Porady

Problemy z logowaniem do sieci GSM – przegląd rozwiązań

Ocena:

Kontakt

Artykuł porusza kwestie związane z doborem odpowiedniego operatora GSM do modułu powiadamiania o alarmie. Opisujemy tutaj kilka faktów, na które warto zwrócić uwagę.

Przypadek 1 – Wybór operatora ze względu na cenę usług a nie ze względu na jakość i dostępność usług w danym miejscu

Przyzwyczailiśmy się, że niektórzy operatorzy mają tak niskie ceny, że wystarczy raz na rok doładować konto i zapomnieć. Zapominamy jednak nie tylko o tym udogodnieniu, ale również o tym, że to dostępność usług, czyli między innymi stabilność i dobry zasięg powinny tutaj odgrywać główną rolę.

Dobrym narzędziem jest strona BTSEARCH, która pozwala na sprawdzenie, jakie BTS’y są dostępne w okolicy. Mapa może nie odpowie na pytanie wprost, ale pozwoli zorientować się, czy konkretny operator w danej lokalizacji ma rację bytu.

btsearch btsy gsm operatorzy
Strona http://beta.btsearch.pl/ wyświetla mapę, która wskazuje dostępność poszczególnych BTS’ów.

Warto z powyższego wyciągnąć wnioski. Czy chodzi tylko o włożenie karty SIM do modułu czy też o poprawne uruchomienie systemu powiadamiania?

Przypadek 2 – wybór karty Pre-Paid zamiast dedykowanej karty na abonament

Wiem, że ta kwestia bywa sporna. W zasadzie to klient końcowy jest najczęściej właścicielem karty SIM i to na nim spoczywa obowiązek, aby kartę SIM regularnie sprawdzać.Pomimo tego, często propozycja wyboru karty SIM wychodzi od nas, czyli od instalatorów. Tutaj warto uświadomić klienta, że:

… karta SIM przedpłacona (pre-paid), kiedy nie zostanie wcześniej doładowana – nie będzie działać

Powyższe wydaje się oczywiste. I ta oczywistość potrafi zgubić. Znam wiele przypadków, w których system nie powiadomił o zdarzeniu, bo… nikt nie pamiętał, że karta po czasie straciła ważność przez brak doładowań. Można zlecić w banku cykliczne doładowanie środków dla karty SIM, ale to jest tylko częściowe rozwiązanie.

Jedyną gwarancją dostępności środków jest opcja karty na abonament.

Przypadek 3 – zawsze jedna i ta sama antena

Nie jest to regułą, ale zauważamy, że klienci często sięgają po jeden i ten sam model anteny GSM do każdego rozwiązania. Nawet, jeżeli zasięg w danym miejscu nie jest atrakcyjny, to sytuację można podratować stosując antenę z odpowiednim zyskiem energetycznym.

anteny gsm
Przykładowe anteny GSM od firmy ROPAM. Zysk anten wynosi 9 dB.

Powyższe anteny to tylko przykłady. Dzisiaj anteny ROPAM i SATEL mają to samo złącze (SMA), więc można je stosować zamiennie.

Przypadek 4 – wymuszenie logowania do innego operatora

Ten przypadek jest szczególny, ponieważ dotyczy tak naprawdę jednego operatora, który korzysta z usług tzw. roamingu krajowego. Pomimo tego, że zasięg jest dobry, mogą wystąpić problemy z prawidłową pracą. W niektórych modułach GSM istnieje dzisiaj możliwość wymuszenia logowania do innego operatora GSM. Przykładowe ustawienia dla centrali Satel Perfecta poniżej:

gsm play wymuszenie logowania
Wymuszenie logowania do innej sieci GSM (włożona karta Play).

Interesuje nas pozycja „Kod MCC/MNC” . W przykładzie wpisano wartość „26002” . Co ona oznacza?

  • 260 – oznacza kod kraju, tutaj „PL”
  • 02 – oznacza kod operatora, w tym przypadku T-Mobile

Składając liczby w jedną całość otrzymujemy właśnie 26002. Czyli pomimo tego, że w module użyto karty Play, moduł łączy się przez infrastrukturę operatora T-Mobile.

Pozostałe kody:

  • 01 – Plus
  • 02 – T-Mobile
  • 03 – Orange

np. wymuszenie logowania do sieci Orange to kod: 26003.

A co, jeżeli ten inny operator zawiedzie?

Od tego jest opcja „auto” , która w tym przykładzie również została zaznaczona. Zaznaczenie opcji powoduje, że w przypadku komplikacji przy logowaniu się do ręcznie wybranego operatora GSM, moduł podejmie próbę logowania się do innego operatora.

Pamiętać należy, że powyższa opcja dotycząca kodów MCC/MNC zadziała, jeżeli operator w ogóle udostępnia taką funkcjonalność (korzysta z tzw. roamingu krajowego).