Porady

RODO – co to oznacza dla instalatora CCTV ?

Porada widoczna dla konta PREMIUM
Rodo a monitoring
grupa wsparcia dla Instalatorów

Powiązane tagi

Kontakt

Poniższy artykuł pochodzi z dnia 5 czerwca 2018 roku.  Przeczytaj aktualną wersję porady o przepisach RODO

RODO – unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Jak ma się RODO do monitoringu prywatnej posesji? i jak ma się do wspólnot mieszkaniowych? Czy ktoś coś słyszał?
– takie pytania pojawiają się coraz częściej wśród instalatorów monitoringu wizyjnego. Poniżej prezentujemy interpretację przepisów przygotowaną przez kancelarię prawną współpracującą z Montersi.pl. Mamy nadzieję. że przybliży Państwu to zagadnienie i rozwiąże wątpliwości.
Odsyłamy Państwa także do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, gdzie zawarto informacje o monitoringu wizyjnym.
Po 25.05.2018 r. należy rozróżnić „Monitoring regulowany” od „Monitoringu nieregulowanego” .

Monitoring nieregulowany:

Właściciel nieruchomości (uprawniony zarządca nieruchomości) lub inny podmiot korzystający z nieruchomości na podstawie tytułu prawnego innego niż własność, na której znajduje się kamera odpowiada za umiejscowienie kamer i ewentualne rejestrowanie przez te kamery terenu publicznego lub prywatnego należącego do innego podmiotu.
Osoba taka gromadzi dane osobowe (wizerunek) osób zarejestrowanych przez zamontowaną kamerę i to ona odpowiada ze ewentualne naruszenie tych danych osobowych.
Co do zasady wykonawca usługi instalacyjnej odpowiada za prawidłowe wykonanie umowy, tj. montaż kamer (w tym ich prawidłowe umiejscowienie w pozycji określonej przez zamawiającego) – a jego odpowiedzialność jest ograniczona łączącym strony stosunkiem umownym (umową montażu).

Instalator nie odpowiada za skutki użytkowania tych kamer, zatem za nieuprawnione rejestrowanie danych osobowych (wizerunku) osób trzecich. Wyłączenie tej odpowiedzialności wynika z ogólnych przepisów prawa cywilnego (istoty stosunku umownego) i nie wymaga wprowadzenia zmian (zastrzeżeń) do umów o instalację kamer.

Monitoring regulowany:

W przypadku „Monitoringu regulowanego” instalator przestrzega obowiązujące przepisy prawa.
Instalator nie świadczy usług prawnych dla Zamawiającego stąd nie udziela w tym zakresie porad prawnych, zwłaszcza w przypadku braku kompleksowej regulacji „Monitoringu nieregulowanego” tj. z prywatnego […]

Porada widoczna dla konta PREMIUM
Oceń poradę: