Porady

Podłączenie centrali alarmowej do stacji monitorowania. Przykłady rozwiązań.

Porada widoczna dla konta STANDARD
Podłączenie alarmu do stacji monitorującej - artykuł
czy chcesz mieć dostęp do wszystkich treści?

Kontakt

Przedstawiliśmy 4 popularne sytuacje, z którymi spotykają się instalatorzy podczas integracji alarmu ze stacją monitorowania. Dowiedz się, na jakiej zasadzie działa takie powiązanie oraz co zrobić, gdy zajdzie potrzeba dostosowania alarmu do agencji ochrony.

Monitorowanie, czyli co robi „monitoring” w alarmach?

Monitorowanie to kontrola, obserwacja w sposób ciągły. Kiedy mówimy o systemach alarmowych, przez pojęcie „monitoring” mamy na myśli kontakt systemu alarmowego z centrum monitoringu, czyli najczęściej z agencją ochrony.  Nie ma tu nic wspólnego z kamerami monitoringu. To zupełnie inna kwestia.

Możemy więc umówić się na czas rozważań, że „monitoring” to specyficzne „powiadamianie”, ale dedykowane nie dla Kowalskiego, a dla agencji ochrony. I tutaj przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii. W ujęciu pewnych standardów, norm – monitoring ma priorytet przed powiadamianiem. Czyli poprawnie skonfigurowany system w pierwszej kolejności powinien powiadomić agencję ochrony a dopiero potem Kowalskiego.

monitorowanie VERSA Plus
Kilka sposobów monitorowania zdarzeń do firm agencji ochrony.

W jaki sposób system przekazuje informacje do stacji monitorującej?

Istnieje kilka sposobów, poniżej te najczęściej spotykane (kolejność losowa):

Centrala dzwoni po analogowej linii telefonicznej – sposób, który był bardzo popularny we wcześniejszych latach. Pomimo tego, wciąż centrale alarmowe często mają wbudowany dialer telefoniczny i możliwość konfiguracji centrali w ramach monitorowania. Ten tor dalej jest używany np. przez niektóre banki, jako jeden z dwóch torów łączności. 
SMS’y wysyłane przez moduł GSM – niektóre centrale mają wbudowany swój moduł GSM, do innych należy podłączyć zewnętrzny moduł. Dzisiaj moduły GSM są łatwo dostępne i wysyłanie wiadomości SMS stało się bardzo powszechne. Należy jednak pamiętać o tym, że SMS niekoniecznie jest usługą gwarantowaną przez operatora. Centrale zwykle nie mają […]

Porada widoczna dla konta STANDARD
Oceń poradę: