Porady

INT-GSM – Jak zrealizować sterowanie SMS i CLIP?

Porada widoczna dla konta PREMIUM
INT-GSM - Jak zrealizować sterowanie SMS i CLIP?
grupa wsparcia dla Instalatorów

Kontakt

Na temat realizacji powiadomienia SMS w tym module już powstał artykuł (link pod poradnikiem). Tym razem zajmiemy się możliwością sterowania pracą centrali alarmowej, wysyłając do niej wiadomości SMS lub dzwoniąc (CLIP).

Krok 1: Wstępna konfiguracja karty SIM w module INT-GSM

Poniższe zrzuty ekranowe pokazują, w jaki sposób można ustawić parametry modułu. Mam tutaj na myśli głównie pracę karty SIM w module.

int-gsm satel
Rys. 1. Wstępne ustawienia modułu INT-GSM

W lewym oknie zasadniczo włączamy obsługę karty SIM (np. SIM1) i powiadomienie SMS/CLIP. W oknie po prawej stronie należy podać kod PIN karty SIM (jeżeli jest potrzebny). Dodatkowo, co również nie jest obowiązkowe, warto podać ręcznie numer centrum SMS dla danego operatora (w artykule to T-Mobile z numerem centrum SMS: +48602951111). Numery centrum SMS dla poszczególnych operatorów można łatwo znaleźć w popularnej przeglądarce.
Numer centrum SMS jest „zaszyty” w karcie SIM i zazwyczaj nie ma potrzeby, aby go ręcznie wpisywać (jednak profilaktycznie można to robić samodzielnie – jak w przykładzie). Numer ten jest istotny na potrzeby realizacji powiadamiania SMS.
Zapis ustawionych danych z prawego okna należy wykonać poprzez kliknięcie w klawisz „Zapis”, widoczny w dolnej części okna. Te parametry są zapisywane w pamięci modułu INT-GSM, a nie centrali.

Krok 2: Jak skonfigurować komendy sterujące SMS?

Na obrazie poniżej widać przykładową konfigurację 4 poleceń sterujących pracą centrali. Maksymalna liczba poleceń sterujących to 32 (F1…F32).

int-gsm sterowanie satel
Rys. 2. Przykładowa konfiguracja funkcji sterujących SMS.

W ramach testu widać 4 polecenia sterujące SMS (F1 … F4)  i przypisane do nich funkcje, odpowiednio: załącz czuwanie (0), wyłącz czuwanie, włącz wyjście i status tekstowy systemu. Do tych funkcji zostały przydzielone Parametry, które wskazują konkretne strefy i wyjścia centrali, które chcemy obsługiwać przez […]

Porada widoczna dla konta PREMIUM
Oceń poradę:

Powiązane produkty

Powiązane porady

INT-GSM – Pierwsze kroki, czyli robimy powiadamianie SMS

Powiadomienie SMS o zdarzeniach - konfiguracja centrali
Ocena:

Moduł INT-GSM to pierwszy moduł GSM produkcji Satel, który komunikuje się z centralą przy użyciu magistrali manipulatorów. Jego możliwości to przede wszystkim: powiadamianie SMS, CLIP i PUSH sterowanie systemem przez SMS, CLIP, aplikację mobilną INTEGRA Control zdalna konfiguracja centrali alarmowej przez DloadX W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować centralę, aby INT-GSM mógł powiadamiać użytkownika o … Czytaj więcej »

INT-GSM – Jak zdalnie połączyć się z centralą INTEGRA?

Programowanie integry przez INT-GSM
Ocena:

Moduł INT-GSM umożliwia zdalne programowanie centrali INTEGRA. Staje się on pośrednikiem pomiędzy aplikacją DloadX a dowolnym modelem centrali Integra. Komunikacja może odbywać się m.in. przez serwer Satel, więc nie ma konieczności posiadania łącza z publicznym adresem IP. W tym artykule pokażemy jak zainicjować takie połączenie. Krok 1: Podłączenie modułu do magistrali manipulatorów oraz do złącza … Czytaj więcej »