Jestem instalatorem

Dlaczego sygnalizator ASP-105 nie chce działać z VERSĄ? faq

Problemy z funkcjonowaniem sygnalizatora ABAX ASP-105 przy centrali VERSA wynikają z nieprawidłowej konfiguracji systemu.

Należy pamiętać o tym, że numery (pozycje) zajmowane przez urządzenia ABAX są jednocześnie numerami wejść/wyjść centrali VERSA. Jeżeli najpierw zostaną dodane czujki ruchu, a później, np. na pozycji 15 (16) zostanie dodany sygnalizator bezprzewodowy, to nie będzie on mógł być obsłużony przez centralę VERSA. Dzieje się tak, ponieważ centrala VERSA posiada maksymalnie 12 wyjść, a system ABAX próbuje obsadzić sygnalizator na wyjściu takim samym, jak numer pozycji na liście urządzeń ABAX. W tym przypadku – pozycja 15 (czyli wyjście 15, które w centralach VERSA już nie ma).

Aby rozwiązać ten problem, proponujemy w pierwszej kolejności dodać sygnalizator, a dopiero później czujki bezprzewodowe. W każdym razie, pozycja zajmowana przez sygnalizator bezprzewodowy powinna mieścić się w pierwszej dwunastce.

Co to jest Wiegand? faq

Wiegand to protokół, który może być stosowany w systemach kontroli dostępu. Dotyczy on głównie czytników kart zbliżeniowych (ogólnie – transponderów pasywnych). Określa on, w jaki sposób numer karty jest przesyłany z czytnika do kontrolera.

Popularnym formatem jest Wiegand26. Należy pamiętać, że dane przesyłane „po wiegandzie” zawsze są traktowane przez kontroler jako numer karty, nawet wtedy, kiedy zamiast czytnika kart jest klawiatura szyfrowa.

To bardzo ważna uwaga, ponieważ przy konfiguracji systemów KD mamy często do wyboru opcję „Tylko karta, Tylko PIN, Karta lub Pin, Karta i Pin”. Wybór opcji np. „Tylko PIN” nie zadziała, ponieważ klawiatura szyfrowa prześle numer PIN jako numer karty. Nie pokryje się to więc z ustawieniami w kontrolerze.

Każdy czytnik Roger może przesyłać opcjonalnie dane w formacie Wiegand.

Jak zasilić centralę ACCO-NT? faq

Jedyną możliwą formą zasilania centrali ACCO-NT jest zastosowanie dedykowanego zasilacza SATEL. Może to być np. APS-412. Zasilacz musi mieć specjalne 3-pinowe złącze.

Jak działa system ACCO-NET? faq

ACCO-NET to rozwinięcie dotychczasowego systemu ACCO. W skład kontroli dostępu ACCO-NET wchodzą m.in.:

 • serwer ACCO (linuks Debian)
 • centrale ACCO-NT
 • znane kontrolery przejścia ACCO-KPxx

System ACCO-NET obsługuje do 65 000 użytkowników. Każda centrala ACCO-NT może obsługiwać do 255 kontrolerów przejść. Centrale komunikują się z serwerem za pomocą sieci ethernet. Dzięki temu system ACCO-NET to rozproszony system, który może zarządzać wieloma oddziałami firm nawet na całym świecie. Nie ma ograniczenia co do ilości central ACCO-NT. Jedynym ograniczeniem w rozbudowanie systemu to obsługa do 65000 użytkowników.

Czy centrala ACCO-NT jest potrzebna do systemu ACCO? faq

Centrala ACCO-NT nie jest konieczna do pracy systemu ACCO. System kontroli dostępu ACCO może pracować tak jak do tej pory, bez dodatkowych elementów. Zwykłe ACCO obsługuje do 255 kontrolerów, czyli przejść.

Dołożenie do systemu centrali ACCO-NT znacznie rozszerza możliwości systemu ACCO, który tutaj staje się kontrolą ACCO-NET. Jeżeli centrala ACCO-NT będzie użyta w systemie, należy pamiętać o postawieniu serwera ACCO, który działa na systemie linuks. Szczegóły tego rozwiązania dostępne są w dokumentacji.

Jaka jest różnica pomiędzy modułami ETHM-1 a ETHM-2? faq

Moduł ETHM-1 obecnie figuruje pod nazwą ETHM-1 Plus (posiada rozszerzone możliwości). Różnica pomiędzy modułem serii „1” (ETHM-1, ETHM-1 Plus) a modułem serii „2” (ETHM-2) przedstawia się następująco:

ETHM-1, ETHM-1 Plus:

 • ścisła współpraca z centralami VERSA/INTEGRA
 • obsługa aplikacji mobilnych na smartfon/tablet
 • powiadomienie e-mail (VERSA oraz INTEGRA Plus)
 • zdalne programowanie centrali
 • zdalne zarządzanie systemem alarmowym

ETHM-2:

 • moduł uniwersalny z wejściami i wyjściami
 • brak ścisłej współpracy z konkretnym rodzajem centrali
 • powiadomienie e-mail (po naruszeniu wejść)
 • sterowanie wyjściami modułu (nie centrali) przez np. www
 • brak możliwości zdalnego zarządzania i konfigurowania centrali alarmowej
 • brak obsługi aplikacji mobilnych

Z powyższego wynika, że w przypadku użytkowników, którzy chcą podłączyć system alarmowy VERSA / INTEGRA do sieci ethernet, najciekawszym i zdecydowanie najczęściej kupowanym jest moduł ETHM-1 Plus.

Jaka jest różnica pomiędzy modułami ETHM-1 a ETHM-1 Plus? faq

Moduł ETHM-1 nie jest już produkowany. ETHM-1 Plus działa identycznie jak ETHM-1, ale dodatkowo umożliwia on:

 • realizację powiadomienia E-MAIL (centrale VERSA oraz INTEGRA Plus)
 • współpracę z aplikacją mobilną VERSA Control

ETHM-1 Plus jest lepszym rozwiązaniem.

Czy centrala VERSA 10 działa z aplikacją VERSA Control? faq

VERSA Control to aplikacja na urządzenia przenośne (smartfony, tablety), która współpracuje ze wszystkimi centralami VERSA (5/10/15/Plus/IP). Centrale alarmowe VERSA Plus oraz VERSA IP posiadają wbudowany moduł ethernetowy, dlatego też mogą od razu współpracować z aplikacją VERSA Control.

W przypadku central VERSA 5, 10, 15, aby móc korzystać z aplikacji VERSA Control, należy zakupić moduł ethernetowy ETHM-1 Plus.

Czy moduł GSM mogę wykorzystać jako centralę alarmową? faq

Niektóre moduły GSM mogą pełnić funkcję centrali alarmowej. Przykładem będzie np. moduł MICRA firmy SATEL. Jest to moduł GSM (a nie jak się powszechnie mówi – centrala). MICRA to mały system do bardzo małych obiektów. Należy brać to pod uwagę.

Większość modułów GSM nie ma funkcji centrali alarmowej, natomiast czasami posiadają one funkcje blokady wejść. Ten mechanizm jest czasami stosowany jako imitacja działania centrali alarmowej. Nie polecamy takiego rozwiązania, ponieważ zawiera ono w sobie szereg wad, które nie są możliwe do usunięcia w takich prowizorycznych instalacjach.

Współczesne centrale alarmowe posiadają m.in.:

 • wbudowaną pamięć zdarzeń (bardzo przydatna funkcja)
 • konfigurację linii wejściowych parametrycznych
 • możliwość ustalania czasów na wejście/wyjście itp.

To tylko przykładowe dane, jakie można spotkać w centralach alarmowych.

Karta SIM w module GSM nagle przestała działać. Dlaczego? faq

Przyczyn może być wiele. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy karta posiada środki na koncie (jeżeli to karta typu pre-paid). Można przełożyć kartę do telefonu komórkowego i upewnić się, czy karta nie działa również w telefonie.

Jeżeli karta nie działa w telefonie, możliwy jest scenariusz, w którym to operator zablokował daną kartę SIM (np. karta SIM została użyta w niedozwolonym urządzeniu, jakim jest moduł telemetryczny).

Jeżeli karta zadziała w telefonie, to należy upewnić się, że moduł GSM od alarmu działa poprawnie. Wykluczenie usterki modułu GSM da odpowiedź, że karta została zablokowana przez operatora do używania jej w urządzeniach telemetrycznych.

Urządzenia GSM do alarmu są traktowane jako urządzenia telemetryczne i operatorzy GSM dedykują do nich specjalne karty SIM.