Porady

Centrala Nice z technologią BLUEBUS – Charakterystyka

NICE technologia BLUEBUS
Ocena:

Kontakt

Pośród różnych grup produktowych firmy Nice, z powodzeniem możemy rozróżnić dwa rodzaje architektury central sterujących napędami. Na pierwszym rodzaju central, opiera się w sumie cała gama modeli zaprojektowanych do 2003 roku, na drugim nowsze konstrukcje napędów. Co się wydarzyło w 2003 roku? Firma Nice jako pierwsza, do central wprowadziła innowacyjną technologię 2-żyłowego połączenia urządzeń peryferyjnych, która nosi nazwę BLUEBUS.
W artykule opiszę korzyści, jakie płyną z zastosowania napędów z centralami wyposażonymi w technologię BLUEBUS.

Technologia BLUEBUS – cyfrowa komunikacja

BLUEBUS – złącze centrali, umożliwiające 2-żyłową, cyfrową komunikację pomiędzy urządzeniami takimi jak: fotokomórki, czytniki kart. Warto przy tym dodać, że po tej magistrali zostaje również przesyłane zasilanie do podłączonych urządzeń, a polaryzacja „+” czy „– ” nie ma tutaj znaczenia.

cyfrowa komunikacja
Połączenie urządzeń wykonujemy „równolegle”, co pozwala oszczędzić ilość żył na instalacji. Centrala oczywiście musi rozróżniać urządzenia podłączone do magistrali, dlatego każde z nich posiada specjalne zworki za pomocą których można przypisać każdemu z urządzeń ich adres. Wynikiem takiego rozwiązania jest nadanie centrali nowej, wcześniej nie znanej funkcji wyszukiwania urządzeń podłączonych do centrali, dzięki której do pamięci elektroniki trafią informacje o podłączonych akcesoriach, a centrala będzie mogła na bieżąco kontrolować ich stan pracy. Należy pamiętać, że każdorazowe podłączenie dodatkowego urządzenia do magistrali BLUEBUS, oraz usunięcie go należy przeprowadzić z uruchomieniem funkcji rozpoznawania urządzeń.

Zalety i możliwości BLUEBUS

prosta instalacjaProstota instalacji
Tak jak zostało to już opisane powyżej, urządzenia podłączone do BLUEBUS, komunikują się oraz zostają zasilone tylko po dwóch żyłach. Instalatorzy szybko poczują dużą różnicę w porównaniu do starszych produktów. Przede wszystkim znika tutaj potrzeba „mostkowania” wejść centrali, a każde złącze posiada swoją określoną funkcjonalność.

Urządzenia współpracujące z BLUEBUSem
Najbardziej popularnym urządzeniem podłączanym do magistrali BLUEBUS są fotokomórki zabezpieczające. Oczywiście muszą one być kompatybilne z tym systemem, co zdradzać będzie literka „B” znajdująca się w symbolu produktu.

grafika4

Co tutaj zaproponuje „nowa” technologia?
Dla przykładu posłużę się fotokomórkami MOFB. Już po zdjęciu obudowy fotokomórki widać różnicę pomiędzy „starszą” generacją. Urządzenia posiadają tylko 2 zaciski opisane jako BLUEBUS, oraz czerwone zworki, służące do zaadresowania kompletu fotokomórek. Nadajnik (TX), oraz odbiornik (RX) pracujące w ramach jednej linii bezpieczeństwa, powinny mieć taką samą konfigurację ułożenia zworek.

Fotokomórki MOFB

Bardzo ważna i przydatną dla instalatora jest informacja o jakości komunikacji pomiędzy fotokomórkami. Realizowane jest to przez diody LED znajdujące się w górnej części elektroniki fotokomórki. Dioda na TX pulsuje z częstotliwością 1s natomiast dioda na RX, im szybciej pulsuje, tym sygnał jest słabszej mocy, czym wolniej tym jest on mocniejszy. Stałe świecenie diody na RX oznacza brak komunikacji pomiędzy urządzeniami. Zdecydowanie pomoże to oszczędzić czas rozpoznawania usterki na serwisie napędu.

sygnal-diody

 

 Mogę64-funkcji więcej! Duża ilość funkcji.
Starsze typy central, posiadały dość ograniczone możliwości ustawienia funkcjonalności automatyki. W BLUEBUS mamy o wiele więcej do wyboru! Mnożąc 8 funkcji typu on-off pierwszego poziomu przez 8 podfunkcji na drugim poziomie daje nam aż 64 kombinacje indywidualnego ustawienia. Pozwoli to na lepsze dopasowanie urządzenia do potrzeb klienta.

 

System autodiagnostyki.
Bardzo przydatnym narzędziem instalatora jest funkcja autodiagnostyki. System poprzez ilość błyśnięć lampy sygnalizacyjnej podłączonej do wyjścia FLASH, pokaże nam kod błędu nie pozwalający na wykonanie ruchu automatyki. W przypadku instalacji bez użycia lampy, to samo ujawni informacyjna dioda LED znajdująca się nad złączem BLUEBUS.

 

Możliwość podłączenia programatora
Większość central z technologią BLUEBUS (po 2007 roku daty produkcji), posiada także możliwość programowania automatyki za pomocą programatora Nice O-VIEW. Centrala musi posiadać złącze zwane przez Nice BUS T4, widoczne po wyłamaniu fabrycznej zaślepki oznacza to także przynależność do opatentowanego systemu Nice OPERA, pozwalającego „wycisnąć” jeszcze więcej ze zwykłej automatyki bramowej.

grafika2

Najbardziej istotne elementy jakie możemy zmienić, to logika działania każdego z wejść i wyjść centrali, momenty zwolnień przed zatrzymaniem, osobno prędkości zamykania, otwierania, zwalniania. Oczywiście programator oferuje także wszystkie elementy ustawiane z przycisków na centrali, takie jak wyszukiwanie urządzeń, poszukiwanie położeń krańcowych, oraz funkcje pierwszego i drugiego poziomu.

Podsumowanie technologii Bluebus

Centrpodsumowanieala z technologią BLUEBUS oferuje bardzo duże możliwości w których zalety znajdzie każdy potencjalny użytkownik, ale przede wszystkim instalator, który może zaoferować swojemu klientowi duży wachlarz możliwości konfiguracji zestawu. Dodatkowo posiadanie „nowoczesnego śrubokręta” jakim jest programator O-VIEW, uwypukli profesjonalizm i innowacyjność produktu.

Powiązane produkty

Programator NICE O-VIEW

O-VIEW Programator

  • Typ urządzenia: Programator
  • Cechy dodatkowe: Wyświetlacz LCD 2.2
  • Wymiary: 107 x 61 x 20 mm
  • Waga: 75 g
  • Zasilanie: Z podłączonego urządzenia
Zobacz w sklepie