Porady

Test wejść w centralach PERFECTA

czy chcesz mieć dostęp do wszystkich treści?

Kontakt

Testy czujek to temat, który nie wiadomo dlaczego – często bywa pomijany. Regularne testy pozwalają utrzymać system w dobrej kondycji, a w razie wykrycia usterki możemy odpowiednio wcześnie zareagować. Artykuł pokazuje, jak samodzielnie (w pojedynkę) można przetestować wszystkie czujki w domu. Może to być nie tylko instalator, ale również użytkownik systemu – do czego zachęcam.

Co jest potrzebne, aby przeprowadzić taki test?

Wystarczy hasło użytkownika typu „Administrator” lub każdy inny, w którego schemacie umieścimy uprawnienie „Testy”. Taki test może być przeprowadzony w dowolnym momencie i dowolną ilość razy, a informacja o teście jest zapisywana do pamięci zdarzeń.

Test wejść może być uruchomiony tylko z manipulatora LCD (PRF-LCD lub PRF-LCD-WRL). Brak manipulatora w instalacji uniemożliwi przeprowadzenie takiego typu diagnostyki.

Jak uruchomić test wejść w centrali Perfecta?

Dla każdego modelu centrali Perfecta, uruchomienie testu wejść przeprowadza się w taki sam sposób.

perfecta test wejść
Rys. 1. Włączenie testu wejść w centrali Perfecta

Dokładna sekwencja uruchomienia testu wygląda następująco:

 • Krok 1: Podajemy hasło i zatwierdzamy klawiszem *
 • Krok 2: Wybieramy opcję: „9. Testy”.
 • Krok 3: Wybieramy opcję „1. Test wejść”.
 • Krok 4: Ustaw czas trwania testu (fabrycznie 5 minut, możesz ustawić od 1 do 99 minut).
 • Krok 5: Aby rozpocząć, naciśnij klawisz #.

Kiedy test się rozpocznie, należy przejść przed każdą czujką ruchu, otworzyć każde okno (kontaktron), aktywować każdą czujkę zalania, dymu itp. W czasie testu alarmy z tych czujek (np. pożarowych) nie będą zgłaszane, pomimo tego, że wejścia takie mogą pracować jako linie typu 24h.

Uwaga!
Każde naruszenie elementu instalacji alarmowej (ruch, otwarcie, zalanie, dym, otwarcie obudowy centrali itd.) jest zgłoszone w manipulatorze tylko 1 raz. Tzn. nie widać bieżących naruszeń a tylko to, czy w czasie testu takie naruszenie przynajmniej raz zostało odnotowane.

Wyniki testu – jak je interpretować?

Test zakończy się automatycznie po ustawionym czasie (max. 99 minut) lub po naciśnięciu klawisza „*”. Dlatego zanim test zostanie zakończony, musimy zdążyć dotrzeć do manipulatora i sprawdzić wynik testu. Później nie będzie w niego wglądu (zostanie tylko ślad w pamięci zdarzeń, że taki test był robiony).

Manipulator podczas trwania testu prezentuje swój ekran w następujący sposób:

test wejść satel perfecta
Rys. 2. Podczas testowania wejść, wyświetlacz może prezentować się jak wyżej.

Zwróć uwagę na to, że dookoła wyświetlacza podpisano numery wejść systemu Perfecta (1-32). Na obrazie (rys 2) pokazano sytuację dla 8 podłączonych do systemu wejść.

 • Mała kropka oznacza, że wejście jeszcze nie zostało naruszone.
 • Duża kropka oznacza, że wejście przynajmniej raz zostało naruszone.

Naturalne jest, że dążymy do tego, aby każda „mała kropka” na wyświetlaczu została zamieniona na dużą. To będzie znak, że wszystkie nasze podłączone czujki i obwody sabotażowe działają. W przedstawionym wyżej przykładzie, wejścia 3, 4 oraz 6 zostały już naruszone. Wejścia 1, 2, 5 , 7, 8 jeszcze nie zostały naruszone.

Po co w ogóle przeprowadzać taki test?

Zasadniczo ten akapit nie powinien istnieć, ponieważ każdy gospodarz chronionego obiektu powinien samodzielnie inicjować konieczność sprawdzenia poprawności działania instalacji elektrycznej, jaką jest system alarmowy.

Jak widać z powyższego opisu, sprawdzenie wejść to czynność, którą domownik może wykonać samodzielnie bez pomocnika. Wystarczy cyklicznie sprawdzać takie wejścia (a więc czujki) i w razie nieprawidłowości możemy czujkę”dostroić” albo wymienić. Lepiej to zrobić przed potencjalnym włamaniem…

Warto też pamiętać, że brak fałszywych alarmów przez lata wcale nie musi świadczyć o doskonałości systemu. Pytanie jakie możemy postawić w tym przypadku może brzmieć: Czy te czujki w ogóle coś widzą? Aby to ustalić powinniśmy właśnie wykonać powyższe testy.

Oceń poradę:

Powiązane produkty

Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 16-WRL

PERFECTA 16-WRL Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 16
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 16
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Wbudowany moduł radiowy: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 220 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 110 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32-WRL

PERFECTA 32-WRL Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 16
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Wbudowany moduł radiowy: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 220 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 110 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 16

PERFECTA 16 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 16
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 12
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 150 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 68 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa SATEL PERFECTA 32

PERFECTA 32 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 12
 • Timery: 8
 • Pamięć zdarzeń: 3584
 • Max ilość użytkowników: 15
 • Wbudowany moduł GSM: TAK
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 150 mA
 • Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
 • Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
 • Wymiary: 160 x 68 mm
 • Temperatura pracy: -10…+55 °C
Zobacz w sklepie

Powiązane porady

Centrale PERFECTA SATEL – wprowadzenie

Artykuł o centralach SATEL Perfecta
Ocena:

Centrale PERFECTA występują w 4 wariantach. Są to odpowiednio: PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32 oraz PERFECTA 32-WRL. Centrale posiadają po 8 wejść na płycie i po 4 wyjścia. Za pomocą ekspanderów wejść (INT-E), można rozbudować każdą z central do takiej ilość wejść, jak w symbolu urządzenia. Np. centralę PERFECTA 32 można rozbudować do max. … Czytaj więcej »

Systemy alarmowe – rodzaje czujek (część 3)

Artykuł: Systemy alarmowe - rodzaje czujek
Ocena:

Założeniem tej części jest opisanie sposobu działania czujek, które spotykamy w systemach alarmowych. Będzie trochę pojęć technicznych, ale mimo to opis będzie dążył w kierunku upraszczania pewnych skomplikowanych sformułowań. Celem nie jest więc wywód akademicki, a przybliżenie czytelnikowi rodzajów i sposobu funkcjonowania czujek. Czujka czy czujnik? Oto jest pytanie. Z mądrych źródeł (np. branżowe normy) … Czytaj więcej »

Systemy alarmowe – fałszywe alarmy (część 4)

Systemy alarmowe - fałszywe alarmy - cześć 4
Ocena:

Wszyscy chcielibyśmy, aby było ich jak najmniej. Jednak pracując w branży systemów alarmowych należy wiedzieć, że tzw. fałszywe alarmy są nieodłączoną częścią tego fachu. Czym są fałszywe alarmy? Nie ma oficjalnej definicji, ale możemy je określić jako alarmy, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Na przykład czujka ruchu przekazuje informacje, że jest ruch, a w rzeczywistości … Czytaj więcej »