Porady

Czy sygnalizator do alarmu jest konieczny? Norma PN-EN 50131-1

Ocena:

Kontakt

Niejednokrotnie można spotkać się z debatami na temat tego, czy zawsze trzeba stosować sygnalizator akustyczny/optyczny do instalacji alarmowej (SSWiN). I prawie zawsze można spotkać różne opinie w tej sprawie. W tym artykule przedstawimy założenia normy PN-EN 50131-1, które dotyczą tej właśnie sprawy. Nie będziemy więc kierować się tzw. „zdrowym rozsądkiem” a tym, co mówi na ten temat norma.

PN-EN 50131-1 (sierpień 2009) – to norma dotycząca tzw. wymagań systemowych, które stawiane są dla systemów sygnalizacji włamania i napadu. Zawierają się w niej informacje m.in. na temat sposobów zgłaszania alarmów, czyli zasadach stosowania różnych środków sygnalizacji. Norma ta zawiera definicje czterech stopni zabezpieczenia (Grade 1 do Grade 4).

Norma dostępna jest w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl).

Każdy stopień normy rządzi się swoimi prawami. Najczęściej mamy do czynienia z systemami alarmowymi, które projektowane są zgodnie z wymaganiami dla stopnia 2 i 3. Dlatego też, kolejno te dwa warianty zostaną tutaj omówione.

Stopień 2 według PN-EN 50131-1 a sygnalizator

W ramach stopnia 2 (grade 2) przewiduje się 4 możliwe warianty.

Wariant A:

 • dwa sygnalizatory dźwiękowe WD zasilane zdalnie
 • system transmisji alarmu ATS2

Wariant B:

 • jeden sygnalizator dźwiękowy WD z własnym zasilaniem (akumulatorem)
 • system transmisji alarmu ATS2

Wariant C:

 • brak sygnalizatorów dźwiękowych
 • system transmisji alarmu ATS2
 • dodatkowy system transmisji alarmu ATS1

Wariant D:

 • brak sygnalizatorów dźwiękowych
 • system transmisji alarmu ATS3

Pora na kilka słów wyjaśnienia…

WD – warning device, sygnalizator
ATS – alarm transmission system, czyli system transmisji alarmu
ARC – alarm receiving centre, czyli stacja monitorująca

Sygnalizator dźwiękowy zasilany zdalnie to klasyczne rozwiązanie, które instalatorzy stosują najczęściej. Chodzi o „zwykły” sygnalizator, który nie ma wbudowanego akumulatora i włącza się po podaniu zasilania na ten sygnalizator. Są to modele np. SP-4003, SP-4001, SPL-5010 itp.

Sygnalizator z własnym zasilaniem to model, który posiada w środku własną baterię (akumulator). Takie urządzenie najczęściej jest zasilane w sposób ciągły (kontrola i ładowanie wbudowanego akumulatora), a wyzwolenie polega na podaniu napięcia na dedykowane zaciski sterujące pracą takiego sygnalizatora. Przykładowe modele: SP-4006, SD-600, SP-6500.

System transmisji alarmu ATS to ogólna nazwa dla zespołu urządzeń, które służą do kompletnej realizacji monitorowania sygnałów do alarmowego centrum odbiorczego (ARC). Brzmi to dość zawile, ale na potrzeby naszych rozważań można przyjąć, że ATS to większa część, w skład której wchodzi np. moduł GSM, który nadaje sygnały do agencji ochrony. Rodzaj ATS (od ATS1 do ATS6) określa różne parametry tej transmisji, np. maksymalny czas transmisji, odporność na podmianę transmitowanych danych, poziom zabezpieczenia (m.in. szyfrowanie).

Jeżeli podane jest wymaganie ATS2 tzw., że jest to minimum, więc równie dobrze można zastosować urządzenie z ATS3 i większym.

Jakie urządzenie ma ATS2,3,4… ?

Takiej informacji należy szukać w certyfikacie do urządzenia. np. moduł GPRS-A został sklasyfikowany jako ATS5. Moduł ETHM-1 Plus również został sklasyfikowany jako ATS5.

Wiemy już, jak wygląda sytuacja w przypadku systemów zgodnych ze stopnień 2 wg PN-EN 50131. A jak to wygląda dla stopnia 3?

Stopień 3 według PN-EN 50131-1 a sygnalizator

W ramach stopnia 3 (grade 3) przewiduje się 4 możliwe warianty.

Wariant A:

 • dwa sygnalizatory dźwiękowe WD zasilane zdalnie
 • system transmisji alarmu ATS4

Wariant B:

 • jeden sygnalizator dźwiękowy WD z własnym zasilaniem (akumulatorem)
 • system transmisji alarmu ATS4

Wariant C:

 • brak sygnalizatorów dźwiękowych
 • system transmisji alarmu ATS4
 • dodatkowy system transmisji alarmu ATS3

Wariant D:

 • brak sygnalizatorów dźwiękowych
 • system transmisji alarmu ATS5

 

Z powyższego wynika, że różnica pomiędzy stopniem 2 a stopniem 3 wynika głównie z zastosowania różnych ATS. Wiemy również, że stosowanie sygnalizatorów dźwiękowych nie jest konieczne (warianty C i D). Nie oznacza to, że mimo zastosowania „wysokiego” ATS, nie możemy zastosować dodatkowych sygnalizatorów dźwiękowych. Wciąż jest to możliwe. Na koniec mały bonus.

Jak długo powinien działać sygnalizator dźwiękowy?

Norma PN-EN 50131-1 podaje wartość minimalną i maksymalną. Czasy kształtują się następująco:

 • dźwiękowy WD (sygnalizator) powinien działać minimum 90 sekund, ale dopuszcza się krótszy czas, jeżeli wymagają tego przepisy lokalne lub krajowe
 • dźwiękowy WD (sygnalizator) powinien działać maksimum 15 minut, ale dopuszcza się krótszy czas, jeżeli wymagają tego przepisy lokalne lub krajowe

Szczegóły tych rozważań dostępne są w serii norm PN-EN 50131.

Powiązane porady

pn-en 50131
Ocena:

Tym razem nie o konfiguracji alarmów, ale o normach. Temat obowiązkowy dla każdego, kto chce zgłębić swoją wiedzę w branży systemów zabezpieczeń. Przedstawię tylko ciekawostki, w jasny, prosty sposób – bez posługiwania się zawiłymi paragrafami. Przejdźmy do konkretów. Stara norma VS nowa norma Stara norma PN-E-08390:1993, jak sam zapis wskazuje, została wprowadzona w Polsce w … Czytaj więcej »

Ocena:

Przedstawiliśmy 4 popularne sytuacje, z którymi spotykają się instalatorzy podczas integracji alarmu ze stacją monitorowania. Dowiedz się, na jakiej zasadzie działa takie powiązanie oraz co zrobić, gdy zajdzie potrzeba dostosowania alarmu do agencji ochrony. Monitorowanie, czyli co robi „monitoring” w alarmach? Monitorowanie to kontrola, obserwacja w sposób ciągły. Kiedy mówimy o systemach alarmowych, przez pojęcie … Czytaj więcej »