Porady

#02 Logika w centralach INTEGRA – omówienie najważniejszych wyjść centrali

Ocena:

Kontakt

Podstawowe rodzaje wyjść centrali alarmowej Integra

W poprzedniej części tego cyklu widzieliśmy przykładowe typy wyjść. Wyjście, które informuje o tym, że dana czujka widzi ruch, to 24. Przełącznik MONO. Wyjście, które może włączać się w ustalonych wcześniej godzinach to wyjście typu 26. Timer. Są to oczywiście przykłady, ale już tutaj widać, że aby budować funkcje logiczne, należy znać różne typy wyjść. Musimy po prostu wiedzieć, jakie cegiełki mamy do dyspozycji. Warto więc zapoznać się z listą typów wyjść. Nie twierdzę, że trzeba się jej uczyć na pamięć, ale gwarantuję, że ogólne rozeznanie w typach wyjść bardzo ułatwi nam pracę.

Poniżej lista kilku wybranych typów wyjść, które będziemy używać w późniejszych zadaniach. Pozwoliłem sobie dość obszernie skomentować te wyjścia, aby wiedzieć, z czym będziemy pracować.

24. Przełącznik MONO

Wyjście, które może być sterowane z poziomu m.in. manipulatora LCD (hasło * Sterowanie).sterowaniewlcdgif Po włączeniu, wyjście działa na ustalony wcześniej czas, po czym samodzielnie się wyłącza. Jest to wyjście monostabilne (od „mono”). Innym źródłem wyzwalania tego wyjścia (oprócz manipulatora), są także m.in. wejścia, czyli potencjalnie czujki.

W przykładzie funkcji logicznej z części pierwszej użyliśmy wyjścia typu „Przełącznik MONO”, które było wyzwalane z wejścia o numerze 10 (czyli Z10). Interpretując zachowanie takiego wyjścia możemy powiedzieć, że w momencie wykrycia ruchu przez czujkę podłączoną do wejścia Z10, nasze wyjście „Przełącznik MONO” załączy się na czas 2 minut. A co to wyjście wystawi na 2 minuty? Plusa, minusa, czy może zwarcie styków przekaźnika? To już zależy od rodzaju użytego wyjścia (wysokoprądowe, niskoprądowe, wyjście przekaźnikowe ekspandera) i jego podłączeń.

monostabilny
Wyjście włącza się na zaprogramowany czas, po czym samo się wyłącza.

Jeszcze chwilę pozostaniemy przy przełączniku monostabilnym. Co się stanie, jeżeli np. po upływie połowy czasu działania wyjścia, czujka znów zobaczy ruch, czyli wejście Z10 ponownie zostanie naruszone?

Ważna rzecz do zapamiętania: wyjście monostabilne przedłuży swój czas działania o kolejne zaprogramowany czas. Czyli każde pobudzenie wejścia wyzwalającego sprawi, że czas działania będzie przedłużany. W efekcie, kiedy ruch trwa, wyjście będzie cały czas aktywne. Po ustaniu ruchu, będzie jeszcze aktywne przez czas działania wyjścia (np. 2 minuty).

Jest jeszcze jeden sposób aktywacji wyjścia monostabilnego – Timery. U początkujących instalatorów central Integra, timery dają popalić. Sprawne oko czytelnika zapewne już zauważyło, że  wszystkie timery przy wyjściu „Przełącznik MONO” są zaznaczone na pomarańczowo, czyli są domyślnie aktywne(!). No i teraz zaczyna się zabawa. Wracasz do domu a tu dzwoni klient, że brama sama się otwarła o 22:00. Jak to? Czy ktoś kazał bramie otwierać się o 22:00?

Świadomie – nikt nie kazał. Ale analizując działanie wyjścia monostabilnego. Z resztą, zobaczmy przykład…

integra satel timery
Wyjście monostabilne jest domyślnie wyzwalane przez wszystkie timery (pomarańczowy kolor w tabeli oznacza, że są aktywne).

Zakładam tutaj, że konfigurowaliśmy timer, ale po to, by strefa sama przechodziła w stan dozoru o godzinie 22:00. Ten mechanizm działa. Niestety, jednocześnie z załączeniem czuwania w strefie, nasze wyjście „Przełącznik MONO” też zostaje załączone na swój czas działania, na 1 sekundę. Wyjście aktywowane jest przez timer – przecież jest zaznaczony. Wszystko się zgadza, ale wniosek pozostaje jeden:

Jeżeli nie chcesz korzystać z timerów do wyzwalania wyjścia typu Przełącznik MONO, pamiętaj, aby odznaczyć timery wyzwalające. odznacztimerygif

Przełącznik MONO możemy stosować w wielu przypadkach. Może się aktywować w momencie wykrycia naruszenia przez czujki, ręcznie z manipulatora, z aplikacji mobilnej itd. Sterowanie oświetleniem, automatyką bramową, zraszaczem itp. Z czasem to zastosowanie stanie się oczywiste.

Zanim przejdziemy do opisu wyjścia typu „25. Przełącznik BI„, to jeszcze chwilę zatrzymamy się przy wyjściu „14. Naruszenie wejścia„.

14. Naruszenie wejścia

Szczególnie instalatorzy, którzy dopiero zaczynają przygodę z automatyką budowaną na Integrze, sięgają po wyjście „Naruszenie wejścia”. W ten sposób chcą oni sterować oświetleniem, kiedy czujka zobaczy ruch. Wydaje się to logiczne. W końcu nazwa tego wyjścia – „Naruszenie wejścia” mówi dokładnie o tym, czego potrzebujemy.

W rzeczywistości to wyjście nie do końca spełnia oczekiwania klienta, kiedy zachodzi potrzeba sterowania oświetleniem. Wyjście to załącza się na zaprogramowany czas i wyłącza się, nawet pomimo tego, że w czasie działania wyjścia czujka znów zgłosiła naruszenie. Czas ten nie zostaje przedłużony, tak jak w przypadku wyjścia „Przełącznik MONO”. Efekt będzie taki, że docelowa lampa, która będzie podłączona pod wyjście tak zaprogramowane – będzie się wyłączać po czasie i znowu włączać (przy kolejnym naruszeniu). Nie będzie ciągłości świecenia.

25. Przełącznik BI

Wyjście, które może zostać aktywowane przy użyciu m.in. manipulatora. Dla tego wyjścia nie ustala się czasu działania. Po załączeniu wyjścia, będzie działać do momentu wyłączenia przez użytkownika (lub przez stworzone przez nas mechanizmy, funkcje logiczne itd.).

bistabilnie
Sterowanie bistabilne – użytkownik załącza i sam musi też wyłączyć. Innymi słowy, wyjście samo się nie wyłączy, dopóki użytkownik sam tego nie zrobi (lub jakaś przygotowana funkcja).

Wyjście bistabilne może być również sterowane wejściem. Wtedy pierwsze naruszenie wejścia załącza to wyjście. Kolejne naruszenie wejścia – wyłącza wyjście. Kolejne załącza itd. Czyli wyjście naprzemiennie załącza się i wyłącza. Tak jak klasyczny wyłącznik do oświetlenia w domowej instalacji elektrycznej.

26. Timer

Kolejny typ wyjścia, który często używamy podczas projektowania funkcji logicznych. Wyjście „26. Timer” aktywuje się na czas działania timera, którego numer należy wybrać z prawej strony okna „Wyjścia”. Jedno wyjście typu „Timer” może być sterowane przez wiele timerów. W zależności od modelu centrali INTEGRA, timerów może być od 16 do 64.

timer integra satel
Wyjście typu „Timer” może być wyzwalane przez wiele timerów (np. 1 i 3).

Konfiguracja samych godzin włączenia i wyłączenia odbywa się w oknie TIMERY. Poniżej przykład konfiguracji Timerów.

timery integra satel
W oknie Timerów, instalator może aktywować możliwość edycji godzin dla użytkownika. Warto to ustalić z klientem.

Do czego przydaje się timer? Przede wszystkim w sytuacjach, w których chcemy, aby dana funkcja logiczna realizowana była tylko w danym przedziale czasowym. Np. funkcja: zapal światło, kiedy jest ruch i godzina od.. do. Dzięki temu, system nie będzie włączał oświetlenia np. o 13:00 w ciągu dnia.

21. Wskaźnik czuwania

Czasami zachodzi potrzeba, aby daną funkcję w centrali uruchomić tylko wtedy, kiedy dana strefa nie czuwa. Albo tylko wtedy, kiedy dana strefa czuwa. Przykładowo, włącz sygnalizator akustyczny na 1 sekundę, kiedy brama zostanie otwarta (sygnał z czujki magnetycznej) i czuwanie jest włączone. Zasadność użycia takiego mechanizmu to odrębny temat. Chodzi o to, że jesteśmy w stanie uzależnić wykonywanie danej czynności, uwzględniając stan strefy.

Innym ciekawym przykładem jest użycie „wskaźnika czuwania” jako wyjścia, które odcina dany obwód elektryczny podczas wychodzenia z domu. Przykładowo, użytkownik włącza czuwanie i gniazdo elektryczne w garderobie zostaje odłączone. Wpięte do tego gniazda żelazko nie stanowi już zagrożenia. Oczywiście do wyjścia centrali należy podłączyć przekaźnik / stycznik, który będzie podawał napięcie na to gniazdo.

Tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że wyjście „21. Wskaźnik czuwania” zostanie aktywne wtedy, kiedy przynajmniej jedna z zaznaczonych stref czuwa. Te strefy zaznacza się po prawej stronie – jak zwykle. Jeżeli interesuje nas sytuacja, w której wszystkie zaznaczone strefy czuwają, należy skorzystać z podobnego wyjścia, tym razem o numerze 22: „Wskaźnik czuwania wszystkiego”.

28. Awaria zas. AC płyty gł.

Awaria zasilania AC płyty głównej, czyli brak obecności napięcia przemiennego na złączach AC, AC płyty centrali. Może to być spowodowane przepaleniem się bezpiecznika w transformatorze zasilającym centralę, uszkodzeniem przewodów zasilających albo po prost – brakiem napięcia w budynku. System wtedy działa na zasilaniu rezerwowym, czyli najczęściej na akumulatorze.

To wyjście może się przydać w sytuacji, kiedy nie chcemy realizować funkcji logicznych podczas braku zasilania. Bo co nam z takiej funkcji, kiedy lampa i tak się nie włączy, ponieważ nie ma zasilania w budynku…

wyjście integra brak ac
Dla wyjścia typu „Awaria zasilania…” nie można ustawiać czasu działania. Wyjście będzie aktywne przez okres braku zasilania, a nie na zadany czas. Dlatego parametr ten jest w kolorze szarym.

Funkcje logiczne – iloczyn logiczny wyjść i suma logiczna wyjść

W tej części wystarczy już przykładów. W kolejnej części przedstawimy pierwsze funkcje logiczne, które będziemy budować w oparciu o typy wyjść poznane w tym artykule. Zaczniemy od przykładów, które bazują na iloczynie logicznym wyjść.

Powiązane produkty

Centrala INTEGRA 24

INTEGRA 24 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 4
 • Max ilość wejść: 24
 • Strefy: 4
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 2
 • Max ilość wyjść: 24
 • Timery: 16
 • Pamięć zdarzeń: 439
 • Max ilość użytkowników: 16
 • Wydajność zasilacza: 1.2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 121 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 32

INTEGRA 32 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 32
 • Strefy: 16
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 6
 • Max ilość wyjść: 32
 • Timery: 28
 • Pamięć zdarzeń: 439
 • Max ilość użytkowników: 64
 • Wydajność zasilacza: 1.2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 127 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 64

INTEGRA 64 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 64
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 64
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 5887
 • Max ilość użytkowników: 192
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 128

INTEGRA 128 Centrala alarmowa

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 22527
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 149 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala alarmowa INTEGRA 128-WRL

INTEGRA 128-WRL Centrala alarmowa, GSM, ABAX

 • Ilość wejść: 8
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 2
 • Wyjścia niskoprądowe: 6
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 21503
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 2 A
 • Napięcie zasilania: 18 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 120 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 • Komunikator: GPRS/GSM
 • Zdalne sterowanie: SMS
 • Certyfikat EN50131: Grade 2
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 64 Plus

INTEGRA 64 Plus Centrala alarmowa, Grade 3

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 64
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 64
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 5631
 • Max ilość użytkowników: 192
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 135 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL/NC, 3EOL/NO
 • Certyfikat EN50131: Grade 3
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 128 Plus

INTEGRA 128 Plus Centrala alarmowa, Grade 3

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 128
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 128
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 22527
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 135 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL/NC, 3EOL/NO
 • Certyfikat EN50131: Grade 3
Zobacz w sklepie
Centrala INTEGRA 256 Plus

INTEGRA 256 Plus Centrala alarmowa, Grade 3

 • Ilość wejść: 16
 • Max ilość wejść: 256
 • Strefy: 32
 • Wyjścia wysokoprądowe: 4
 • Wyjścia niskoprądowe: 12
 • Max ilość wyjść: 256
 • Timery: 64
 • Pamięć zdarzeń: 24575
 • Max ilość użytkowników: 240
 • Wydajność zasilacza: 3 A
 • Napięcie zasilania: 20 V AC
 • Pobór prądu (płyta): 135 mA
 • Parametry linii: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL/NC, 3EOL/NO
 • Certyfikat EN50131: Grade 3
Zobacz w sklepie

Powiązane porady

Ocena:

Rozpoczynamy cykl artykułów, które dotyczyć będą projektowania funkcji logicznych w centralach SATEL INTEGRA. Krok po kroku będziemy prowadzić Was przez wszystkie niezbędne zagadnienia, aby móc później realizować własne pomysły. Na początku, zanim użyjemy pierwszej funkcji logicznej w Integrze, zaczniemy od wytłumaczenia jak i gdzie robi się funkcje logiczne oraz jakie zasoby centrali mamy do dyspozycji. … Czytaj więcej »

Ocena:

Zasadniczo w centralach serii INTEGRA wyróżniamy dwie funkcje logiczne – iloczyn logiczny oraz sumę logiczną. Ta część będzie traktować o iloczynie logicznym, natomiast kolejny artykuł poruszy temat sumy logicznej. Naukę tego na czym polega iloczyn logiczny, najlepiej pokazać na przykładach. Dlatego bez zbędnych formalności, przechodzimy do ćwiczeń. Ćwiczenie 1 – załącz lampę, kiedy czujka widzi … Czytaj więcej »

Ocena:

Artykuł to kontynuacja cyklu poradników, które dotyczą projektowania funkcji logicznych w centralach INTEGRA. Tym razem będzie to tytułowa suma logiczna wyjść. Suma logiczna to nasze „lub„. Czyli zadanie zostanie wykonane, kiedy dany warunek lub inny warunek lub jeszcze inny warunek (…) zostanie spełniony. Tak jak poprzednio, przechodzimy od razu do ćwiczeń. ĆWICZENIE 1 załącz lampę, … Czytaj więcej »