Porady

Jaki typ reakcji wybrać dla danej czujki?

1
Ocena:

Kontakt

Podłączając czujki do centrali alarmowej, oprócz ustalenia sposobu podłączenia (np. 2EOL/NC), musimy jeszcze ustalić tzw. typ reakcji wejścia. Tym sposobem informujemy centralę o tym, jak ma zareagować, kiedy dana czujka zadziała.

Bez względu na porady zawarte w artykule, należy pamiętać, że każda instalacja jest inna. W danej okolicy, w danym obiekcie mogą istnieć różne zagrożenia i różnie należy wtedy reagować. Zastosowane tutaj porady są więc tylko ogólną koncepcją, która w nietypowych przypadkach może wymagać wprowadzenia korekty.

Różne centrale posiadają różne typy reakcji

Czasami dany sposób reakcji wejścia nazywa się różnie w różnych centralach. Przykładowo –typ reakcji „Natychmiastowa” może figurować w innych centralach jako linia „Zwykła”. Działanie obu typów jest analogiczne.

ropam optima
Centrale różnych firm mają różne nazwy typów reakcji. Działanie jednak często jest analogiczne. W produktach marki ROPAM wejście „OPÓŹNIONA” to odpowiednik typu „Wejścia/wyjścia” (Satel).

Typ reakcji do pomieszczenia czy pomieszczenie do typu reakcji?

pomieszczeniaNie będziemy omawiać kolejno wszystkich typów reakcji poszczególnych central, ale na podstawie konkretnych pomieszczeń (ganek, garaż, salon itp.) pokażemy, jakie typy reakcji wydają się być najbardziej optymalne. Na potrzeby artykułu przyjmujemy, że mamy do czynienia z obiektem typu dom jednorodzinny.

Wchodzimy więc do domu i …

 

 

Ganek

W ganku najczęściej dostępna jest czujka ruchu, ale klienci sięgają dodatkowo po czujki otwarcia drzwi (czujki magnetyczne). I słusznie. Czujka otwarcia drzwi robi naprawdę ogromną robotę. Najpierw jednak zakładamy wariant prostszy – w ganku jest tylko czujka ruchu.

Naturalne jest, że wchodząc do ganku powinniśmy otrzymać czas na wejście, który będzie wystarczający do swobodnego rozbrojenia alarmu za pomocą manipulatora. Analogicznie – wychodząc później z domu, musimy dostać od systemu czas na wyjście. Taką funkcjonalność daje nam wejście o typie reakcji „Wejścia / wyjścia”. Czujka ruchu w ganku ustawiona więc będzie jako typ „Wejścia/wyjścia”.

Czy są jeszcze inne wejścia do domu?

W rzeczywistym przypadku może się okazać, że do domu można wejść jeszcze przez garaż i przez kotłownię. Tam też są czujki i należy im nadać właściwy typ reakcji. Wydawać by się mogło, że konsekwentnie należy ustawić linię jako „Wejścia / wyjścia”. Tak może być, ale należy pamiętać o tym, że im więcej będzie czujek tak skonfigurowanych, właściwy alarm włamaniowy włączy się później – czasami za późno. System zamiast natychmiastowo  reagować, będzie dawał czas na wejście – zgodnie z ustawieniami.

typy reakcji integra satel
Kilka czujek ustawionych jako „wejścia/wyjścia”. Zadziała, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie…

Warto tutaj omówić sprawę z klientem i jeżeli to tylko możliwe, zrezygnować z wchodzenia do budynku poprzez np. kotłownię (w sytuacji, kiedy system jest uzbrojony). Taką czujkę będzie można ustawić jako czujka natychmiastowa (zwykła). Potencjalny złodziej już nie będzie mile zaskoczony, ponieważ tym razem system nie da mu czasu na wejście.

Można jeszcze lepiej  – czujka magnetyczna na drzwiach wejściowych

Inwestując zaledwie 10zł., możemy kontrolować otwarcie drzwi do domu. W połączeniu z czujką ruchu, która jest zamontowana w ganku, jesteśmy w stanie zaprojektować ciekawy mechanizm. Zacznijmy od tego, że dzięki istnieniu czujki otwarcia to już w chwili rozpoczęcia otwierania drzwi system rozpoczyna odliczanie czasu na wejście. Przy występowaniu tylko czujki ruchu, czas na wejście włączy się dopiero wtedy, kiedy czujka wykryje ruch. Czasami, w niekorzystnych warunkach może to trwać nawet kilka sekund.

Posiadając dwie czujki w ganku (otwarcia i ruchu), konfiguracja ich typów reakcji może wyglądać następująco:

 • Czujka otwarcia – programujemy typ reakcji jako „Wejścia/wyjścia”.
 • Czujka ruchu – tym razem zamiast reakcji „Wejścia/wyjścia”, programujemy typ reakcji „Opóźniona wewnętrzna”.

Jak to zadziała?

Otwierając drzwi, otrzymujemy czas na wejście (zgodnie z konfiguracją typu reakcji). W trakcie trwania czasu na wejście, naruszenie kolejnej czujki (opóźniona wewnętrzna) nie powoduje alarmu. Wydaje się to logiczne i uzasadnione.

typy reakcji integra
Przykładowe ustawienie typów reakcji czujek w ganku.

Jeżeli jednak w pierwszej kolejności zostanie naruszona czujka ruchu (typ reakcji „opóźniona wewnętrzna”), to system generuje alarm włamaniowy. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy potencjalny włamywacz wchodzi do ganku przez uchylone okno. W poprzednim wariancie (tylko czujka ruchu), wejście przez okno dawałoby czas na wejście, co jest przynajmniej kontrowersyjne. Dlatego warto stosować czujki otwarcia na drzwiach wejściowych, ponieważ w dodatkowym stopniu podnoszą one bezpieczeństwo. Stosowanie czujki otwarcia daje też inne korzyści, ale będą one opisane w innym artykule.

Oprócz powyższego, norma PN-EN 50131-1 dla systemów w stopniach 3 i 4 mówi o tym, że w stanie włączenia systemu (czuwanie), wejście drogą wejścia/wyjścia do obiektu nie powinno być możliwe lub otwarcie drzwi powinno rozpocząć procedurę wejścia. Względnie oznacza to, że kontaktrony na drzwiach wejściowych są dla tych systemów pożądane.

Jaki typ reakcji wybrać dla garażu?

Zakładając, że mamy do czynienia z bramą automatyczną (sterowanie pilotami), warto zrobić co następujące:

Kontaktron (czujka magnetyczna) na drzwiach garażowych zaprogramowany jest jako czujka „Opóźniona wewnętrzna”. Gdy złodziej podejdzie i otworzy drzwi, alarm włącza się natychmiastowo (bo nie było wcześniej naruszonej linii „wejścia/wyjścia”). Jeżeli jednak najpierw naruszymy czujkę „Wejścia/Wyjścia”, to kontaktron na drzwiach garażowych również staje się opóźniony. Powstaje pytanie? Jak naruszyć czujkę „Wejścia/wyjścia”, siedząc w samochodzie przed garażem?

Nikt nikomu nie będzie kazał wychodzić z samochodu, iść do ganku i tam naruszać odpowiednią czujkę. To po prostu niepraktyczne. Należy poradzić sobie inaczej – najlepiej używając do tego celu pilota. Nie będzie on jednak wyłączał czuwania, a tylko naruszy wirtualną linię wejścia/wyjścia.

classic-sienna-roso

Innymi słowy, przycisk pilota będzie naruszał nieistniejącą czujkę ”Wejścia/wyjścia”  tylko po to, aby system odnotował czas na wejście. Może wydawać się to dziwne, ale taki zabieg jest potrzebny, aby mechanizm linii opóźnionej zadziałał. W środku garażu czujka ruchu, która może być ustawiona również jako „Opóźniona wewnętrzna”. To na wypadek, gdyby ktoś chciał wejść do garażu przez okno.

Pozostaje jeszcze kwestia pilota. Nie musimy używać dwóch pilotów: do bramy i do alarmu. Instalator może dołożyć odbiornik radiowy do centrali alarmowej i wykonać taką instalację, że użycie danego przycisku pilota jednocześnie otworzy bramę i uruchomi opóźnienie.

Nie ma kontaktronu na drzwiach garażowych. Co wtedy?

Z tej sytuacji też jesteśmy w stanie wybrnąć. Zawsze można dołożyć czujkę otwarcia bezprzewodową, ale załóżmy, że ten wariant również nie wchodzi w grę. Musimy więc polegać na czujce ruchu, która jest zamontowana w środku garażu. Znów powstaje pytanie: jaki typ reakcji wybrać dla tej czujki? Wydawać by się mogło, że uniwersalnym sposobem będzie zaprogramowanie jej jako typ „Wejścia/wyjścia”. To niestety sprawi, że wtargnięcie złodzieja do garażu uruchomi czas na wejście, czyli złodziej zyskuje kilkadziesiąt sekund, w których może spowodować duże straty.

Lepiej jest nie dawać żadnego czasu, ale co z właścicielem? Musi mieć on zapewnione swobodne otwarcie i wjazd do własnego garażu. Prostym sposobem jest po raz kolejny: pilot. Identycznie jak w poprzednim przykładzie, pilot nie wyłącza czuwania, a jedynie narusza „wirtualną” linię „Wejścia/wyjścia”.  Sama czujka mogła by być czujką „Opóźnioną wewnętrzną”. Tak już jednak robiliśmy wcześniej. Teraz dla odmiany, zostanie przedstawiony sposób z tzw. blokowaniem wejść.

Na czym polega blokowanie wejść?

Zablokowanie wejścia centrali to stan, w którym centrala widzi naruszenia wejścia, ale nie wywołuje z tego wejścia alarmu. Kwestia sabotażu wciąż jest jednak pilnowana przez centralę, ale do naszych rozważań nie ma to znaczenia.

blokowanie integra satel
Czujka w garażu jako zwykła linia, natomiast pilot narusza wejście, które zablokuje grupę wejść (w grupie może znajdować się dana czujka).

W omawianym przypadku blokowanie wejścia ma sprawić, że czujka w garażu (lub kilka czujek na drodze do manipulatora) zostaną zablokowane na pewien czas, od momentu użycia przycisku w pilocie. Tutaj ważnym jest fakt, że centrala nie rozpoczyna liczenia czasu na wejście, nie wyłącza też czuwania. Czujka zostaje zablokowana na dany czas, który wcześniej został ustalony przez instalatora (tzw. Czas blokady). W tym czasie można swobodnie poruszać się przed czujką. Kiedy czas blokady się skończy, wejście znów pracuje normalnie. Blokada wprowadza więc tutaj tymczasowe „znieczulenie” pracy wejścia centrali. Jest to często stosowany mechanizm.

Jak to wygląda w praktyce?

Czujka w garażu ustawiona jako „Zwykła” (natychmiastowa). Bezpośrednie wejście do garażu powoduje natychmiastowy alarm (bo czujka reaguje natychmiast). Jeżeli jednak wcześniej zostanie użyty przycisk w pilocie, wskazane wcześniej czujki zostają zablokowane. W czasie blokady można swobodnie wjechać samochodem do garażu, podejść  do manipulatora i wyłączyć czuwanie.

Jaki typ reakcji dla salonu lub sypialni?

Tutaj najczęściej wybór jest prosty: linia natychmiastowa / zwykła. Dotyczy to pomieszczeń, do których wtargnięcie ma generować alarm od razu – bez zwłoki czasowej. Statystycznie, większość czujek w systemie alarmowym, który wykrywa włamanie – to czujki z typami reakcji: natychmiastowa lub zwykła (w zależności od modelu centrali).

Jaki typ reakcji dla czujek ruchu zewnętrznych?

Zanim wybierzemy właściwy typ reakcji, to musimy wiedzieć, czy strefa zewnętrzna będzie rozbrajana przed wejściem na posesję czy nie. Zakładając, że przed wejściem przy bramie zamontowana jest klawiatura strefowa (czyli istnieje możliwość sterowania strefą zewnętrzną), czujki zewnętrzne mogą pracować jako natychmiastowe.

pies-alarm-wlamaniowy
Ustawienie wejść jako linia „Licznikowa” albo „Zewnętrzna” jest przydatne, kiedy czujki ruchu zewnętrzne są zamontowane na terenie posesji, która nie jest ogrodzona. Pojedynczy ruch przed czujką nie wygeneruje alarmu (np. przechodząca sarna lub duży pies).

Zamiast konfiguracji wejść jako „natychmiastowe”, istnieje możliwość ustawienia wejść jako linia „Licznikowa” albo „Zewnętrzna”. Zaczynając od linii licznikowej, polega to na tym, że w danym czasie (definiuje instalator) wejście musi być naruszone określoną ilość razy. Dopiero wtedy centrala generuje alarm włamaniowy. Jest to przydatne szczególnie wtedy, kiedy czujki ruchu zewnętrzne są zamontowane na terenie posesji, która nie jest ogrodzona. Pojedynczy ruch przed czujką nie wygeneruje alarmu (np. przechodząca sarna lub duży pies). Dopiero dłuższe przebywanie w polu widzenia czujki i w konsekwencji kilkukrotne jej naruszenie wygeneruje alarm. Ilość naruszeń oraz czas, w jakim muszą się one odbyć to parametry konfigurowane przez instalatora.

integra linia licznikowa
Czujki na zewnątrz można konfigurować jako linie licznikowe lub zewnętrzne. Zmniejsza się przez to ryzyko powstania fałszywego alarmu. Ten wariant nie zawsze musi być pożądany.

Z linią zewnętrzną jest bardzo podobnie, z tym, że tutaj ustala się tylko tzw. czas obserwacji. W tym czasie muszą wystąpić 2 naruszenia i dopiero wtedy centrala generuje alarm. Ten typ reakcji wejścia w innych centralach może figurować jako linia „Dwukrotna”.

Co z czujkami gazów, tlenku węgla, dymu itp.?

tsd-1-1bW większości przypadków, dla powyższych czujek ustala się linie o typach reakcji 24-godzinnych. Typy reakcji, które posiadają przedrostek „24h” – czuwają cały czas. Taka linia nie interesuje się tym, czy strefa czuwa czy nie. Do wyboru jest wiele rodzajów linii 24-godzinnych. Różnią się one przede wszystkim rodzajem generowanego zdarzenia w pamięci zdarzeń oraz kodem, który może być wysyłany do stacji monitorującej.

Ogólnie, jeżeli mamy do czynienia z czujką, która powinna pracować cały czas (np. właśnie czujka dymu, czujka czadu), to wybieramy typ reakcji „24h”.

Sabotaże urządzeń, jak podłączyć, jaki typ?

W przypadku czujek alarmowych podłączonych jako 2EOL/NC (DEOL) sprawa jest „automatyczna”. Linia taka sama kontroluje obwód czujki w „poszukiwaniu” oznak sabotażu. Jeżeli rezystancja linii wzrośnie powyżej pewnej wartości, centrala automatycznie włącza alarm sabotażowy.

Dla obwodu sabotażowego sygnalizatora czy obudowy centrali, warto wstawić rezystor, parametryzując w ten sposób linię do postaci EOL’a. Typ reakcji jako linia „24h sabotażowa”.

Przyciski sterujące roletami, bramami, lampami.. jaki typ?

Jeżeli centrala alarmowa pełni również rolę sterownika automatyki domowej, to pod jej wejścia mogą być podłączone przyciski. Te przyciski należy odpowiednio skonfigurować w systemie, a dokładnie ustawić odpowiedni typ reakcji wejść. W zależności od producenta centrali alarmowej, typ reakcji wejścia może nazywać się różnie w różnych urządzeniach. Bez wchodzenia w szczegóły, dla przycisku można ustawić typ reakcji: „Zwykły”. Nie jest to jednak najlepszy pomysł, ponieważ ten typ reakcji jest typem „alarmowym”. W nadzwyczajnej sytuacji, użycie przycisku otwierania bramy może jednocześnie uruchomić alarm włamaniowy. A tego nie chcemy…

Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie wejść, które bezwzględnie nie generują alarmu w systemie. Taki typ reakcji może nazywać się jako „Info” , „Bez akcji alarmowej” lub inaczej  – to już zależy od producenta urządzenia.

Zakończenie

Zawarte w artykule informacje miały na celu przedstawienie pewnych praktyk, które stosuje się podczas instalacji systemów alarmowych. Wciąż jednak należy mieć na uwadze, że każda instalacja jest inna i należy zawsze indywidualnie podchodzić do tematu.

Powiązane produkty

Centrala alarmowa NEO-GSM-PS

NEO-GSM-PS Centrala alarmowa z modułem GSM

 • Ilość numerów powiadomień: 8
 • Ilość numerów sterujących: 8
 • Ilość wejść: 8
 • Ilość wyjść: 8
 • Wyjścia sterujące: TAK
 • Zdalna konfiguracja: CSD
 • Monitoring: GPRS, SMS, CLIP
 • Wbudowany zasilacz buforowy: TAK
 • Konfiguracja: Partner GSM
 • Zasilanie: 16 – 20V AC, 20 – 28V DC
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa VERSA 10

VERSA 10 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 10
 • Max ilość wejść: 30
 • Strefy: 2
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 12
 • Timery: 4
 • Pamięć zdarzeń: 2047
 • Max ilość użytkowników: 30
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 64

INTEGRA 64 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 64
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 64
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 5887
 • Max ilość użytkowników: 192
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Czujka ruchu OPAL Plus

OPAL Plus zewnętrzna dualna czujka ruchu z antymaskingiem

 • Rodzaj czujki: Dualna
 • Zasięg: Max. 15 m
 • Zewnętrzna: TAK
 • Antymasking: TAK
 • Odporna na zwierzęta: TAK
 • Wbudowany czujnik zmierzchowy: TAK
 • Wykrywalna prędkość ruchu: 0.3…3 m/s
 • Zalecana wysokość montażu: 2.4 m
 • Obudowa: IP54
 • Temperatura pracy: -40…+55 oC
 • Zasilanie: 12V DC
 • Pobór prądu: Max. 20 mA
 • Wymiary: 65 x 138 x 58 mm
 • Waga: 176 g
Zobacz w sklepie
Czujka ruchu - OPAL Pro

Opal Pro Zewnętrzna, dualna czujka ruchu z antymaskingiem IR

 • Rodzaj czujki: Dualna
 • Zasięg: max. 15 m
 • Kąt pokrycia: 100o
 • Zewnętrzna: TAK
 • Antymasking: TAK
 • Odporna na zwierzęta: TAK
 • Wbudowany czujnik zmierzchowy: TAK
 • Wykrywalna prędkość ruchu: 0.3…3 m/s
 • Zalecana wysokość montażu: 2.4 mm
 • Obudowa: IP54
 • Temperatura pracy: -40…+55 oC
 • Zasilanie: 12V DC
 • Pobór prądu: max. 30 mA
 • Wymiary: 65 x 138 x 58 mm
Zobacz w sklepie