Porady

Tryby czuwania w centrali INTEGRA

Ocena:

Kontakt

Tryby załączenia czuwania w centrali alarmowej INTEGRA to temat, który często jest pomijany. Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zasady poruszania się po tych zagadnieniach.

Gdzie dokładnie spotykamy tryby załączenia czuwania?

Istnieją trzy szczególne miejsca, gdzie można spotkać się z trybami załączenia czuwania:

 • Załączając czuwanie z manipulatora poprzez sekwencję  „hasło *” (a nie hasło #)
 • Załączając czuwanie z wejść centrali (typy reakcji 80, 82), czyli np. poprzez pilot
 • Załączając czuwanie automatycznie z Timera

Zrzuty ekranowe pokazują miejsca w programie DloadX, w których widnieją opcje związane z trybem włączenia czuwania. Na początek konfiguracja wejścia, które będzie sterowało pracą systemu alarmowego.

dloadx integra załączenie czuwanie tryby
Dla wejścia o typie „Załącz czuwanie” istnieje możliwość wyboru, w jakim trybie czuwanie ma zostać włączone. Jeżeli system ma być sterowany z pilota, to właśnie w tym miejscu należy to skonfigurować. W tym przykładzie strefa zostanie załączona w trybie 3 (niebieskie pole).

W przypadku, kiedy system ma być automatycznie załączany poprzez TIMER, instalator również ma możliwość wyboru, w jakim trybie ma zostać załączone czuwanie.

dloadx integra timery tryby
Przykładowe ustawienia timerów w kontekście sterowania czuwaniem. Tuż za godziną załączenia instalator podaje liczbę (od 0 do 3), która będzie oznaczała tryb załączenia czuwania. Dla Biura i Magazynu czuwanie załącza się w trybie 0 (czuwanie pełne), natomiast dla „DOMU” czuwanie załącza się w soboty o 22:00 w trybie 3 (bez wewnętrznych czujek i bez czasu na wejście).

W przypadku TIMERÓW, kiedy strefa jest typu „Sterowana Timerem”, istnieje możliwość włączenia parametru „Priorytet timera„. Tą opcję włącza się przy ustawieniach strefy. Jej włączenie będzie skutkowało zawsze bezwzlędnym sterowaniem czuwania, tj. o wyznaczonych godzinach system zawsze będzie się włączał/wyłączał. Jeżeli opcja „Priorytet timera” nie jest zaznaczona (ustawienia domyślne), to Timer będzie zdolny wyłączyć czuwanie tylko wtedy, kiedy sam to czuwanie załączał. W sytuacji, w której załączenie czuwania odbywa się hasłem (przez użytkownika), to timer później nie wyłączy czuwania – chyba, że opcja „Priorytet” jest zaznaczona.

Jakie tryby są dostępne?

Centrala udostępnia 4 tryby, które numerowane są od 0 do 3. W zależności od sytuacji, użytkownik może załączyć czuwanie w jednej z tych wariacji.

Tryb 0 (czuwanie pełne)

To najbardziej podstawowy tryb, który używany jest przez nas domyślnie. Nie robiąc żadnych nadzwyczajnych kroków, włączamy czuwanie w trybie 0 (nawet o tym nie wiedząc).

Tryb-czuwania-INTEGRA-0
W czuwaniu pełnym (tryb 0) w stan czuwania przechodzą wszystkie czujki – wykrywające ruch, otwarcie okien i drzwi, itd.
Zastosowanie trybu 0:

Stosujemy go wtedy, kiedy wszyscy opuszczają obiekt (nikt w środku nie zostaje).

Tryb 1 (czuwanie pełne z blokadami)

To rodzaj czuwania podobny do powyższego, ale posiadający jedną ważną cechę. Kiedy załączamy czuwanie w tym trybie, to centrala nie będzie uwzględniać naruszeń czujek, które mają zaznaczoną opcję:  „Blok. przy braku wyj.”

dloadx wejście blokowanie
Zaznaczenie opcji dla danego wejścia sprawi, że podczas uzbrajania strefy w trybie „1” – to wejście nie będzie mogło wywołać alarmu.
Tryb-czuwania-INTEGRA-1
W trybie 1 (pełne + blokady) instalator może skonfigurować system tak, że czuwają tylko wybrane czujki. W tym przypadku czuwają tylko okna i drzwi. Można więc swobodnie przemieszczać się po obiekcie.
Zastosowanie trybu 1:

Umożliwia on załączenie czuwania nawet wtedy, kiedy w środku poruszają się osoby. Instalator wraz z inwestorem określają, w jakich miejscach mogą poruszać się ludzie, kiedy system czuwa. Widać tutaj pewną analogię do stref – część obiektu jest pilnowana a część nie. Należy jednak pamiętać, że strefy to zupełnie inny mechanizm. W omawianym trybie „1” możemy załączyć czuwanie w głównych ciągach komunikacyjnych, w salonie, jadalni, sypialni. Pomieszczenia piwniczne, strych, linia okien i drzwi będą czuwały, ponieważ nie będą się automatycznie blokowały (opcja „Blokowanie przy braku wyjścia” nie jest dla tych czujek zaznaczona).

Tryb 2 (czuwanie bez „wewnętrznych”)

Czuwanie systemu alarmowego bez wewnętrznych należy traktować – dosłownie. Czujki, które są skonfigurowane jako „Opóźniona wewnętrzna” nie będą wywoływać alarmu. Dodatkowo czujki, które są skonfigurowane jako linia o typie „Zewnętrzna”  – będą wywoływać cichy alarm. Oznacza to, że podczas czuwania, ruch przed czujką na zewnątrz załączy alarm, ale nie będzie on głośno sygnalizowany na sygnalizatorze. W domu włączy się dźwięk alarmu w manipulatorze. Wszystkie inne czujki (wejścia/wyjścia, zwykłe itp.) będą pracowały normalnie – w momencie naruszenia włączą czas na wejście lub od razu głośny alarm.

dloadx wejście opóźnione wewnętrzne
Konfiguracja linii Z2 oraz Z3. Wejście Z2 (opóźniona wewnętrzna) nie wywoła alarmu, natomiast wejście Z3 (zewnętrzna) wywoła cichy alarm (na manipulatorze). Dla linii „zewnętrznej” należy zaprogramować tzw. czas obserwacji (kolumna „Czas na we”). W tym czasie, czujka podłączona do linii Z3 musi wygenerować dwa sygnały naruszenia. Inaczej – centrala nie zgłosi alarmu.
Tryb-czuwania-INTEGRA-2
Tryb 2 (bez wewnętrznych) – to podobna sytuacja do poprzedniej. Instalator może wyznaczyć czujki, które w tym trybie nie będą czuwały (są typu „Opóźniona wew.”). Dodatkowo, jeżeli są zamontowane czujki zewnętrzne (i są skonfigurowane jako „Zewnętrzna”) – to ich naruszenie wywoła tylko cichy alarm – nie włącza się sygnalizatory zewnętrzne. Użytkownik będzie jednak o tym wiedział, ponieważ cichy alarm będzie sygnalizowany w manipulatorze i – po odpowiedniej konfiguracji – na sygnalizatorach wewnętrznych.
Zastosowanie trybu 2:

Tej rodzaj czuwania również umożliwia pozostanie w obiekcie. Przydaje się szczególnie wtedy, kiedy w systemie pracują czujki zewnętrzne (i są zaprogramowane jako „Zewnętrzna”). Uzbrojenie w tym trybie pozwala na swobodne poruszanie się po domu w miejscach, w których czujki są zaprogramowane jako „Opóźniona wewnętrzna”. Jest to więc tryb podobny do powyższego, z tym, że tutaj w grę wchodzą jeszcze czujki zewnętrzne.

Tryb 3 (czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście)

To jedna z ciekawszych opcji uzbrojenia systemu alarmowego. Również umożliwia pozostanie w chronionym obiekcie przy jednoczesnym założeniu, że nikt już nie będzie wchodził do budynku. Ten tryb pracuje identycznie jak powyższy (tryb 2), ale naruszenie czujki typu „Wejścia/wyjścia” nie wygeneruje czasu na wejście.

Tryb-czuwania-INTEGRA-3
Tryb 3 (Bez wewnętrznych i bez czasu na wejście) – tryb zbliżony do wcześniejszego. Tutaj dodatkowo czujka, która będzie zaprogramowana jako „wejścia/wyjścia” nie wygeneruje czasu na wejście. Jeżeli więc wszyscy użytkownicy są już w domu i nie spodziewamy się niczyjej wizyty, to ten tryb wydaje się być bardzo korzystny. Ewentualny włamywacz – jeżeli będzie chciał się włamać drogą wejścia/wyjścia, czyli przez drzwi główne – nie otrzyma czasu na wejście. Od razu włączy się głośny alarm.
Zastosowanie trybu 3:

System alarmowy możemy uzbroić w tym trybie, kiedy wszyscy są już w domu. Możemy poruszać się po wszystkich pomieszczeniach, gdzie czujki ruchu są zaprogramowane jako czujki „Opóźnione wewnętrzne”. Jeżeli ktoś otworzy drzwi główne do obiektu (zakładam, że jest kontaktron), to wywołany zostanie od razu alarm. System nie odliczy  żadnego czasu na wejście. To właściwe zachowanie tego trybu. Uwzględniając to, że wszyscy domownicy są już w domu, to drzwi mogą być otwarte od zewnątrz tylko przez złodzieja. Dlatego od razu system włączy alarm, nie odliczając żadnego czasu na wejście. W tym trybie ważne jest to, aby użytkownik pamiętał, że zanim pociągnie za klamkę, najpierw musi wyłączyć czuwanie – bo jego drzwi cały czas „czuwają”. Dopiero po wyłączeniu, może ponownie uzbroić system i spokojnie wyjść z domu w tzw. „czasie na wyjście”.

Po co więc strefy?

Z powyższych opisów można wnioskować, że centralę INTEGRA można skonfigurować w taki sposób, że cały dom to jedna strefa. Sposób uzbrojenia tej strefy będzie decydował o tym, gdzie można a gdzie nie można się poruszać. Powstaje tutaj pytanie – po co więc dostępne są strefy?

Strefy to coś jeszcze więcej. Mamy różne rodzaje stref, różni użytkownicy mają różne uprawnienia i dostęp do poszczególnych stref. W przypadku firm, często zachodzi potrzeba podzielenia systemu na obszary (biuro, magazyn, pomieszczenia socjalne). Pracownicy magazynu mogą mieć dostęp tylko do strefy magazyn itd. Do tego właśnie idealnie pasują strefy.

Przykładowa obsługa systemu alarmowego

Poniżej nagranie, które wizualizuje obsługę systemu. Pokazany został sposób uzbrajania systemu w poszczególnych trybach (tutaj 0 i 1).

 

 

 

Powiązane produkty

Centrala INTEGRA 24

INTEGRA 24 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 4
 • Max ilość wejść: 24
 • Strefy: 4
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 24
 • Timery: 16
 • Pamięć zdarzeń: 439
 • Max ilość użytkowników: 16
 • Wydajność zasilacza: 1.2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 121 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 32

INTEGRA 32 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 16
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 6
 • Max ilość wyjść: 32
 • Timery: 28
 • Pamięć zdarzeń: 439
 • Max ilość użytkowników: 64
 • Wydajność zasilacza: 1.2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 127 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 64

INTEGRA 64 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 64
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 64
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 5887
 • Max ilość użytkowników: 192
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 128

INTEGRA 128 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 22527
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 64 Plus

INTEGRA 64 Plus Centrala alarmowa, Grade 3

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 64
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 64
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 5631
 • Max ilość użytkowników: 192
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 135 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL/NC, 3EOL/NO
 • Certyfikat EN50131: Grade 3
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 128 Plus

INTEGRA 128 Plus Centrala alarmowa, Grade 3

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 22527
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 135 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL/NC, 3EOL/NO
 • Certyfikat EN50131: Grade 3
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 256 Plus

INTEGRA 256 Plus Centrala alarmowa, Grade 3

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 256
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 256
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 24575
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 135 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL/NC, 3EOL/NO
 • Certyfikat EN50131: Grade 3
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL

INTEGRA 128-WRL Centrala alarmowa, GSM, ABAX

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 6
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 21503
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 120 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Komunikator: GPRS/GSM
 • Zdalne sterowanie: SMS
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie

Powiązane porady

Ocena:

Zabezpieczenie obiektu na zewnątrz przy użyciu czujek ruchu to prosta sprawa. Należy tylko pamiętać o kilku rzeczach. Fałszywe alarmy też można ujarzmić. Tutaj pokażę co da się zrobić. Artykuł stanowi „techniczną” kontynuację poradnika: „Ochrona zewnętrzna – krótki wstęp”. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do zapoznania się z tą pozycją (link na dole strony). Instalowanie … Czytaj więcej »

artykuł: Sterowanie czuwaniem z SMS
Ocena:

Artykuł dedykuję instalatorom alarmów oraz klientom końcowym. Szanowny kliencie, inwestorze: Nie daj się namówić na sprzęt, który może nie spełnić Twoich oczekiwań. Właśnie tak z biegiem czasu może wyglądać seria wypowiedzi instalatora: Instalator: (7 lipca)  „Witam, chciałbym zamówić GPRS-T2.” Instalator: (7 lipca)  „Nie, nie będę sterował żadnym alarmem przez telefon” Instalator: (7 lipca) „Żadnych bajerów, tylko … Czytaj więcej »