Porady

Matematyka w centralach SATEL- skąd się biorą te liczby?

Artykuł w serwisie wsparcia dla instalatorów Matematyka w centralach SATEL
Ocena:

Kontakt

Które wejścia centrali INTEGRA zostaną zarezerwowane przez dwa wejścia manipulatora? Jaki adres należy ustawić w ekspanderze wejść przy centrali VERSA i PERFECTA? Ile wejść bezprzewodowych obsługuje centrala INTEGRA, ile PERFECTA a ile VERSA? Ile pilotów można dodać do modułu INT-RX-S? Dlaczego VERSA 5 obsługuje maksymalnie 29 wejść zamiast 30 wejść przewodowych? Ile wyjść przewodowych obsługuje centrala INTEGRA24?

Jeżeli odpowiedziałeś poprawnie na wszystkie pytania, to gratuluję! Jeżeli jednak masz wątpliwości, zapraszam do dalszej części.

Numeracja wejść manipulatorów Integry

Każdy manipulator do centrali Integra posiada dwa wejścia, które domyślnie są niewykorzystywane. Instalator może je uaktywnić, widząc jednocześnie, jakie zostaną im przypisane numery wejść w systemie.

integra lcd wejścia
Centrala INTEGRA 128 i manipulator LCD o adresie 7. Zgodnie z poniższą teorią, wejścia manipulatora mogą zająć pozycje 127 i 128.

Numery nie są przypadkowe, natomiast zależą one od modelu centrali Integra i adresu manipulatora. Przykładowe obliczenia poniżej.

Przykład 1:

INTEGRA 32, a więc 8 wejść na płycie centrali i obsługa max. 4 manipulatorów LCD. Liczymy więc:

32 wejść w systemie – 8 wejść na płycie = 24

Wejścia w manipulatorach o poszczególnych adresach zaczną zajmować kolejne numery:

 • LCD 0:  wejścia 25 i 26
 • LCD 1:  wejścia 27 i 28
 • LCD 2:  wejścia 29 i 30
 • LCD 3:  wejścia 31 i 32

Widać z powyższego, że numery wejść w manipulatorach ulokowane są na ostatnich pozycjach jakie oferuje dana centrala. Dla ugruntowania tej wiedzy, jeszcze jeden przypadek dla centrali INTEGRA 64.

Przykład 2:

INTEGRA 64, a więc 16 wejść na płycie centrali i obsługa max. 8 manipulatorów LCD. Liczymy więc:

64 wejść w systemie – 16 wejść na płycie = 48

Wejścia w manipulatorach o poszczególnych adresach zaczną zajmować kolejne numery:

 • LCD 0:  wejścia 49 i 50
 • LCD 1:  wejścia 51 i 52
 • LCD 2:  wejścia 53 i 54
 • LCD 3:  wejścia 55 i 56
 • LCD 4:  wejścia 57 i 58
 • LCD 5:  wejścia 59 i 60
 • LCD 6:  wejścia 61 i 62
 • LCD 7:  wejścia 63 i 64

Te dwa przykłady obrazują sposób, w jaki można ustalić numery zajmowane przez wejścia manipulatorów. Jest jednak jeden wyjątek: INTEGRA 24. Tutaj już występuje wyższa matematyka albo po prostu jej brak. Manipulatory przy centrali INTEGRA 24 zajmują następujące wejścia:

 • LCD 0:  wejścia 5 i 6
 • LCD 1:  wejścia 7 i 8
 • LCD 2:  wejścia 21 i 22
 • LCD 3:  wejścia 23 i 24

Zanim ten wątek zakończymy, należy odpowiedzieć na pytanie:

A co jeżeli wejścia manipulatora pokryją się z wejściami ekspandera?

W tym przypadku należy zapamiętać tylko, że wejścia manipulatora mają priorytet. Dane wejścia w ekspanderze nie będą wtedy obsługiwane.

Adresacja ekspanderów w centrali PERFECTA i VERSA

Zanim zaczniemy omawiać adresację ekspanderów dla powyższych central, zobaczmy jak to wygląda dla central INTEGRA.

Dla central serii INTEGRA istnieje jedna prosta zasada – adresy na danej magistrali nie mogą się powtarzać. To jest w zasadzie wszystko, czego oczekuje od nas producent. Wyciągam z pudełka ekspander wejść INT-E, podłączam do magistrali ekspanderów w Integrze, adres ustawiam dowolnie i robię identyfikację. Ma to działać. Inaczej jest przy centralach serii VERSA oraz serii PERFECTA.

W powyższych centralach występuje tzw. stała adresacja.

versa satel ekspandery

Po lewej widać przykład dla centrali Versa 10. W programie DloadX (Struktura -> Sprzęt -> Ekspandery) można otworzyć okno i podejrzeć, pod jakimi adresami należy ustawiać poszczególne urządzenia. Widać, że manipulatory Versy powinny zajmować adresy od 0 do 5. Jeżeli chcemy podłączyć moduł ETHM-1 / ETHM-1 Plus, to należy ustawić w nim adres 4. Czyli na adresie 4 wstawiamy albo manipulator albo moduł ethernetowy. Ekspandery wejść są obsługiwane na adresach 12, 13 i 14 (w zapisie dziesiętnym).

Widać przy tym, że w zależności od wybranego adresu, ekspander zajmuje różną pulę wejść. Np. ekspander o adresie 12 zajmie wejścia od 7 do 14 w centrali. Mając więc centralę Versa 10 i chcąc dołożyć jeden ekspander, warto ustawić jego adres na 13. W ten sposób ekspander zajmie wejścia od 15 do 22. Powstanie w ten sposób luka w tabeli wejść (centrala zajmie od 1 do 10, potem od 11 do 14 puste wejścia i dopiero od 15 do 22 będą wejścia ekspandera), ale przynajmniej wejścia ekspandera i centrali nie będą się pokrywać.

Ekspander wyjść do centrali Versa należy podłączyć na adresie 15. Można podłączyć tylko jeden ekspander wyjść. Sytuacja podobnie wygląda dla central Perfecta. Ekspandery wejść i wyjść również muszą być ustawione na konkretnych, z góry określonych adresach. Adres ekspandera decyduje tutaj, w jakiej kolejności będą zajmowane wejścia.

Co się stanie, kiedy źle ustawimy adres ekspandera?

Nic nie uszkodzimy. Podczas identyfikacji może wystąpić konflikt, który skutkuje wyświetleniem stosownego komunikatu. Ekspander nie zostanie obsłużony. Instalator musi podejść do ekspandera, zmienić adres na poprawny i ponownie wykonać identyfikację ekspanderów.

ABAX czy VERSA-MCU, czy można oba jednocześnie?

Kolejna rzecz warta uwagi to fakt, że VERSA współpracuje z dwoma systemami bezprzewodowymi. Pierwszy, to zaawansowany dwukierunkowy system ABAX (868 MHz). Drugi system to prostszy, jednokierunkowy system oparty o kontroler VERSA-MCU (433 MHz).

Zarówno kontrolery ABAX’a (ACU-120, ACU-270) jak i kontroler VERSA-MCU wg specyfikacji powinny pracować na adresie 8. Ale wiemy już, że tylko jedno urządzenie może mieć dany adres w centrali. Wnioski są takie, że w ramach jednej instalacji na centrali VERSA, instalator dobiera jeden system bezprzewodowy. Nie jest możliwe jednoczesne używanie dwóch systemów (ABAX i VERSA-MCU).

Ile wejść bezprzewodowych obsługują poszczególne centrale SATEL?

Wydawałoby się, że centrale obsługują tyle wejść bezprzewodowych, ile wejść mają w systemie. Jednak tutaj również są wyjątki. W Integrze sytuacja wygląda w sposób następujący:

INTEGRA 64

 • 64 wejścia w systemie – 16 wejść z płyty = 48.
 • Wnioski: centrala obsłuży do 48 wejść bezprzewodowych.

INTEGRA 32

 • 32 wejścia w systemie – 8 wejść z płyty = 24.
 • Wnioski: centrala obsłuży do 24 wejść bezprzewodowych

W Integrze obowiązuje zasada, że centrala obsłuży tyle wejść bezprzewodowych ile obsługuje w systemie, pomniejszając to o liczbę już dostępnych wejść na płycie centrali.

Dla central VERSA i PERFECTA sytuacja wygląda zupełnie odmiennie. I tak, np. każda VERSA obsłuży max. 30 wejść bezprzewodowych, czyli tyle, ile obsłuży w ogóle wejść. Dotyczy to wszystkich central VERSA (5, 10, 15, Plus, IP). Oznacza to, że można dodawać czujki bezprzewodowe na pozycje np. od Z1 do Z10. Czyli czujki te będą pokrywały się z wejściami centrali Versa. To nie jest problem. Centrale VERSA dopuszczają taki scenariusz, przy czym zastrzegają sobie, że tylko jedna opcja będzie obsługiwana.

versa satel wejścia
Instalator może określić, czy dane wejście będzie obsługiwane przez centralę, ekspander wejść czy moduł bezprzewodowy (czujki bezprzewodowe). Można wybrać tylko jedną opcję.

Podobnie ma się sprawa w przypadku central PERFECTA. Tam centrala obsłuży tyle czujek bezprzewodowych ile łącznie wejść obsługuje dana centrala. Czyli Perfecta 16-WRL obsłuży do 16 czujek bezprzewodowych a centrala Perfecta 32-WRL obsłuży do 32 czujek bezprzewodowych. Wejścia bezprzewodowe pokrywają się tutaj z przewodowymi, ale tylko jedna opcja może być obsłużona (analogicznie jak wyżej).

Ile pilotów obsługuje ekspander INT-RX-S?

To częste pytanie, które klienci zadają podczas rozmów telefonicznych i na szkoleniach. Ilość obsługiwanych pilotów zależy od tego, do jakiej centrali podłączymy ekspander INT-RX-S.

 • Podłączając INT-RX-S do centrali VERSA, możemy dodać maksymalnie 30 pilotów, ponieważ VERSA obsługuje maksymalnie 30 użytkowników.
 • Podłączając INT-RX-S do centrali INTEGRA 64, możemy dodać maksymalnie 200 pilotów, ponieważ INTEGRA 64 obsługuje 200 użytkowników (dokładniej to 192 użytkowników i 8 administratorów).

Wychodzi na to, że ilość pilotów jest ściśle powiązana z ilością użytkowników w danej centrali. Każdy użytkownik może mieć max. 1 pilot. Instalator (hasło instalatora) nie może w systemie posiadać pilota.

Pamiętajmy, że ekspander obsługi pilotów nie pracuje z centralami Perfecta. Jeżeli chcemy móc obsługiwać system Perfecta przy pomocy pilotów, należy kupić centralę z wbudowanym sterownikiem radiowym. W praktyce oznacza to dopisek „WRL” przy symbolu centrali Perfecta, czyli Perfecta 16-WRL i Perfecta 32-WRL.

Centrale Perfecta obsługują 15 pilotów, ponieważ w systemie może być max. 15 użytkowników.

Dlaczego VERSA 5 obsługuje maksymalnie 29 wejść zamiast 30 wejść przewodowych?

Wszyscy nauczyliśmy się, że każda centrala VERSA obsługuje maksymalnie 30 wejść. I jest to prawda. Dlaczego więc mówiąc o centrali Versa 5 musimy przyjąć, że obsługuje ona 29, zamiast 30 wejść przewodowych? Policzmy to:

 • Versa 5, czyli 5 wejść na płycie
 • Obsługa max. 3 ekspanderów po 8 wejść

5 + (3 x 8) = 29  (!)

Matematyka tutaj jest bezlitosna. Dlaczego Satel podaje liczbę 30? Ponieważ centrala jest w stanie obsłużyć 30 wejść, ale bezprzewodowych. Wszystko się więc zgadza. Maksymalna ilość wejść (niekoniecznie przewodowych) obsługiwanych przez centralę Versa 5 może wynosić do 30.

Ile wyjść przewodowych obsługuje centrala INTEGRA 24?

Ostatnia zagadka z serii „ile” i tym razem nie zastosujemy żadnej matematyki. To po prostu trzeba zapamiętać.

Wiemy, że np. INTEGRA 32 obsługuje max. 32 wyjścia przewodowe. Centrala INTEGRA 64 obsługuje max. 64 wyjścia przewodowe. Wydawałoby się, że centrala INTEGRA 24 obsługuje do 24 wyjść przewodowych. Tutaj jest wyjątek:

Centrala INTEGRA 24 obsługuje max. 20 wyjść przewodowych. Pozostałe 4 wyjścia mogą jednak pracować jako wyjścia wirtualne (np. na potrzeby logiki).

Powiązane porady

Ocena:

Jeżeli jesteś czynnym lub początkującym instalatorem urządzeń SATEL, to przeczytanie poniższych opisów i wskazówek pozwolą Ci uniknąć ewentualnych problemów. GPRS-T4 – podłączony przekaźnik nie działa Moduł GPRS-T4 szybko zyskuje na popularności. Trzeba mieć świadomość, jak zostały skonstruowane wyjścia niskoprądowe tego modułu, bo już nie jednego instalatora zaskoczyły. Stosując centrale SATEL, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że … Czytaj więcej »

7 dobrych cech instalatora
Ocena:

Postanowiliśmy zebrać myśli i pomóc Wam w ocenie, co charakteryzuje dobrego instalatora systemów zabezpieczeń. Wcześniej pisaliśmy o siedmiu grzechach, które są popełniane przez instalatorów. Tym razem pozytywne strony, a dokładniej 7 dobrych cech instalatora. Jeśli zapraszasz instalatora na wycenę, sprawdź go. Dobry instalator nie ma nic do ukrycia. 1. Punktualny instalator, to dobry instalator Jeśli … Czytaj więcej »

Ocena:

Wspólnymi siłami, znając własne dokonania a przede wszystkim dokonania naszych klientów, zebraliśmy listę najczęściej popełnianych błędów przez instalatorów. Poniżej opracowanie naszych przemyśleń. 1. Brak protokołu odbioru Koniec instalacji to momentu – który czasami nie chce nadejść. Aby oficjalnie zakończyć instalację systemu u klienta, warto wystawić dokument, który jednoznacznie będzie wskazywał na zakończenie wszelkich prac. Na … Czytaj więcej »