Porady

Pytania do testu

Porada widoczna dla konta PREMIUM

Kontakt

 

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
Przykładowe pytania kontrolne do testu z szkolenia licencyjnego

POBIERZ PYTANIA:

pytania-do-testu-pobierz

Na egzaminie pytania zostaną zadane w formie testu z czterema możliwościami
odpowiedzi (uwaga,  test wielokrotnego wyboru).

I BEZPIECZEŃSTWO
1. Czy pisemne oświadczenie Klienta zwalnia instalatora z obowiązku montowania fotokomórek?
2. Jaka jest minimalna, wymagana przepisami ilość linii FOTO na bramie dwuskrzydłowej?
3. Jaką reakcję otwierającej się bramy przesuwnej powoduje alarm na FOTO umieszczonych na
słupkach w świetle wjazdu?
4. Jaka jest znormalizowana wysokość osi optycznej FOT O nad ziemią dla bram przesuwnych
i szlabanów?
5. Ilu przewodów wymaga do podłączenia do centrali klasyczna (przekaźnikowa) linia FOTO
(zakładamy, że nie używamy przewodów wspólnych dla kilku wejść)?
6. W jakim paśmie komunikują się fotokomórki?
7. Jaki stan ma wyjście 4-5 w odbiorniku fotokomórki BF/MOF, gdy fotokomórki „się widzą”?
8. które zaciski służą do zasilania w fotokomórkach „klasycznych” – typu BF, MOF?
9. Które wejścia w centrali starej generacji należy zmostkować, aby wykluczyć fotokomórki?
10. W których rodzajach bram jedna z linii FOTO zatrzymuje ruch?
11. Jaką reakcję spowoduje przerwa w obwodzie zasilania nadajnika klasycznej fotokomórki?
12. Jaka jest graniczna wartość siły uderzenia bramy w przeszkodę, według normy?
13. Jaką reakcję bramy wywołuje listwa ochronna na krawędzi bramy przesuwnej, przy uderzeniu
w przeszkodę?
14. Jak przenoszony może być sygnał z listwy ochronnej do centrali sterującej?
15. Jaki parametr zmienia się w rezystancyjnej listwie ochronnej przy uderzeniu w przeszkodę?
16. Kiedy stosowanie listwy ochronnej jest obowiązkowe?
II BRAMY PRZESUWNE
1. Na jakiej max. głębokości można zainstalować siłownik do bramy przesuwnej?
2. Do czego służy luz pionowy na listwie zębatej?
3. Zalety listwy nylonowej:
4. Zalety listwy metalowej:
5. Podaj maksymalny ciężar bramy dla listwy nylonowej:
6. Jaki jest najczęściej spotykany sposób […]

Porada widoczna dla konta PREMIUM
Oceń poradę: