Czat jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nieaktywny

Systemy alarmowe SATEL serii CA4 - CA10

Rodzina central alarmowych przeznaczona do małych obiektów.

Główne centrale tej grupy to model CA-5 - centrala obsługująca do 5 czujek i jednej strefy. Kolejną centrala to model CA-6, tym razem obsługująca do 8 czujek i potrafiąca dzielić system na 2 strefy.

Ostatnią centralą rodziny jest centrala CA-10. To największa centrala z tej grupy. Obsługuje do 16 czujek i umożliwia podział do 4 stref.

Centrale te dedykujemy do małych obiektów, w których wartość chronionego mienia nie jest wysoka.

Systemy alarmowe SATEL serii CA4 - CA10

Rodzina central alarmowych przeznaczona do małych obiektów.

Główne centrale tej grupy to model CA-5 - centrala obsługująca do 5 czujek i jednej strefy. Kolejną centrala to model CA-6, tym razem obsługująca do 8 czujek i potrafiąca dzielić system na 2 strefy.

Ostatnią centralą rodziny jest centrala CA-10. To największa centrala z tej grupy. Obsługuje do 16 czujek i umożliwia podział do 4 stref.

Centrale te dedykujemy do małych obiektów, w których wartość chronionego mienia nie jest wysoka.