Porady

Rolety w centrali INTEGRA – konfiguracja (cz. 2)

Ocena:

Kontakt

Poprzedni artykuł tego cyklu dotyczył sposobu podłączania silnika rolety do centrali alarmowej. W tej edycji zajmiemy się oprogramowaniem pracy rolety, która jest podłączona do INTEGRY.

Dedykowane wyjścia

Każda centrala INTEGRA posiada dwa specyficzne typy wyjść:

 • 105. Roleta w górę
 • 106. Roleta w dół

Z poprzedniego artykułu wiemy, że klasyczny silnik do rolety zajmie w centrali dwie pozycje. Już wiemy, jak je oprogramować (patrz wyżej).

Parametry wyjść roletowych

dloadx wyjscie roletaDomyślne parametry wyjścia typu „Roleta w górę” są pokazane na zrzucie. Analogiczne parametry dotyczą wyjścia typu „Roleta w dół”. Wyjścia roletowe mogą być uruchamiane przy użyciu wejść (tabela „Z wejść”). Tabela wskazuje, że naruszenie każdego z wejść spowoduje wyzwolenie wyjścia roletowego. Ten domyślny parametr trzeba zmodyfikować i zaznaczyć tylko te wejścia, które faktycznie będą brać udział w sterowaniu rolety (patrz poprzedni artykuł, gdzie przyciski rolet były podłączone do  wejść centrali). Jeżeli więc podłączasz przycisk do wejść centrali, to właśnie w tej tabelce ustawiasz, pod którym numerem wejścia jest „obsadzony” przycisk.

To, co jest jeszcze istotne to tabela „Timery blokujące”.  Tutaj znów wszystkie timery są domyślnie aktywne, więc instalator powinien je odznaczyć i ewentualnie zaznaczyć tylko te timery, które będą miały za zadanie blokować pracę rolety. O co chodzi z tą blokadą?

Aby to wyjaśnić, najpierw zaczniemy od ostatniej opcji:  „Czuwanie nie ster. roletą”. Ta opcja domyślnie jest odznaczona, więc należy to czytać jako „Czuwanie steruje roletą”.

Jeżeli użytkownik załączy czuwanie w strefie (strefa jest zaznaczona w parametrach), to rolety automatycznie się zamkną. W przypadku wyłączenia czuwania, czyli powrotu do domu, rolety automatycznie się otwierają. To ciekawa funkcjonalność, która podnosi komfort użytkowania.

Są jednak sytuacje, w których użytkownik wychodzi z domu np. na 2 godziny. Jest lato, środek dnia, nie chce on, aby rolety się zamknęły razem z załączeniem czuwania. I tutaj w grę wchodzą timery, których rolą będzie blokowanie działania rolety w konkretnych godzinach.

Jeżeli więc instalator ustawi timer, który będzie się włączał od 10:00 do 18:00, to w tych godzinach sterowanie czuwaniem nie będzie sterowało roletą. Na zrzucie jest to widoczne.

timer dloadx blokada rolety
Instalator wstępnie określa godziny, w których czuwanie nie będzie sterowało roletą.

W timerach zaznaczono opcję „Użytk. edytuje”, dlatego też użytkownicy będą mieć możliwość zmiany godzin blokady (10-18), bez konieczności wzywania instalatora. W ostateczności, instalator może wyłączyć automatyczne sterowanie roletami, włączając opcję „Czuwanie nie ster. roletą”.

Bezpieczeństwo wyjść roletowych

Software:

Mówiąc o bezpieczeństwie mamy na myśli nie dopuszczenie do sytuacji, w której centrala jednocześnie uaktywni oba wyjścia – roletę w górę i roletę w dół. Takich sytuacji silnik zdecydowanie nie lubi. Może też dojść do jego uszkodzenia. Na szczęście nasze typy wyjść (105 i 106) są już tak zaprojektowane, że system nie dopuści do jednoczesnego ich załączenia. Instalator nie musi nic dodatkowo ustawiać, to już jest „w pakiecie”.

Hardware:

Od strony połączeń elektrycznych, również warto się zabezpieczyć – na wszelki wypadek. W poprzednim artykule pokazywaliśmy, jak można podłączyć roletę do centrali. Jest tam schemat z użyciem wyjść przekaźnikowych, które wykluczają pojawienie się napięcia na dwóch kierunkach silnika.

Jak ustawić wejścia, do których są podłączone przyciski?

Najbardziej efektywną opcją jest konfiguracja wejść jako:

 • 47: bez akcji alarmowej

Taki typ wejścia nie bierze udziału w alarmowaniu, a wręcz idealnie nadaje się do realizowania automatyki w centrali INTEGRA. Przyciski do rolet najczęściej posiadają styki NO, dlatego typ linii również ustawiamy NO.

dloadx wejścia rolety
Sterowanie dwóch rolet niezależnie zajmie 4 wejścia (2x podwójny przycisk).

Każdy podwójny przycisk roletowy zajmie 2 wejścia. Należy to kalkulować podczas doboru urządzeń systemu alarmowego. Powyższe dotyczy tylko sytuacji, gdzie przyciski rolet są podłączone pod wejścia centrali a nie sterują bezpośrednio silnikiem. Z konfiguracji to wszystko.

Jak użytkownik może sterować roletą?

Dotychczasowa konfiguracja umożliwia użytkownikowi sterowanie roletą przy użyciu:

 • przycisków, które są podłączone do wejść centrali
 • dowolnego manipulatora LCD (funkcja „Sterowanie” w menu użytkownika)

Pierwsza z opcji wydaje się być oczywista, jednak pewne kwestie wymagają wyjaśnienia. Użytkownik naciska przycisk tylko na chwilę (impuls), a roleta robi ruch w danym kierunku. Ruch jest wykonywany tak długo, jak działa wyjście roletowe (parametr „Czas działania”). W każdym momencie użytkownik może zatrzymać ruch rolety, używając klawisza sterującego z przeciwną strzałką. Wtedy roleta robi „stop”. Zaletą tego rozwiązania jest to, że użytkownik nie musi stać i trzymać wciśniętego przycisku, ponieważ do sterowania wystarczy tylko chwilowe naciśnięcie.

dloadx manipulator sterowanieDla sterowania z manipulatora sytuacja wygląda podobnie. Użytkownik wpisuje swoje hasło, a następnie zatwierdza klawiszem * (gwiazdka). Następnie przechodzi do podmenu „Sterowanie”, a w nim już są widoczne wyjścia centrali, które mogą być sterowane. Warto wiedzieć, że instalator może skonfigurować system w taki sposób, żeby nie było konieczne podawanie hasła. W opcjach manipulatora należy wtedy zaznaczyć parametr „Szybkie sterowanie”. Od tej pory użytkownik systemu może posługiwać się sekwencją 8# i od razu przechodzi do podmenu sterowanie (bez podawania hasła).

 

Manipulator domyślnie wyświetli tutaj wszystkie wyjścia centrali, które zostały skonfigurowane jako:

 • Przełączniki MONO
 • Przełącznik BI
 • Roleta góra/dół

Instalator tutaj powinien wiedzieć, że pokazują się tylko pozycje „Roleta w górę”, a wyjścia „Roleta w dół” nie są pokazywane. To prawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik wybiera konkretną roletę a następnie strzałkami manipulatora (góra / dół) uruchamia silnik rolety. Aby zatrzymać roletę w dowolnym momencie, wystarczy użyć klawisze ze strzałką w przeciwnym kierunku. Analogicznie do przycisków, które są podłączone do wejść centrali.

dloadx rolety
Przykład zaprogramowania wyjść do dwóch rolet.

Przy powyższej konfiguracji, manipulator wyświetli sterowanie w następujący sposób:

manipulator dloadx sterowanie
Menu „Sterowanie” w manipulatorach LCD.

Powyższa technika pokazuje podstawy oprogramowania rolet w centrali INTEGRA. To, co jeszcze można zrobić, to np. sterowanie rolet za pomocą SMS, podniesienie rolet w przypadku pożaru, tworzenie makropoleceń sterujących w manipulatorach typu: KSG, TSG, TSH, TSI. Nie ma też domyślnej opcji w manipulatorze, która umożliwi podniesienie wszystkich rolet jednocześnie lub pozwoli na opuszczenie wszystkich rolet jednocześnie. Dla tego rozwiązania wkrótce opublikujemy krótki film, który to wyjaśni.

Na sam koniec, lista pytań, na które warto znać odpowiedź.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy do rolety możemy stosować wyjścia typu „Przełącznik MONO”?
  • Zasadniczo tak, jednak pozbawiamy się mechanizmu „bezpieczeństwa”, ponieważ dwa wyjścia monostabilne mogą się jednocześnie załączyć. Dodatkowo pozbawiamy się opcji, które są dostępne dla wyjścia roletowego (czuwanie steruje roletą, timery blokujące).
 2. Jaką centralę INTEGRA wybrać do sterowania rolet?
  • Trzeba posłużyć się prostymi kalkulacjami. Jeżeli w obiekcie będzie 25 rolet do sterowania, tzn., że potrzebujemy 50 wyjść centrali. Minimum w tym przypadku to centrala INTEGRA 64, ale trzeba mieć na uwadze jeszcze inne obwody elektryczne i funkcje logiczne. Warto więc uwzględnić „przyzwoity” zapas wyjść.
 3. Co się stanie, kiedy roleta dojedzie „do końca”, a wyjście centrali wciąż będzie podawało napięcie?
  • Rozpatrujemy tutaj przypadki silników rolet, które posiadają tzw. krańcówki. Nawet, jeżeli centrala wciąż podaje napięcia (góra lub dół), to roleta nie robi ruchu, ponieważ jej własna krańcówka mówi „dość”.
 4. Czy mogę kilka rolet podłączyć razem (równolegle)?
  • Tak, jednak należy tutaj przestrzegać obciążalności prądowo/napięciowej złącz w przekaźnikach. Rolety też powinny mieć tą samą długość. Konsekwencją tego podłączenia będzie brak niezależności w sterowaniu.
 5. Jak długi czas należy ustawić dla wyjść roletowych?
  • Standardowo wynosi on 30 sekund. To instalator powinien oszacować, jak długo rolecie zajmuje przesunięcie się od góry do dołu (Roleta w dół) oraz od dołu do góry (Roleta w górę). Jeżeli czas był mierzony np. stoperem, warto zawsze dołożyć kilka sekund w zapasie (silnik i tak ma swoje krańcówki).

Powiązane produkty

Ekspander INT-IORS

INT-IORS Ekspander wejść / wyjść

 • Rodzaj: Ekspander wejść i wyjść
 • Ilość wejść: 8
 • Ilość wyjść: 8
 • Obciążalność wyjść: 16 A @ 250V AC
 • Wyjścia przekaźnikowe: TAK
 • Napięcie zasilania: 12 V
 • Pobór prądu: 280 mA
 • Inne: Wejścia i wyjścia przekaźnikowe
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 64

INTEGRA 64 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 64
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 64
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 5887
 • Max ilość użytkowników: 192
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 128

INTEGRA 128 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 22527
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL

INTEGRA 128-WRL Centrala alarmowa, GSM, ABAX

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 6
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 21503
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 120 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Komunikator: GPRS/GSM
 • Zdalne sterowanie: SMS
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie

Powiązane porady

Artykuł: Rolety okienne i centrala Integra. Jak podejść do tematu?
Ocena:

Temat rolet elektrycznych  sterowanych przez system alarmowy bardzo często wraca. W tym artykule wyjaśnię, w jaki sposób podejść do tego zagadnienia. Centrala alarmowa i rolety automatyczne? Pierwszą kwestią jest wybór właściwej centrali alarmowej. Nie tylko centrale SATEL potrafią sterować roletami, ponieważ bardzo ciekawe możliwości posiada również centrala OptimaGSM firmy ROPAM. Zdecydowanie najwięcej zapytań dotyczy pierwszego … Czytaj więcej »