Porady

Fenomen centrali INTEGRA 128-WRL – dawne dzieje?

Integra 128 WRL czy zwykła Integra 128?
Aktywny Partner-Montersi.pl

Kontakt

Zadając pytanie przed rokiem 2018: którą centralę wybrać? Integrę 128-WRL czy zwykłą Integrę 128? Pewnie usłyszałbyś – „bierz WRL’kę”. Integra 128-WRL to taki „kombajn”, który oprócz znanych możliwości serii central Integra posiada również wbudowany moduł GSM/GPRS oraz moduł do urządzeń bezprzewodowych ABAX. To takie dwa wyróżniki tej centrali.

Intergra 128-WRL

Klient, który chciał do domu Integrę oraz moduł GSM wysyłający SMS’y o alarmie mógł usłyszeć, że dobrym rozwiązaniem dla niego jest właśnie rzeczona Integra 128-WRL. Wbudowany moduł GSM w tą płytę był nasycony ciekawymi funkcjami, które sprowadzały się nie tylko do powiadomienia SMS i CLIP (ewentualnie audio), ale także do możliwości sterowania pracą centrali przez SMS’y (do 40 poleceń) oraz zdalne programowanie centrali przez GPRS. Czyli był to moduł GSM/GPRS, który swoimi funkcjami przewyższał możliwości innych – uniwersalnych modułów GSM, które można było podłączyć do każdej centrali alarmowej. To na pewno była spora zachęta.

Dla równowagi istniało w branży wiele głosów, które krytycznie podchodziły do upakowania tylu możliwości do jednej płyty centrali. Główne argumenty to ryzyko uszkodzenia np. modułu GSM na płycie i w konsekwencji konieczność demontażu płyty Integra, aby wysłać ją na serwis. Gdyby moduł GSM pracował jako niezależne urządzenie, to wtedy wystarczyłoby wysłać tylko moduł, a centrala dalej mogłaby chronić obiekt. Z drugiej strony, niektórzy instalatorzy świadcząc swoje usługi na wysokim poziomie, udostępniali swoim klientom sprzęt zastępczy. Także ten „problem” był do obejścia, a główną przyczyną malejącego zainteresowania wersją „WRL” było wprowadzanie przez producenta coraz to nowych rozwiązań.

moduł-INT-GSMW połowie roku 2018 firma Satel wypuściła na rynek nowe urządzenie – moduł INT-GSM. Od teraz moduł GSM w centrali INTEGRA 128-WRL przestał być „ponadprzeciętny”.

To był moment, który zmienił wszystko. No może nie do końca, a przynajmniej nie od razu. Jednak bezsprzecznie moduł INT-GSM był wyjątkowy. W końcu to pierwszy moduł GSM/GPRS od producenta Satel, który podłącza się bezpośrednio do magistrali komunikacyjnej (ckm/dtm). Wcześniejsze moduły posiadały klasyczne „wejścia/wyjścia” lub ewentualnie złącza TIP/RING, które podłączało się do dialera telefonicznego na płycie centrali. Myślę, że nie trzeba udowadniać, jaką zaletą jest podłączanie modułu komunikacyjnego (w tym przypadku INT-GSM) do szyny manipulatorów. W kilku słowach, na takiej szynie jest „wszystko”, tj. cała komunikacja centrali ze światem zewnętrznym. Specjaliści lubią tutaj używać pojęcia – natywna komunikacja. Urządzenie komunikuje się natywnie z centralą, tj. „gada” w jej własnym języku. Nie mamy tutaj do czynienia z prymitywnymi sygnałami typu „alarm/brak alarmu”, ale z pełną gamą kolorystyczną wydarzenia, jakim jest alarm włamaniowy. Z magistrali moduł może podebrać informację o tym, która strefa zgłasza alarm, która czujka tej strefy itd. W przypadku załączenia czuwania, moduł może dowiedzieć się po magistrali o jaką strefę chodzi i kto dokładnie (który użytkownik) tą strefę uruchomił. A to wszystko wciąż tylko po 2 żyłach magistrali (CKM/DTM).

Moduł GSM centrali integry

Oprócz powiadomienia, moduł również daje możliwość zdalnego sterowania centralą przez wiadomości SMS oraz zdalny dostęp przez DloadX (po GPRS). Wychodzi na to, że mamy praktycznie te same możliwości, co moduł GSM wbudowany w centralę Integra 128-WRL. Ale te opcje jeszcze wyraźnie nie przesądzają o wyższości modułu INT-GSM nad modułem GSM wbudowanym w centralę Integra.

Aplikacja mobila INTEGRA CONTROLJest coś charakterystycznego, co wyróżnia moduł INT-GSM – to obsługa aplikacji mobilnej INTEGRA Control. Stosując ten moduł, użytkownik dostaje ciekawe narzędzie codziennego użytku – aplikację do sterowania pracą swojego systemu alarmowego.

Dlaczego w artykule na temat Integry tak dużo treści poświęcam dla modułu INT-GSM? Ponieważ jest  to moduł, który zmienił podejście instalatorów podczas doboru centrali alarmowej. Wcześniej, kiedy chciałeś mieć centralę Integra z funkcjonalnym modułem GSM, trzeba było wybrać wersję „INTEGRA 128-WRL”. Nie było innego rozwiązania. Teraz, kiedy na rynku dostępny jest moduł INT-GSM (a nawet jego wersja INT-GSM LTE z obsługą sieci m.in. 4G), atrakcyjność samej w sobie INTEGRY 128-WRL – spadła.

To jednak nie sprawiło, że centrala przestała być obiektem zainteresowania. Być może wchodzą tutaj kwestie przyzwyczajenia do sprzętu, znajomości konfiguracji i braku chęci nauki czegoś nowego. W końcu to normalny odruch – strach przed nieznanym. Dlatego sprzedaż centrali „WRL” wciąż miała się bardzo dobrze.

Prima aprilis roku 2019 to dzień, który dołożył swoje 3 grosze. Niecały rok od premiery modułu INT-GSM, sprawa została przesądzona. Przynajmniej dla wielu instalatorów. W obieg wchodzi nowy system bezprzewodowy – ABAX2. Oczywiście producenta Satel. System ABAX(1) zostaje wycofany z oferty.

Wracając myślami do wyróżników centrali INTEGRA 128-WRL wiemy, że mowa o wbudowanym module GSM/GPRS (którego nadzwyczajną funkcjonalność kwestionuje późniejszy moduł INT-GSM) oraz o wbudowanym module ABAX. Tutaj jednak należy zwrócić uwagę na słowo klucz – ABAX, a nie ABAX2. To dwa systemy różniące się ze sobą możliwościami, technologią, zasięgami itp. Nowy ABAX2 jest systemem o znacznie większym zasięgu urządzeń bezprzewodowych (np. zamiast 500m w starym ABAX, w ABAX2 mamy zasięg nawet 2000m). Jest pewna niezręczność, która uwypukla się podczas doboru systemu.

Produkty ABAX 2 od SATEL

W nowym ABAX2 mamy dwa kontrolery – ACU-220 oraz ACU-280. To takie nadajniki/odbiorniki do urządzeń bezprzewodowych. A co siedzi w centrali Integra 128-WRL? Siedzi tam moduł ABAX – nie ABAX2. Czyli centrala WRL na pokładzie ma wbudowany kontroler urządzeń bezprzewodowych, ale działający w starym systemie ABAX. Innymi słowami: kupujesz nową centralę Integra 128-WRL, która na pokładzie ma starą technologię ABAX (zamiast nowej ABAX2). Dla chcącego nic trudnego – można do „WRL’ki” dokupić osoby kontroler do systemu ABAX2, ale czy to właściwa droga? Jest to co najmniej dyskusyjne.

System ABAX (a więc również kontroler wbudowany w centralę INTEGRA 128-WRL) obsługuje również nowe urządzenia ABAX2. Po co to całe zamieszanie?

To prawda, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Faktycznie, starsze kontrolery ABAX (np. ACU-120, ACU-270, kontroler wbudowany w WRL’kę) obsługują nowe urządzenia ABAX2 (nowe czujki), ale z pewnymi ograniczeniami.

Te ograniczenia to m.in.: zasięg jak w ABAX (czyli 500m a nie 2000m w terenie otwartym), brak dynamicznie przełączanych kanałów pracy, brak przekazywania informacji o temperaturze z czujek ruchu. Zaraz… czy ja napisałem – temperatura z czujek ruchu? Tak, większość nowych czujek bezprzewodowych ABAX2 umożliwia pomiar temperatury i przekazywanie wartości tego pomiaru do kontrolera. Ale nowego kontrolera… od ABAX2. Potem kontroler przekazuje wartość zmierzonej temperatury do centrali a ta dalej do manipulatora, aplikacji mobilnej itd. Jeżeli jednak mamy stary kontroler, to nie „obsługuje” on funkcji pobierania temperatury z czujek od ABAX2. To spora strata, bo wiedza o temperaturze z poszczególnych pomieszczeń jest cenną i często pożądaną informacją. W przypadku Integry 128-WRL (jej wbudowanego kontrolera) tracimy tą funkcjonalność (w tak szerokim zakresie).

Inne cechy centrali Integra 128-WRL, które nie przemawiają za korzyścią z jej stosowania (w stosunku do zwykłej Integry).

Integra 128 WRLIntegra 128-WRL ma na pokładzie 8 wejść, natomiast zwykła Integra 128 ma tych wejść 16. Oznacza to, że do WRL’ki musielibyśmy na „dzień dobry” dokupić ekspander wejść INT-E (chcąc podłączyć taką samą ilość czujek). Ważne jest również to, jakimi zasilaczami dysponują obie centrale. Zwykła Integra 128 ma zasilacz o wydajności 3 A, natomiast Integra 128-WRL zasilacz 2 A. To duża różnica, która często skutkuje koniecznością dobrania kolejnego zasilacza buforowego, aby zaspokoić potrzeby prądowe urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego. Oczywiście mowa o sytuacji, w której chcemy zrobić to książkowo, bo o sytuacjach „z życia wziętych”, w których bilans prądowy nie jest zadowalający, tutaj nawet nie wypada wspominać. Trzymajmy się z daleka od takich pomysłów.

Oprócz wejść, również wyjścia w WRL’ce spotykamy w pomniejszonej ilości (jest ich 8 zamiast 16). Częstym założeniem przy kupnie Integry 128-WRL była chęć budowy systemu alarmowego z elementami automatyki domowej (sterowanie bramą, garażem, lampą itp.). Właśnie przez to potrzebujemy tych wyjść jak najwięcej, dlatego dobrze jest, aby już pierwotna płyta dawała spory zasób wyjść. Integra 128 ma tych wyjść 16 (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych).

Dobrze, którą centralę w takim razie wybrać? Integrę 128-WRL czy zwykłą Integrę 128? Pora na rozstrzygnięcie.

Kupując zwykłą Integrę 128 mamy do dyspozycji dwukrotnie większą pulę wejść oraz wyjść na płycie. Dodatkowo, wydajniejszy zasilacz. Jeżeli klient potrzebuje powiadomienie GSM, można dokupić moduł INT-GSM o wysokiej funkcjonalności, który dodatkowo wyposaży system o możliwość łączenia się z centralą m.in. przez aplikację mobilną.

Integra 128 WRL czy Integra 128

Co z systemem bezprzewodowym? Jeżeli go nie potrzebujesz, to nie kupujesz kontrolera (czyli oszczędzasz). W każdej chwili można jednak dokupić jeden z dwóch modeli: ACU-220 lub ACU-280 i korzystać z systemu ABAX2. Taki kontroler montujesz w dowolnym miejscu budynku, nawet z dala od centrali alarmowej (w przypadku Integry 128-WRL, kontroler jest na płycie, więc tam gdzie płyta – tam kontroler… a to często piwnica).

Jeżeli już wszedłeś w system ABAX2, podłączając do centrali zewnętrzny kontroler, to w aplikacji mobilnej będziesz widział temperatury z większości czujek bezprzewodowych tego systemu.

A gdybyś kupił centralę Integra 128-WRL?

To nic straconego. Zawsze możesz dodatkowo podłączyć zewnętrzny kontroler ABAX2 (tylko po co dwa razy płacić za kontroler – wbudowany na płycie i ten zewnętrzny). Czasami istnieją przesłanki, które jednoznacznie skłaniają nas do wyboru danego rozwiązania. I niejednokrotnie z różnych przyczyn instalator sięgnie po Integrę 128-WRL.  W końcu każdy system należy dobierać indywidualnie do potrzeb klienta.

Na koniec jeszcze jeden fant – niezwykły przypadek ASW-210.

Modul ASW-210Moduł ASW-210 to dwukanałowy bezprzewodowy moduł sterujący (montowany w puszce instalacyjnej), który jest produktem serii ABAX2. Mając dwa kanały (dwa przekaźniki) może sterować dwoma obwodami elektrycznymi. Niektórzy angażują go w kontekście sterownika silnika rolety elektrycznej. I teraz uwaga, bo to szczególnie ważne.

Moduł ASW-210 dodany do systemu ABAX (a więc również do kontrolera wbudowanego w Integrę 128-WRL), będzie działał, ale udostępni tylko jeden kanał (tylko jeden przekaźnik). To wyklucza go z możliwości sterowania klasycznego silnika rolety (gdzie potrzebujemy dwóch wyjść, kręcąc silnikiem w górę lub w dół).

Zakończenie

Wybór centrali alarmowej to zawsze temat, który powinien być traktowany indywidualnie. Czytając powyższy artykuł pewnie można odnieść wrażenie, że centrala Integra 128-WRL to urządzenie, w które nie opłaca się inwestować. Jednak pamiętaj, że to rolą instalatora jest wybór takiego zabezpieczenia, które będzie szyte na miarę. Dlatego nie skreślaj tej centrali, ponieważ w wielu sytuacjach rozwiąże one wszystkie potrzeby klienta. Chciałbym, aby właśnie tak zostało to zapamiętane. Zwróć uwagę, że w artykule praktycznie w ogóle nie wspominam o centrali Integra 128 Plus (wersja, która spełnia wymagania stopnia 3 wg normy PN-EN 50131-1). To kolejny powód, dla którego dobór centrali powinien być prowadzony przez instalatora wyjątkowo starannie.

Oceń poradę:

Powiązane produkty

Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL

INTEGRA 128-WRL Centrala alarmowa, GSM, ABAX

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 6
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 21503
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 120 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Komunikator: GPRS/GSM
 • Zdalne sterowanie: SMS
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 128

INTEGRA 128 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 22527
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 128 Plus

INTEGRA 128 Plus Centrala alarmowa, Grade3

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 22527
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 135 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL/NC, 3EOL/NO
 • Certyfikat EN50131: Grade 3
Zobacz w sklepie

Powiązane porady

Jakie są różnice w centralach serii Integra a Integra Plus?

Centrala Integra vs Integra Plus.Istotne różnice dla instalatora i użytkownika końcowego
Ocena:

Centrale serii Integra Plus są dostępne na rynku od kilku dobrych lat. I mają się całkiem dobrze. Cały czas jednak docierają do nas pytania, czym właściwie różnią się one od „zwykłych” central Integra (bez dopisku „Plus”). Większość kojarzy – GRADE 3 wg norm PN-EN50131. Ale czy tylko to? Nie tylko. W dalszej części przedstawię kluczowe … Czytaj więcej »

Jak konfigurować piloty w centrali Integra?

Konfiguracja ekspandera INT-RX-S w Integrze
Ocena:

Podłączenie i konfiguracja modułu pilotów INT-RX-S do centrali INTEGRA. Wyjaśniamy cały proces krok po kroku. Krok 1: Podłączenie sterownika pilotów do magistrali ekspanderów Urządzenie INT-RX-S nazywane jest przez producenta jako „ekspander obsługi pilotów”. Ta nazwa już w zasadzie zdradza informacje o tym, jak i gdzie należy sterownik podłączyć – do magistrali ekspanderów. Pozostaje jeszcze kwestia … Czytaj więcej »

Sterowanie oświetleniem z Integry i manipulatora INT-TSI

Sterowanie oświetleniem z Integry i manipulatora INT-TSI
Ocena:

Bumerang – tak mógłbym nazwać temat, jakim jest sterowanie oświetleniem z poziomu centrali alarmowej Integra (zaraz obok sterowania roletami). Doszedłem do wniosku, że warto rozprawić się z tym tematem raz i porządnie. Polecam poniższą pozycję, jako ciekawy wariant na sterowanie oświetleniem w sposób automatyczny (czujki ruchu) oraz ręczny, korzystając np. z ikon w manipulatorze INT-TSI. … Czytaj więcej »