Porady

Synchronizacja czasu w centralach Integra

Porada widoczna dla konta PREMIUM
Artykuł: Synchronizacja czasu w centralach Integra
grupa wsparcia dla Instalatorów

Kontakt

Dobrze skonfigurowany system alarmowy to taki system, w którym problem m.in. daty i czasu nie występuje. Jeżeli spotkałeś się już z tym, że centrala potrafi się spóźniać w stosunku do prawdziwej godziny, to koniecznie przeczytaj artykuł.

Rezonator kwarcowy 32.768 kHz – na dzień dobry, czyli dlaczego czas się „psuje”

Centrale Integra mają domyślnie odmierzany czas za pomocą układu zegarowego, któremu towarzyszy rezonator kwarcowy (popularnie nazywany „kwarcem”). To niewielki element elektroniczny z bardzo dużą precyzją w kontekście stabilizacji drgań oscylatorów elektronicznych. Tak to „przyjaźnie” tłumaczy wikipedia w pierwszych zdaniach.

Mechanizm odmierzania czasu przy użyciu takiego elementu elektronicznego to rzecz bardzo powszechna, ale niestety nie jest pozbawiona wad. Nie istnieją idealne elementy elektroniczne, natomiast ich rzeczywiste charakterystyki mogą powodować pewne odchyłki w odmierzaniu czasu (pomimo i tak wysokiej precyzji). Te odchyłki w skali dnia nie są tak widoczne, ale w skali miesięcy, roku, daje się odczuć znaczną różnicę w wyświetlaniu aktualnego czasu. Ale jest inne rozwiązanie.

Jeżeli w systemie dostępny jest moduł serii ETHM-1 Plus (lub starszy ETHM-1) lub moduł INT-GSM, to możesz synchronizować czas zdalnie.

Synchronizacja czasu z zewnętrznym serwerem czasu – moduł ETHM-1 Plus

Serwer czasu NTP (Network Time Protocol) to urządzenie, które potrafi dostarczać wzorcowy czas. W kraju mamy do dyspozycji publiczne serwery (ogólno dostępne) Głównego Urzędu Miar. Poniżej adresy IP tych serwerów:

tempus1.gum.gov.pl (194.146.251.100)
tempus2.gum.gov.pl (194.146.251.101)

Główny Urząd Miar i informacje na temat synchronizacji czasu dostępne są pod linkiem:
https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/zegar/524,Zegar.html
dloadx serwer czasu

Mamy już adres(y) IP serwera czasu NTP, więc przechodzimy do ustawień centrali INTEGRA. W programie DloadX, w oknie „Opcje i czasy globalne”, zakładka „Czasy” istnieje możliwość wprowadzenia adresu IP serwera czasu.

Pod adresem IP dostępny jest też parametr „Strefa czasowa”. Dla Polski zostawiamy parametr: GMT+1h (jest to różnica pomiędzy czasem uniwersalnym a czasem w strefie). Po lewej stronie widoczna jest przykładowa konfiguracja […]

Porada widoczna dla konta PREMIUM
Oceń poradę:

Powiązane produkty

Powiązane porady

Synchronizacja czasu w monitoringu IP

Synchronizacja czasu w monitoringu IP
Ocena:

W systemach monitoringu wizyjnego prawidłowe ustawienie daty oraz czasu ma ogromne znaczenie, ponieważ urządzenie rejestrujące zapisuje materiał wideo, dodając do niego własne znaczniki czasu. W przypadku gdy rejestrator posiada błędne ustawienia, to rzeczywisty moment wykonania nagrania jest niezgodny ze znacznikiem, który zostaje dopisany przez rejestrator w trakcie zapisu. Skutkiem tego są problemy z wyszukiwaniem nagrań … Czytaj więcej »