Porady

BCS Line AI: Wprowadzenie

BCS Line AI: Wprowadzenie
Ocena:

Kontakt

Nowa seria urządzeń BCS oznaczona symbolem „Ai” to kamery i rejestratory, które posiadają zaawansowane algorytmy analizy obrazu wykorzystujące sztuczną inteligencję. Dzięki nim możemy zrealizować różne funkcje oraz zadania, które wykonywane będą w sposób automatyczny. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala określić jaki obiekt jest obecnie obserwowany oraz zapisać jak najwięcej informacji z nim związanych. Zdecydowanie zwiększa to skuteczność detekcji oraz ogranicza do minimum występowanie fałszywych alarmów. Samo gromadzenie informacji o obiekcie pozwala na bardzo szybkie i wygodne odnalezienie interesującego nas zdarzenia, podając tylko atrybuty szukanego obiektu (przykładowo możemy wyszukać osoby ubrane w krótkie, niebieskie spodnie oraz noszące kapelusz).

kamery ai

Na samym początku warto zaznaczyć, że kamera nie potrafi wykonywać wszystkich operacji jednocześnie. Jest to bardzo ważne, ponieważ pierwszym krokiem w konfiguracji kamery jest określenie zadania, do jakiego kamera jest przeznaczona. W tym celu wybieramy jeden tryb pracy, który w kamerze określony jest jako „Plan Smart”.

Dostępne mamy następujące tryby pracy:

  • Detekcja Twarzy
  • Mapa Ciepła
  • IVS
  • Liczenie ludzi

Jak łatwo się domyślić kamera realizująca funkcję detekcji twarzy nie będzie mogła liczyć ludzi oraz generować mapy ciepła. Ma to oczywiście pewne uzasadnienie, ponieważ kamera dedykowana do identyfikacji twarzy zamontowana jest w zupełnie innym miejscu niż kamera dedykowana do liczenia osób. Rzeczywistym ograniczeniem są jednak możliwości sprzętowe takiej kamery.

Możliwe jest jednoczesne włączenie trybu IVS oraz MAPY CIEPŁA.

Detekcja Twarzy

W tym trybie kamera wykrywa na obserwowanej scenie ludzką twarz, a następnie wykonuje jej zdjęcie, które zostaje przesłane do rejestratora. Sam moment wykrycia twarzy odnotowany jest w nagraniach jako funkcja inteligentna oraz jest on oznaczony odpowiednim kolorem na osi czasu. Wykrycie twarzy może dodatkowo spowodować wysłanie zdjęcia mailem, bądź aktywację wyjścia przekaźnikowego.

 

Mapa Ciepła

Jest to graficzny sposób przedstawienia zgromadzonych przez kamerę danych dotyczących detekcji ruchu. Za pomocą różnych kolorów oraz ich odcieni przedstawione zostają miejsca z określonym natężeniem ruchu w zadanym zakresie czasowym.

Zastosowanie mapy ciepła jest bardzo szerokie oraz dostarcza nam bardzo dużo ciekawych informacji. Kamery monitoringu montowane są w różnych miejscach, a co za tym idzie w każdym przypadku możemy analizować inne dane czy zachowania. Przykładem użycia tej funkcji może być supermarket, który na podstawie wygenerowanej mapy ciepła jest w stanie określić, przy jakich półkach (produktach) przemieszcza się najwięcej ludzi, czyli które produkty cieszą się największym zainteresowaniem. Takie informacje są bardzo cenne, ponieważ pozwalają na przemyślane rozmieszczenie towaru.

IVS

Skrót IVS (z ang. „Intelligent Video Surveillance”) oznacza po prostu inteligentny system monitoringu i często taką nazwą określamy wszelkie inteligentne funkcje, jakie posiada dana kamera czy też rejestrator. W przypadku urządzeń BCS skrót oznacza również tryb pracy, w którym samodzielnie definiujemy reguły poprzez rysowanie ich bezpośrednio na obrazie z kamery. Ten tryb często określany jest jako ochrona obwodowa, gdyż jedną z jego podstawowych reguł jest przekroczenie wirtualnej linii bądź wejście do wirtualnego obszaru. Nie mniej jednak można wykorzystać go do zupełnie innych celów.

Liczenie Ludzi

Ten tryb pozwala na liczenie ludzi przemieszczających się w polu widzenia kamery. Odpowiedni montaż (nad przejściem) zapewnia bardzo dużą skuteczność działania, co pozwala na jednoczesne zliczanie osób wchodzących i wychodzących, nawet jeśli mijają się w przejściu. Dzięki temu znany jest też bilans osób przebywających w danym pomieszczeniu (dotyczy to pomieszczeń z jednym wejściem).

Funkcję możemy wykorzystać do tworzenia wykresów przedstawiających np. ilość klientów przebywających w sklepie w zależności od dnia tygodnia bądź godziny. Nie trzeba chyba tłumaczyć, ile cennych informacji taki wykres dostarcza. Dodatkową zaletą jest możliwość określenia limitu osób przebywających w pomieszczeniu, po którego przekroczeniu wykonana będzie odpowiednia czynność np. poinformowanie ochrony, aby zwiększyła liczbę pracowników w tym obszarze.

Zalety wykorzystania sztucznej inteligencji

Wymienione wyżej funkcje dostępne są od dłuższego czasu w kamerach IP. Seria Ai charakteryzuje się bardziej zaawansowanym algorytmem wykrywania oraz większą możliwością konfiguracji. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji możemy bardzo precyzyjnie określić działanie poszczególnych funkcji oraz gromadzić szczegółowe informacje o obiektach.

W trybie wykrywania twarzy kamera gromadzi dodatkowo atrybuty takie jak: płeć, przybliżony wiek, okulary, broda, maska oraz nastrój. Możliwe jest późniejsze wyszukiwanie osób na ich podstawie.

Tryb IVS również wykorzystuje sztuczną inteligencję. Tym razem możemy określić jakie obiekty mają być wykrywane przez poszczególne reguły. Przykładem mogą być dwie wirtualne linie, gdzie jedna reaguje tylko na przejście człowieka, a druga tylko na przejazd samochodu.

Gdy korzystamy z trybu liczenia ludzi mamy możliwość jednoczesnego liczenia osób w kilku strefach, a nawet w tworzącej się kolejce.

Rejestratory Ai

W rejestratorach serii AI mamy możliwość realizacji danej funkcji bezpośrednio na rejestratorze. Oznacza to, że sam rejestrator może analizować otrzymywany z kamery strumień i realizować wybraną przez nas funkcję. Dzięki temu mamy możliwość np. wykrycia twarzy na kamerze, która takiej funkcji nie posiada lub jest połączona z rejestratorem poprzez protokół Onvif. To bardzo duża zmiana, ponieważ dotychczas to kamera zajmowała się analizą obrazu, a rejestrator był tylko magazynem.

Kolejną nowością jest rozpoznawanie twarzy, czyli coś więcej niż tylko detekcja twarzy. Rejestrator analizuje wykonane zdjęcie twarzy oraz porównuje je z wcześniej zdefiniowaną bazą. Możliwe jest ustawienie różnych reakcji na pojawienie się twarzy w zależności czy ta znajduje się w bazie. Oczywiście najciekawszym wykorzystaniem tej funkcjonalności jest wyszukiwanie nagrań na podstawie wybranej twarzy lub jej atrybutów.

Podsumowanie

Seria AI to kolejny krok w kierunku sztucznej inteligencji, która ma zapewnić wyższy stopień analizy obrazu oraz łatwość wyszukiwania zapisanych zdarzeń.

Najważniejszą zaletą urządzeń tej serii to możliwość precyzyjnego określenia obiektów wywołujących daną funkcję oraz zbieranie o nich jak największej ilości informacji, które w późniejszym czasie ułatwią wyszukiwanie zdarzenia.