczyć (jak na obrazku) opcję w ostatniej kolumnie, czyli „SMS>>”. Ta opcja powoduje, że SMSy otrzymywane m.in od operatora GSM będą dalej przekazywane pod podany numer.

W kolejnych częściach zajmiemy się pozostałymi funkcjami INT-GSM.

Powiązane porady

konfiguracja modułu GPRS-A
Ocena:

GPRS-A przedstawiany jest jako uniwersalny moduł monitorujący. Posiada również funkcję realizacji powiadamiania, polegającą na konwersji zdarzeń napływających z centrali. Jakkolwiek to brzmi, w dalszej części wszystko zostanie krok po kroku wyjaśnione. Pokażemy, jak zrealizować powiadamianie przy użyciu GPRS-A oraz centrali INTEGRA. Zapraszam do dalszej części tej lektury. Krok 1: Jak przygotować centralę INTEGRA do pracy … Czytaj więcej »

Ocena:

W pierwszym kwartale 2018, moduły GSM od Satel zostały przemianowane na nowe, lepsze rozwiązania. Do oferty weszły moduły GPRS-A oraz GSM-X. Jak wygląda zamiana? GPRS-A – zastępuje moduły GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4 oraz GPRS-T6 GSM-X – zastępuje moduły LT-1, LT-2, GSM-4, GSM-5 Ale nie tylko o zamianę samą w sobie chodzi, a o coś więcej. GPRS-A … Czytaj więcej »